Sökning: "att leva med en obotlig sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden att leva med en obotlig sjukdom.

 1. 1. Personers upplevelser av att leva med Multipel skleros : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Svalling; Annika Gryvik; [2017]
  Nyckelord :Multipel skleros; upplevelser; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en obotlig autoimmun inflammatorisk sjukdom som angriper myelinet i centrala nervsystemet. Drygt två miljoner människor världen över lever med sjukdomen. Varje person är unik och det finns ingen som upplever en händelse likt den andre. LÄS MER

 2. 2. Ett förändrat liv efter diagnosen MS : Individers upplevelse av att leva med multipel skleros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Saeideh Mokhtarzadeh; Farah Paiman; [2017]
  Nyckelord :multipel skleros; livskvalitet; upplevelser; livsvärld; lidande;

  Sammanfattning : Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (CNS). Sjukdomen orsakar en rad olika symtom som kan ha negativ påverkan på individens dagliga liv. Idag finns cirka 18000 registrerade MS-patienter i hela Sverige. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anna Jarlh; Jessica Nordström; [2017]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; upplevelse; livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det cirka 18 000 personer med Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en neurologisk progredierande sjukdom som påverkar personens kroppsrörelser och kognitiva förmåga. Sjukdomen debuterar oftast i 50-65 års ålder och är något mer förekommande hos män än hos kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Att leva med Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Karlsson; Mathilda Gunnarsson; [2016-06-03]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; lidande; hopp; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den obotliga sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS) har ett progressivtsjukdomsförlopp där kroppens muskler förtvinar på grund av skada på hjärnans,hjärnstammens och ryggmärgens motorneuron, vilket leder till en försämrad muskelfunktion.För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa och stötta den drabbade på bästa sätt krävs kunskapom upplevelser av att leva med ALS och vilka känslor det kan medföra. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelse av att leva med KOL : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Malin Sjöstrand; Tina Månsson; [2016]
  Nyckelord :KOL; kvalitativ; leva med; personer; upplevelser; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig och progressiv sjukdom som innebär en inflammation i luftvägarna och lungorna. Att leva med KOL är relaterat till en komplex livssituation med en hög symptombörda som påverkar vardagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet att leva med en obotlig sjukdom.

Din email-adress: