Sökning: "attefallshus"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet attefallshus.

 1. 1. Attefallshus som bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Thorsson; Mikaela Augustsson; [2017]
  Nyckelord :Attefallshus; komplementbostadshus; komplementbyggnad; bygglovsbefriad åtgärd; bygglov; planstridig byggnad; plan- och bygglagen; bostadsrätt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish Government has recently initiated additional permit-free buildings with the aim to simplify the Planning and Building act, reduce the housing shortage and increase a property owner’s proprietorship. According to the amendment it is possible to construct a complementary home with the size of 25 square meters in close proximity to an existing house. LÄS MER

 2. 2. Attefallshus : hur ser utvecklingen ut?

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Rebecca Nilsson; Charlotta Rosén; [2017]
  Nyckelord :Attefall house; building-free measures; accessory dwelling; accessory building; starting clearance; final clearance; supervision;

  Sammanfattning : Den 2 juli 2014 genomfördes en lagändring angående bygglovsfria åtgärder. Ändringen innebar att bygglovsfritt byggande på 15 kvadratmeter skulle utökas till 25 kvadratmeter, s.k attefallshus enligt PBL 9:4 a. Tanken var att det skulle bli en smidigare process och att mindre bostäder skulle komma till snabbare när de inte kräver bygglov. LÄS MER

 3. 3. SIMULERING AV SPECIFIK ENERGIANVÄNDNING FÖR ETT FIKTIVT ATTEFALLSHUS : En undersökning om ett generellt Attefallshus kan klara det nu gällande BBR-kravet för småhus

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Pontus Netzell; [2016]
  Nyckelord :energy efficiency; energy audit; specific energy usage; IDA ICE; solar cells; small houses; heating; ventilation; domestic hot water; energieffektivisering; energikartläggning; energiprestanda; IDA ICE; solceller; småhus; uppvärmning; ventilation; tappvarmvatten;

  Sammanfattning : Energy efficiency in the building sector is crucial for many countries in succeeding with the completion of goals regarding energy efficiency. This study has investigated if there are any possible and reasonable solutions for Attefallshus in Sweden to meet the demands of the National Board of Housing regarding energy performance in houses. LÄS MER

 4. 4. Attefallshus och fastighetsbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ellen Ulander Walleij; Emilia Nyhage; [2016]
  Nyckelord :bygglovsbefriad åtgärd; avstyckning; fastighetsbildning; komplementbyggnad; Attefallshus; komplementbostadshus; bygglov; planstridig byggnad; lagstiftningsprocessen; complementary home; complementary construction; cadastral procedure; subdivision; permit-free buildning; building permit; the legislative process; Law and Political Science; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish legislation for land use planning and building development has been central in several amendments the last few decades. By different changes in approach, legislators have tried tightened rules as well as eras with more liberal regulations to adjust problems with housing shortages and urban planning. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Attefall-houses – Can Attefall-houses assist to solve the housing shortage?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexandra Agholme; Caroline Hammar; [2016]
  Nyckelord :Attefall-house; Housing shortage; secondary renting marktet; Attefallshus; bostadsbrist; andrahandsuthyrning;

  Sammanfattning : In Stockholm, there is a great shortage of supply on the housing market and many newlyestablished on the market find it hard to find a home. During 2014 the Planning and buildingact was changed, allowing for a new kind of small buildings, so called Attefall-houses, of up to 25 sqm to be built without building permit on single family housing units. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet attefallshus.

Din email-adress: