Sökning: "att leva med en obotlig sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden att leva med en obotlig sjukdom.

 1. 1. Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av patienter i den tidiga palliativa fasen av sin cancersjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Rezvanfar; Rikard Jormin; [2017-07-17]
  Nyckelord :omvårdnad; cancer; palliativ vård; övergångar; cytostatika; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with an incurable advanced cancer can today live longer, because of increasing effectiveness of chemotherapy or other treatments. However, these patients can quickly be degraded when the treatments are given longer within a palliative phase. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med amyotrofisk lateralskleros : En litteraturstudie baserad på patografier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maida Husic; Evelina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :amyotrofisk lateralskleros; erfarenheter; patografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som leder till förlamning genom att de nervceller som styr skelettmuskulaturen bryts ned. De som insjuknar i ALS gör det någon gång mellan 45 och 75 års ålder, majoriteten av dessa går bort inom fem år men vid stor påverkan på andningsmuskulaturen kan döden inträffa tidigare. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mariya Ivanova; Jessica Saaek; [2017]
  Nyckelord :kronisk obstruktiv lungsjukdom; dyspné; upplevelse; skuld; skam; rökning; hälsa; ohälsa;

  Sammanfattning : KOL är en obotlig sjukdom som succesivt leder till försämrad lungfunktion. Majoriteten av de som blir sjuka bor i låginkomstländer, men även i Sverige räknar man med att ca en halv miljon människor lider av sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. En god palliativ omvårdnad : - en litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hilde Eriksson; Matilda Sjöblom Johansson; [2017]
  Nyckelord :god död; patientperspektiv; palliativ vård; dö med värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra och främja livskvalitet hos patienter med obotlig sjukdom. Syfte: Studiens syfte var att undersöka vad patienter som vårdas palliativt upplever är en god omvårdnad i livets slut. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med Multipel skleros : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Svalling; Annika Gryvik; [2017]
  Nyckelord :Multipel skleros; upplevelser; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en obotlig autoimmun inflammatorisk sjukdom som angriper myelinet i centrala nervsystemet. Drygt två miljoner människor världen över lever med sjukdomen. Varje person är unik och det finns ingen som upplever en händelse likt den andre. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet att leva med en obotlig sjukdom.

Din email-adress: