Sökning: "autenticitet"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet autenticitet.

 1. 1. På slak lina : dirigentens balansgång mellan tradition och historiskt informerad uppförandepraxis

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Hanna Ohlson Nordh; [2017]
  Nyckelord :dirigering; uppförandepraxis; autenticitet; tradition; tempo; artikulation; Mozart; Don Giovanni; inspelningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med ADHD : Att vara cirkeln i en fyrkantig värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kristina König; Linnea Jönsson; [2017]
  Nyckelord :ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; life experiences; lived experience; narratives; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; livserfarenheter; personliga berättelser; upplevelser;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är den mest förekommande beteendestörningen hos barn. Forskning visar att minst 5% av barn och ungdomar är drabbade världen över, men det finns troligtvis ett stort mörkertal hos såväl vuxna som barn. LÄS MER

 3. 3. Spindeln i det sociala nätet : Hur svenska PR-byråer arbetar med utmaningar som medföljer strategin influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Anna Johansson; [2017]
  Nyckelord :influencer marketing; PR-byrå; varumärkesbyggande; word-of-mouth; user-generated content; socialt inflytande; autenticitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar ge en ökad förståelse och förklara hur influencer marketing som marknadsföringsstrategi berör svenska PR-byråers arbete som marknadsförare. Författarna ämnar med hjälp av teorier som förklarar influencer marketings uppbyggnad, att kunna identifiera eventuella utmaningar för att öka förståelsen för hur PR-byråer bemöter strategin. LÄS MER

 4. 4. Innanför murarna : En kvalitativ studie om förväntningar och upplevelser på Kalmar Slott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Nathalie Erickson; Hanna-Stina Ivarsson; Malin Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Kalmar Castle; expectations; experiences; service; quality; social media; word of mouth; Kalmar Slott; förväntningar; upplevelser; service; kvalitet; sociala medier; word of mouth;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vad finns det för bidragande faktorer till skapandet av förväntningar och upplevelser på Kalmar Slott och hur påverkas deras marknadsföring av dessa faktorer? Syfte: Syftet med denna studie är att klargöra på vilket sätt Kalmar Slott arbetar med kundernas förväntningar och upplevelser. Vi vill därmed undersöka vilka faktorer som bidrar till skapandet av förväntningar och upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Relevans och autenticitet av infärgade uppgifter : En fallstudie på hantverksprogrammet - frisör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anisa Susic; [2017]
  Nyckelord :yrkesmatematik; infärgade uppgifter; autenticitet; relevans; autentiska uppgifter;

  Sammanfattning : Elever på yrkesprogram har svårt att se relevansen av matematiken för sitt framtida yrke. För att matematik ska anses vara relevant för eleverna måste den vara meningsfull och användbar. Eleverna måste se hur de kan använda matematiken i sitt yrke. Ett sätt att öka relevansen är att arbeta med infärgade uppgifter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet autenticitet.

Din email-adress: