Sökning: "arv"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade ordet arv.

 1. 1. Den sociala omgivningens påverkan på ungdomars inställning till skolan : En studie om grannskapseffekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Maria Nilsson; Charlotta Sahlström; [2017]
  Nyckelord :grannskapseffekter; bostadsområde; socialt arv; skola; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken betydelse den sociala omgivningen har för ungdomars inställning till skolan. Målet är att studera eventuella grannskapseffekter samt undersöka vilken påverkan det sociala arvet har på ungdomars inställning till skolan. I uppsatsen studeras ungdomar i de högre årskurserna i grundskolan i Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Bytet av hemvist vid arvsförordningens tillämpning : Särskilt om svenska medborgare som flyttar till Portugal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Hemvist; gränsöverskridande arv; arvsförordningen; portugisisk arvsrätt; internationell privaträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. DEN OSYNLIGA ELEFANTEN - VUXNA BARNS EGNA BERÄTTELSER OM HUR DET ÄR ATT VÄXA UPP MED EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARS ALKOHOLMISSBRUK

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Hederström; [2017]
  Nyckelord :Barn till missbrukare; uppväxt i alkoholmissbruk; att leva i missbruk; socialt arv;

  Sammanfattning : Hederström, E. Den osynliga elefanten. Vuxna barns egna berättelser om hur det är att växa upp med en eller båda föräldrars alkoholmissbruk. Ett arbete som beskriver utsatta barns påverkan från hemmiljön, med fokus på vuxna barns egna berättelser om deras uppväxt. LÄS MER

 4. 4. När Taylor Swift möter Thomas Morley : arrangering av poplåtar för kör i renässansstil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genreöverskridande; arrangering; körmusik; populärmusik; renässansmusik;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om arrangering av poplåtar för kör i renässansstil. Under senare delen av renässansen utvecklades den funktionsharmonik som sedan dess legat till grund för den västerländska musiken, såväl konstmusiken som populärmusiken. LÄS MER

 5. 5. Kulturkrockar i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carina Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Essay; cultures; identity; heritage and environment; traditions; gender patterns; conflicts; interculturality and leisure.; Essä; kulturer; identitet; arv och miljö; traditioner; könsmönster; konflikter; interkulturalitet och familjen;

  Sammanfattning : This text is an essay relating to a situation I was involved in where two different cultures caused a conflict in one of the pupils. The pupil was supposed to perform a swimming test and the parents wanted him/her to use full body clothing which the pupil had not done before. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arv.

Din email-adress: