Sökning: "autentiskt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden autentiskt ledarskap.

 1. 1. ATT RÄCKA TILL OCH PASSA IN. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att börja arbeta inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kajsa Ejeby; Kajsa Klashed; [2018-01-25]
  Nyckelord :akutsjukvård; kompetensutveckling; nyutexaminerade sjuksköterskor; transition;

  Sammanfattning : Bristande kompetens och för höga krav har lyfts från nyutexaminerade sjuksköterskor de senaste åren. Det har talats om sjuksköterskeutbildningar som inte fullt ut förbereder studenterna för yrkesvärlden de är på väg in i och att många lämnar yrket inom en treårsperiod. LÄS MER

 2. 2. Att använda och förvalta prestationsinformation som ledare : En studie om ledaregenskapers betydelse för användning av prestationsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andersson Nellie; Richard Kojefors; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; autentiskt ledarskap; transformativt ledarskap; prestationsledning; prestationsinformation;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete och undersökningen som gjorts är att försöka beskriva ledarskapets betydelse för förmågan att ta in, förvalta och använda prestationsinformation och prestationsdata. Arbetet har undersökt vilka typer av ledarskapsegenskaper och aspekter som främjar användandet av denna information och data på bästa sätt för att gynna sin organisation eller företag. LÄS MER

 3. 3. Att leda med hjärta eller hjärna? : Autentiskt ledarskap inom en organisation som säger sig tillämpa lean

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Westman Anna; Elin Mellqvist; [2018]
  Nyckelord :authentic leadership; lean; autentiskt ledarskap; lean;

  Sammanfattning : Autentiskt ledarskap representerar ett nytt område inom ledarskapsforskning och fokuserar på ett äkta och genuint ledarskap som återspeglar ledarens sanna jag. Samtidigt finns tvetydigheter om det går att vara sann mot sig själv eller om organisatoriska komplexiteter försvårar ens möjligheter. LÄS MER

 4. 4. Chefers upplevelse av framgång i sitt ledarskap : - Vad chefer på en statlig myndighet upplever som faktorer för att utöva ett framgångsrikt ledarskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Simon Axenstedt; Karin Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Effective Leadership; Successful Leadership; Transformative Leadership; Relational Leadership; Authentic Leadership; Value based Leadership; Development-Oriented Leadership; Leadership in Swedish Authorities.; Ledarskap; Effektivt Ledarskap; Framgångsrikt Ledarskap; Transformativt Ledarskap; Relationsorienterat Ledarskap; Autentiskt Ledarskap; Värderingsstyrt Ledarskap; Utvecklingsinriktat Ledarskap; Ledarskap i Svenska Myndigheter.;

  Sammanfattning : Fältet ledarskap är ett tidigare väl utforskat område, trots detta har relativt lite forskning inom ämnet berört svenska organisationer och än mindre statliga institutioner och myndigheter. I följande studie undersöks, vad chefer på en statlig myndighet upplever som faktorer för att utöva ett framgångsrikt ledarskap i sin organisation. LÄS MER

 5. 5. Styrningsmetod & Ledarskap : Inom budgetstyrda och budgetlösa banker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Jenny Nguyen; Jennifer Simonsson; [2017]
  Nyckelord :Budget; Traditional budget; Beyond Budgeting; Transformational leadership; Servant leadership; Authentic leadership; Budget; Traditionell budget; Beyond Budgeting; Transformativt ledarskap; det ”Tjänande” ledarskapet; Autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att studera banker som utövar traditionell budgetstyrning och banker som har frångått budgetering. Studien undersöker alternativa styrningsmetoder som kan tillämpas vid en budgetlös styrning och hur det kommer sig att traditionell budget utövas trots deras kritik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet autentiskt ledarskap.

Din email-adress: