Sökning: "att leva med en obotlig sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden att leva med en obotlig sjukdom.

 1. 1. Att leva med ALS - en sjukdom som leder till döden : -En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Siri Andersson; Jennifer Olea; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig och dödlig sjukdom där det är vanligt att många dör inom 2-5 år efter diagnos. När motoriska nervcellerna bryts ner och dör försvagas muskulaturen och en vanlig dödsorsak är andningssvikt. Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med ALS. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av patienter i den tidiga palliativa fasen av sin cancersjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Rezvanfar; Rikard Jormin; [2017-07-17]
  Nyckelord :omvårdnad; cancer; palliativ vård; övergångar; cytostatika; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with an incurable advanced cancer can today live longer, because of increasing effectiveness of chemotherapy or other treatments. However, these patients can quickly be degraded when the treatments are given longer within a palliative phase. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med amyotrofisk lateralskleros : En litteraturstudie baserad på patografier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maida Husic; Evelina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :amyotrofisk lateralskleros; erfarenheter; patografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som leder till förlamning genom att de nervceller som styr skelettmuskulaturen bryts ned. De som insjuknar i ALS gör det någon gång mellan 45 och 75 års ålder, majoriteten av dessa går bort inom fem år men vid stor påverkan på andningsmuskulaturen kan döden inträffa tidigare. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mariya Ivanova; Jessica Saaek; [2017]
  Nyckelord :kronisk obstruktiv lungsjukdom; dyspné; upplevelse; skuld; skam; rökning; hälsa; ohälsa;

  Sammanfattning : KOL är en obotlig sjukdom som succesivt leder till försämrad lungfunktion. Majoriteten av de som blir sjuka bor i låginkomstländer, men även i Sverige räknar man med att ca en halv miljon människor lider av sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. En god palliativ omvårdnad : - en litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hilde Eriksson; Matilda Sjöblom Johansson; [2017]
  Nyckelord :god död; patientperspektiv; palliativ vård; dö med värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra och främja livskvalitet hos patienter med obotlig sjukdom. Syfte: Studiens syfte var att undersöka vad patienter som vårdas palliativt upplever är en god omvårdnad i livets slut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet att leva med en obotlig sjukdom.

Din email-adress: