Sökning: "attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 2363 uppsatser innehållade ordet attityd.

 1. 1. Dödsångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isabel Reyes Andersson; Jessica Söderbom; [2018]
  Nyckelord :attitude to death; death anxiety; literature review; palliative care; qualitative; attityd till döden; dödsångest; kvalitativ; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den palliativa vården behandlas patienter som fått en sjukdom som inte längre är botbar. Palliativ vård kännetecknas av två faser, den tidiga och den sena fasen, där den sena fasen innebär att patienter symtomlindras för att försöka skapa en god sista tid i livet. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan påverka den vårdande relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Nyström; Emma Petersson; [2018]
  Nyckelord :Psykiatrisk sjukdom; vårdande relation; somatisk vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda patienter på lika villkor och med ett lika värde, likväl har det kunnat påvisas att patienter med psykiatrisk sjukdom inte erhåller vård på samma premisser som patienter utan psykiatrisk sjukdom och därmed kan den vårdande relationen påverkas. Syfte: Studien undersökte de faktorer som kan påverka den vårdande relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården. LÄS MER

 3. 3. En förstudie om Gävleungdomars relation och attityd till närproducerat livsmedel och dess förpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Sepideh Tabatabaei; [2018]
  Nyckelord :Local food; food trends; packaging design; food supply chain; marketing.; Lokalproducerat; livsmedelstrender; förpackningsdesign; matförsörjningskedja; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Det finns många olika anledningar till varför konsumenter köper närproducerat livsmedel. Vissa konsumenter köper närproducerat för att livsmedlet producerats i närheten där de bor medan andra köper närproducerat för att de anser att livsmedlet har producerats på ett miljö- och klimatvänligt sätt. LÄS MER

 4. 4. I tider av allmänt utbrett bedrägeri – Blir det en revolutionär handling att säga sanningen : En analys om hur sex dopinganklagade idrottsutövare beskrivs i Dagens Nyheter och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Johan Björck; [2018]
  Nyckelord :Doping; Nicklas Bäckström; Alexander Legkov; Abeba Aregawi; Marija Sjarapova; Nicklas Axelsson; Justin Gatlin; Komparativ textanalys; Urvalsgrupper;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur de sex professionella idrottsutövarna, Nicklas Bäckström, Alexandr Legkov, Abeba Aregawi, Marija Sjarapova, Nicklas Axelsson och Justin Gatlin framställs i två av Sveriges största morgon- respektive kvällstidningar: Dagens Nyheter och Aftonbladet. Detta efter att de alla sex idrottsutövarna, blivit avslöjade som fuskare och gett ett positivt resultat under en eller flera dopingkontroller. LÄS MER

 5. 5. En förändrad musikundervisning - En kvalitativ studie om hur pedagoger resonerar kring musikundervisningen i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Westerberg; [2017-12-18]
  Nyckelord :Musiklärare; Musiklärares känslomässiga reaktioner; musiklärares hantering; musikundervisning; förändring av kursplan i ämnet musik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring de förändringar som skett inom musikundervisningen i grundskolan vilket även innefattar lärarnas reaktioner samt hantering och anpassning. För att få en inblick i lärarnas vardag användes metoden intervju med urvalet av fyra respondenter som valdes ut slumpmässigt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet attityd.

Din email-adress: