Sökning: "arv"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade ordet arv.

 1. 1. Bytet av hemvist vid arvsförordningens tillämpning : Särskilt om svenska medborgare som flyttar till Portugal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Hemvist; gränsöverskridande arv; arvsförordningen; portugisisk arvsrätt; internationell privaträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. När Taylor Swift möter Thomas Morley : arrangering av poplåtar för kör i renässansstil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genreöverskridande; arrangering; körmusik; populärmusik; renässansmusik;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om arrangering av poplåtar för kör i renässansstil. Under senare delen av renässansen utvecklades den funktionsharmonik som sedan dess legat till grund för den västerländska musiken, såväl konstmusiken som populärmusiken. LÄS MER

 3. 3. Schmidbergers arv. Om den unionsrättsliga konflikten mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter, konstitutionalism och det politiska.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niclas Holmgren Persson; [2016-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker och problematiserar jag juridifiering och konstitutionalisering av det politiska handlingsutrymmet, med ett särskilt fokus på den unionsrättsliga konflikten mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter. Utifrån två dimensioner systematiserar och tolkar jag samtliga rättsfall från EU-domstolen där konflikten lett till slutlig dom. LÄS MER

 4. 4. Av det som betyder något

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lina Lygneroth; [2016-08-19]
  Nyckelord :konsthantverk; keramik; form; organisk; taktilitet; struktur; arv; återbruk; skönhet; konst;

  Sammanfattning : Av det hittade, det ärvda, det till mig givna. Skrot skräp och udda ting. Av ting som är så oändligt värdefulla. De är bärare av spår från människor som tillverkat och brukat, spår från miljöerna de befunnit sig i. LÄS MER

 5. 5. Kultur(v)arv Historiens roll vid exploatering av ett varvs- och hamnområde på Södra Älvstranden i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Gilborne; [2016-07-11]
  Nyckelord :Cultural heritage; Shipyards; Cultural value; housing construction;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:12.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arv.

Din email-adress: