Sökning: "arv"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet arv.

 1. 1. Den sociala omgivningens påverkan på ungdomars inställning till skolan : En studie om grannskapseffekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Maria Nilsson; Charlotta Sahlström; [2017]
  Nyckelord :grannskapseffekter; bostadsområde; socialt arv; skola; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken betydelse den sociala omgivningen har för ungdomars inställning till skolan. Målet är att studera eventuella grannskapseffekter samt undersöka vilken påverkan det sociala arvet har på ungdomars inställning till skolan. I uppsatsen studeras ungdomar i de högre årskurserna i grundskolan i Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Niflungars arv : En narratologisk analys av nibelungenskatten i utvalda tyska och nordiska texter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Utech; [2017]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; medeltidslitteratur; mytologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bytet av hemvist vid arvsförordningens tillämpning : Särskilt om svenska medborgare som flyttar till Portugal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Hemvist; gränsöverskridande arv; arvsförordningen; portugisisk arvsrätt; internationell privaträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lunghälsa hos gris : agens, miljö, arv, vaccination och inverkan på produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Mia Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Lunghälsa; sjukdom; gris; produktion; Respiratory health; disease; pig; production;

  Sammanfattning : Grisproduktionen i Sverige omsätter många miljarder kronor varje år och det uppstår en del produktionsförluster på vägen. En stor del av dessa förluster beror på olika sjukdomar. Lungsjukdomar är en av de vanligast förekommande sjukdomarna. LÄS MER

 5. 5. DEN OSYNLIGA ELEFANTEN - VUXNA BARNS EGNA BERÄTTELSER OM HUR DET ÄR ATT VÄXA UPP MED EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARS ALKOHOLMISSBRUK

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Hederström; [2017]
  Nyckelord :Barn till missbrukare; uppväxt i alkoholmissbruk; att leva i missbruk; socialt arv;

  Sammanfattning : Hederström, E. Den osynliga elefanten. Vuxna barns egna berättelser om hur det är att växa upp med en eller båda föräldrars alkoholmissbruk. Ett arbete som beskriver utsatta barns påverkan från hemmiljön, med fokus på vuxna barns egna berättelser om deras uppväxt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arv.

Din email-adress: