Sökning: "att samtala med barn"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden att samtala med barn.

 1. 1. Förskolans påverkan på barns språkutveckling : med fokus på högläsning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva Makridaki; Danijela Vujcic; [2018]
  Nyckelord :Förhållningsätt; Högläsning; Språkutveckling; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet bakom denna studie är att undersöka hur förskolläraren arbetar med högläsning för att främja barns språkutveckling. Högläsningen är en aktivitet som ger barn möjligheten att utveckla sina egna tankar och även ta del av andras. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet och inflytande i förskolan - fyra förskollärare berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Andrén; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; barn; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskollärares arbete med barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet utifrån tre frågeställningar; Hur beskriver förskollärare barns delaktighet och inflytande? Hur möjliggör förskollärare barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet? Vilka hinder upplever förskollärare i arbetet kring barns delaktighet och inflytande? Studien har en kvalitativ metodansats och bygger på tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande vilka också är viktiga centrala begrepp då de utgör teorin. Empirin i studien grundar sig på fyra förskollärares uppfattningar om barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. ”Allting svävar i rymden” : Barns uppfattningar om människans liv i rymden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Åhlén; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap och teknik i förskolan; estetiska uttrycksformer och IKT i förskolan; barns uppfattningar om rymden; fenomenologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en rymdstation och hur digitala verktyg och estetiska uttrycksformer kan bidra med att synliggöra barns uppfattningar om människan i rymden. Studien utgick från en kvalitativ ansats med åtta barn i femårsåldern. LÄS MER

 4. 4. Barnen får chansen, men tackar nej : En studie om pedagogers samtal om barn som exkluderas eller begränsas i deras chans till inflytande.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emmelie Werner; Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; förskolan; begränsningar; exkludering; samtal; socialkonstruktionism; diskurspsykologi.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med forskning om pedagogers samtal kring deras praktik om barns inflytande i förskolan. Vi har genomfört ostrukturerade intervjuer med pedagoger från två olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Bilderboksläsning i förskolan : En studie om hur pedagoger i förskolan använder bilderboken vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Martina Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; temaarbete; förskolepedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur bilderboken används av pedagoger vid fyra förskoleavdelningar, där 3-åriga och 5-åriga barn befinner sig. För att uppnå mitt syfte utgick jag från tre frågeställningar som på olika sätt ringar in syftet och dessa är: hur använder pedagogerna i förskolan bilderboken vid högläsning, på vilket sätt inbjuder pedagogerna i förskolan barnen att samtala under högläsning av bilderboken och hur blir bilderboken synlig i andra sammanhang i verksamheten än under högläsningsstunden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet att samtala med barn.

Din email-adress: