Sökning: "attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 3933 uppsatser innehållade ordet attitude.

 1. 1. Offentligt etos i granskningssamhället - En studie om tillsyn av skolor och lärares drivkraft att tjäna allmänintresset

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Thomas Edin; [2017-06-22]
  Nyckelord :Public service motivation; Public ethos; Auditing; Inspection; Primary school teachers; Deprofessionalization;

  Sammanfattning : Auditing has occasionally found itself to be regarded as institutional distrust amongst scholars in the field, whom hypothesize effects such as deprofessionalization to take place among the auditees. This study seeks to explore potential side-effects of auditing activities and explore if they bear correlation to the auditees motives to serve the common good (Public Service Motivation, PSM), which is presumed to be affected negatively by auditing. LÄS MER

 2. 2. Dialog om dialogen – En studie om medborgarnas inställning till att delta i kommunal medborgardialog

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hillevi Hultgren Vicsai; Camilla Linderoth; [2017-06-22]
  Nyckelord :medborgare; medborgardialog; inställning; insyn; inflytande; medverkande; kommun; kommunala projekt; citizen; citizen dialog; attitude; insight; impact; contribute; municipality; municipal projects;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom explorativ ansats fånga hur medborgarnas inställning till att delta i en kommunal medborgardialog ter sig, och vad inställningen eventuellt kan ge för effekter för verktyget medborgardialog som demokratisk funktion. Teori: Studien kommer att föra en teoretisk diskurs som bygger på tidigare forskning om medborgardialog som demokratiskt verktyg. LÄS MER

 3. 3. YRKESROLLEN I VARDAGSARBETET - En studie av verksamhetsekonomer i delar av Göteborgs stadsdelsförvaltningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Helena Svensson; [2017-06-22]
  Nyckelord :NPM; Verksamhetsekonom; Offentlig förvaltning; Mintzberg; Yrkesroller; Business economist; Public administration; Professional roles; Leadership;

  Sammanfattning : This study highlights the perceptions of economist’s roles in the public sector of Gothenburg city. The purpose of the study was to describe how the professional role of economists is perceived by themselves and how perceptions relate to former studies, to see which roles do an economist have and do they differ from managers. LÄS MER

 4. 4. Inledande logopediskt föräldrasamtal vid stamning hos förskolebarn – en kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefin Häggståhl; Vera Stopp; [2017-06-21]
  Nyckelord :stamning; föräldrar; föräldrasamtal; kvalitativ innehållsanalys; förskolebarn; stuttering; parents; counselling session; qualitative content analysis; preschool children;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to describe the perception and experience that parents of preschool children who stutter have regarding the initial counselling session with a speech-language pathologist. A qualitative method was used with content analysis as the method of analysis. LÄS MER

 5. 5. JAG VILLE LÄRA KÄNNA DEM, VETA VAD DE KUNDE OCH VAD DE VILLE LÄRA SIG. Lärares erfarenheter och upplevelser av skolstart i årskurs ett

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Sjödin; [2017-06-07]
  Nyckelord :schoolstart; preschool class; grade 1; transition; teachers attitude I wanted to know them; to understand what they understod and what;

  Sammanfattning : The aim of this studie is to gain understanding about teachers experiences when they meet their students at schoolstart in grade 1. In Sweden children start in the compulsery school at the age of seven. The year before almost all children go to preschoolclass for one year and before that in preschool. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet attitude.

Din email-adress: