Sökning: "attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 3790 uppsatser innehållade ordet attitude.

 1. 1. Det europeiska medborgarinitiativet, ECI - Resurser, motivation och EU-attityds påverkan på sannolikheten att vilja använda ECI

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Rosander; [2017-03-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The European Citizens’ Initiative, ECI, is a new tool of participatory democracy in the EU. Inconsideration of political equality, the purpose of this essay is to study how resources,motivation and EU-attitude affects the likelihood of using the ECI. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer - Konsult eller anställd, har det någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Charlotte Johansson; Emilia Clarholm; [2017-03-02]
  Nyckelord :Motivation; job satisfaction; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : Background: Motivation and job satisfaction have been popular research topics in previousliterature, which has resulted in multiple motivation theories such as Maslow and Herzbergs'stheory. However we base this study on Richard M. Ryan and Edward L. LÄS MER

 3. 3. WHERE ARE THE WOMEN? HINDERING FACTORS TO WOMEN’S PARTICIPATION IN EU- FACILITATED DIALOGUE: KOSOVO – SERBIA DIALOGUE AS A CASE STUDY A qualitative interview research on perceived factors that hinder women to participate in EU-facilitated dialogue between Kosovo and Serbia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :MËRGIM TAHIRI; [2017-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is a common understanding that women continue to be strikingly under-represented in peace processes despite the emerge of the United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) which assesses the important role of women and their full involvement in promotion of peace and security. Through key informant interviewing as the main methodology, this study looks into different understandings and explanations given by current and former government officials from both Kosovo and Serbia, EU officials, and representatives of civil society. LÄS MER

 4. 4. Hjärt-lungräddning inför närståendes ögon: sjuksköterskans erfarenhet och inställning av HLR i närvaro av närstående

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Matteusson; Mikaela Jonsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :HLR; sjuksköterska; närstående; erfarenhet; inställning;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige inträffar varje år cirka 2600 hjärtstopp på sjukhus, varav cirka entredjedel av de drabbade lever efter 30 dagar. Den viktigaste behandling vid hjärtstopp är atttidigt påbörja hjärt-lungräddning (HLR). LÄS MER

 5. 5. Rätt mat för patientens bästa - Mat på sjukhus – rätt maträtt till rätt patient

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Heléne Ambjörnson; [2017-02-02]
  Nyckelord :pleasure; comfort; survival; undernäring; E-kost; A-kost; albumin; CRP; malnutrition; E-diet; A-diet;

  Sammanfattning : SammanfattningKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Frode SlindeTitel:Rätt mat för patientens bästa - Mat på sjukhus – rätt maträtt tillrätt patientNyckelord:pleasure, comfort, survival, undernäring, E-kost, A-kost,albumin, CRPBakgrund: Undernäring på sjukhus förekommer frekvent och är associerat med flertaletnegativa konsekvenser. Studier visar att det är vanligt att patienter inte äter uppsjukhusmat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet attitude.

Din email-adress: