Sökning: "astrid lindgren barn"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden astrid lindgren barn.

 1. 1. Att berätta för barn om sorg och död : Sagoelementens funktion i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Fredrik Backmans Min mormor hälsar och säger förlåt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Krystyna Dabrowska; [2018]
  Nyckelord :barnlitteraturen; folksagan; sagoberättande; hantering av sorg; Astrid Lindgren; Fredrik Backman;

  Sammanfattning : Folksagan har påverkat barnböcker ganska tydligt genom åren, mest innehållsmässigt. Men det jag undersöker i min uppsats är själva sagoberättandet som grepp och hur dess närvaro i böcker som framställer svåra ämnen kan påverka barnets hantering av sorg. LÄS MER

 2. 2. Döden i bilderboken : En studie av ikonotexten hos Kitty Crowther

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Öberg; [2017]
  Nyckelord :Bilderbok; barn- och ungdomslitteratur; döden; vänskap; änglar; sorg; empati; ikonotext; Kitty Crowther; Astrid Lindgren Memorial Award; ALMA-priset; ALMA-priset 2010;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hur kan bilderbokens ikonotext, med dess särpräglade uttryck och estetik ge uttryck för döden? Utifrån min läsning av Kitty Crowthers tre bilderböcker på temat döden; Moi et Rien (2000), La visite de petite mort (2004) och Annie du lac (2009) har jag studerat hur de dubbla läsplanen bild och text samverkar och skapar en estetisk upplevelse som förmedlar svårfångade psykologiska sammanhang, kulturella förhållningssätt och mänskliga erfarenheter. Genom sina bilderböcker ger Crowther uttryck för det osedda, svårgripbara och abstrakta begreppet döden och visar att när någon dör lär sig någon annan hur det är att leva. LÄS MER

 3. 3. "Gråt inte mamma! Vi ses i Nangijala!" : Skildringar av döden i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Cecilia Davidssons Lill-Pär och jag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Juliane Eilers; [2017]
  Nyckelord :Children’s grief; grief processing; children’s litterature; death; grief; litterary analysis; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson; Barn i sorg; död; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka, analysera och jämföra hur döden skildras i två skönlitterära barnböcker. Litteraturanalysen och tidigare forskning ska tydliggöra vilken vetenskaplig forskning som finns om hur barn förstår och bearbetar döden i olika åldrar och vilka konsekvenser, ansvarsområden och pedagogiska verktyg detta ålägger vårdnadshavare och skolan. LÄS MER

 4. 4. Does carbohydrate counting from diabetes onset improve glycemic control in children and adolescents with type 1 diabetes? : A clinical prospective study with a cross sectional questionnaire.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elisabeth Jelleryd; [2016]
  Nyckelord :Carbohydrate counting; diabetes type 1; children; adolescents;

  Sammanfattning : Background Carbohydrate counting is a method used to calculate insulin doses to meals, in the treatment of diabetes type 1. Few studies are available with a clear consensus on its efficacy and effect on anthropometrics in children and adolescents. LÄS MER

 5. 5. Vad gör en bilderbok lättläst? : En studie av adaptationen av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linda Olofsson; [2015]
  Nyckelord :Adaptation; Astrid Lindgren; children’s picture books; easy to read; text image relationship; convention; Adaptation; Astrid Lindgren; bilderböcker för barn; lättläst; text- och bildrelation; konvention;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to investigate how a picture book for children is transformed into an easy-to-read version for children who have just started reading. I examine two versions of Emil of Lönneberga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet astrid lindgren barn.

Din email-adress: