Sökning: "asylrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet asylrätt.

 1. 1. Att fly väpnad konflikt : Om kompletterande skydd och rätten till ett värdigt liv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Susanne Lindered; [2018]
  Nyckelord :Human dignity; armed conflict; refugee law; complementary protection; the right to a dignified life; human rights law; Mänsklig värdighet; väpnad konflikt; asylrätt; kompletterande skydd; rätten till ett värdigt liv; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Armed conflicts of our time tend to be prolonged, characterised by indiscriminate violence and the direct targeting of civilians. These conflicts cause situations where civilians are not only at risk of being exposed to threats of direct violence, but also unbearable humanitarian situations, a form of indirect harm resulting from armed violence. LÄS MER

 2. 2. Vuxen man i arbetsför ålder : Om internt flyktalternativ i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Hagman; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; asylrätt; Afghanistan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Säkra tredjeländer - En undersökning av asylprocedurdirektivets bestämmelse om säkra tredjeländer och dess förhållande till rätten till asyl samt artikel 3 EKMR.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Stattin Sendin; [2018]
  Nyckelord :Non-refoulement; Säkra tredjeländer; asyl; asylrätt; artikel 3 EKMR; flykting; asylprocedurdirektivet; EU-rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bedömning på (o)vetenskaplig grund? - Om bevisvärdering av muntliga utsagor i asylmål grundade på sexuell läggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; bevisrätt; flyktingrätt; asylrätt; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kritik har riktats mot bedömningarna av svenska asylärenden grundade på sexuell läggning. Kritiken mot bedömningarna i dessa mål riktar sig främst mot att bevisvärderingen verkar grundas på subjektiva eller fördomsfulla antaganden, och avsaknaden av legitima bedömningsgrunder för att avgöra trovärdighet och tillförlitlighet i de muntliga utsagorna. LÄS MER

 5. 5. Framtidens ansvar för asylsökande – En kommentar till Europeiska Kommissionens förslag till ny Dublinförordning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josef Hellman; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Folkrätt; Migrationsrätt; Asylrätt; CEAS; Dublinförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Dublin regulation establishes mechanisms for determining which state is responsible for the examination of an asylum application submitted within the EU. The regulation is a part of the Union's common asylum system and is considered essential for the functioning of this system. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet asylrätt.

Din email-adress: