Sökning: "autenticitet"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet autenticitet.

 1. 1. "Jag förstår att de vill tjäna pengar, men..." En kvalitativ studie om konsumenters upplevelser kring autenticitet inom influence marketing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Björklund; Andreas Janson; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reklam är ju något man är allmänt trött på : En kvalitativ studie om hur influencers följare resonerar kring sponsrade inlägg på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Lisa Rydell; Emilia Isaxon; [2018]
  Nyckelord :Instagram; influencer marketing; influencer; sponsrade inlägg; följare.;

  Sammanfattning : Influencer marketing, marknadsföringsmetoden som många företag använder sig av i sociala medier och som under de senaste åren blivit en allt mer förekommande metod. Företag låter inflytelserika personer, så kallade influencers, sprida företagets budskap om en produkt eller ett varumärke i ett marknadsföringssyfte i deras sociala kanaler. LÄS MER

 3. 3. Vloggen som reklamfilm? : Hur reklam genom influencers förstärks i videobloggar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Honnér; Adam Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av reklamtrötthet i samhället har företag hittat nya sätt att marknadsföra sig, ett av dessa är influencer marketing som konstant ökar på sociala medier. Youtube är en av dessa plattformar där en Youtuber som influencer är en opinionsledare för produkter och företag. LÄS MER

 4. 4. Outdoor mathematics in grade 4–6

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alesia Woxell; [2018]
  Nyckelord :Autenticitet; arbetssätt; begrepp; lärmiljö; organisation; utomhusmatematik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vilka metoder lärarna använder sig av, vilka tankar och upplevelser de får i arbetet med utomhusmatematik. Teoriernas resonemang om autentiskt förhållningssätt och lärandemiljöer skapar nya kreativa miljöer som används båda som läromedel och plats för lärandet. LÄS MER

 5. 5. Kulturarvets Nätverk : en studie av tre svenska museijärnvägar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Birger Lindholm; [2018]
  Nyckelord :museijärnväg; museibana; industriarv; järnväg; musealisering; actor-network-theory; Gotland; Västervik; Brösarp;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur järnvägen har musealiserats utifrån tre svenska museijärnvägar; Föreningen Gotandstågets Gotlands Hesselby Jernväg, Tjustbygdens Järnvägsförenings Hultsfred Västerviks Järnväg samt Skånska Järnvägars bana Brösarp-Sankt Olof. Musealiseringsprocessen och den nuvarande verksamheten undersöks och analyseras med fokus på hur identitet och autenticitet/ auktoritet hanteras och värderas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet autenticitet.

Din email-adress: