Sökning: "attityder psykisk ohälsa somatisk vård"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden attityder psykisk ohälsa somatisk vård.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av vårdande relationer med patienter med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Adam Vestin; Filip Spetz; [2018]
  Nyckelord :mental illness; somatic emergency care; psykisk ohälsa; somatisk akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med psykisk ohälsa ökar i Sverige och allt fler söker vård. Allt fler patienter söker sig till den somatisk akutsjukvården vilket gör den påfrestande arbetsbelastningen mer utmanande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Backman; Matilda Holmlund; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; somatisk avdelning; attityder; stigmatisering; samsjuklighet; kompetens; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Många av de patienter som vårdas på somatiska avdelningar lider också av samtidig psykisk ohälsa. Det innebär att det finns behov av kunskap att bemöta dessa patienter hos sjuksköterskor på somatiska avdelningar. LÄS MER

 3. 3. PSYKISK OHÄLSA – ETT HINDER : Hinder för sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michaela Hellqvist; Jessica Lagerlöf; [2017]
  Nyckelord :literature review; mental health problems; nurse care; somatic departments; litteraturöversikt; psykisk ohälsa; sjuksköterskors omvårdnad; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom den somatiska vården. Tidigare forskning har visat att dessa patienter upplever att sjuksköterskors bemötande och kunskap kring psykisk ohälsa är bristfällig, vilket leder till diskriminering och en olämplig omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans möte med psykisk ohälsa : distansera sig eller göra så gott man kan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Sarius; Wiktoria Davidsson; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; psykisk ohälsa; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa drabbar i genomsnitt var tionde människa och är ett globalt problem. Psykisk ohälsa är stigmatiserat i samhället och kan leda till negativa attityder. När vårdpersonal har negativa attityder mot psykisk ohälsa kan det påverka vårdrelationen till dessa patienter. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder gentemot personer med psykisk ohälsa inom somatisk och psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hala Dino; [2017]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Sjuksköterskors attityder; Somatisk vård; Psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet attityder psykisk ohälsa somatisk vård.

Din email-adress: