Sökning: "attityder psykisk ohälsa somatisk vård"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden attityder psykisk ohälsa somatisk vård.

 1. 1. PSYKISK OHÄLSA – ETT HINDER : Hinder för sjuksköterskors omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michaela Hellqvist; Jessica Lagerlöf; [2017]
  Nyckelord :literature review; mental health problems; nurse care; somatic departments; litteraturöversikt; psykisk ohälsa; sjuksköterskors omvårdnad; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom den somatiska vården. Tidigare forskning har visat att dessa patienter upplever att sjuksköterskors bemötande och kunskap kring psykisk ohälsa är bristfällig, vilket leder till diskriminering och en olämplig omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans möte med psykisk ohälsa : distansera sig eller göra så gott man kan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Sarius; Wiktoria Davidsson; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; psykisk ohälsa; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa drabbar i genomsnitt var tionde människa och är ett globalt problem. Psykisk ohälsa är stigmatiserat i samhället och kan leda till negativa attityder. När vårdpersonal har negativa attityder mot psykisk ohälsa kan det påverka vårdrelationen till dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Patienter med psykisk sjukdom som vårdas inom somatisk respektive psykiatrisk vård: Faktorer av betydelse för vårdpersonal och patienter : – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pierre Ogeryd; Daniel Cederlöf; [2017]
  Nyckelord :Somatic care; Psychiatric care; Psychiatric disorder; Person-centred care; Nursepatient relationship; Somatisk vård; psykiatrisk vård; psykisk sjukdom; personcentrerad vård; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att personer med psykisk sjukdom löper ökad risk för fysisk ohälsa men erhåller inte likvärdig vårdkvalité som övriga patientgrupper. Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att beskriva faktorer av betydelse för vårdpersonalens upplevelse av att vårda patienter med psykisk sjukdom inom somatisk respektive psykiatrisk vård samt att beskriva faktorer av betydelse för upplevelsen av att som patient med psykisk sjukdom vårdas inom somatisk respektive psykiatrisk vård. LÄS MER

 4. 4. Det rutinmässiga "vi och de"-tänket kan hindra aktivitet och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emöke Nevelös; [2017]
  Nyckelord :arbetsterapeutstudenter; psykisk ohälsa; attityder; fördomar; stigma; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering av personer med psykiska sjukdomar är mycket utbredd i samhället, även inom sjukvården däribland på psykiatrin. Forskning visar att diskriminering av personer med psykisk ohälsa leder till signifikant sämre somatisk vård för de och chansen att dö i förtid i vanliga sjukdomar som cancer eller stroke är större än hos psykiskt friska individer. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa inom somatisk vård : Sjuksköterskans attityder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Linnéa Edvinsson; Jane Olofsson; [2017]
  Nyckelord :litteraturöversikt; psykisk ohälsa; samsjuklighet; sjuksköterskors attityder; somatisk vård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet attityder psykisk ohälsa somatisk vård.

Din email-adress: