Sökning: "autentiskt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden autentiskt ledarskap.

 1. 1. ATT RÄCKA TILL OCH PASSA IN. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att börja arbeta inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kajsa Ejeby; Kajsa Klashed; [2018-01-25]
  Nyckelord :akutsjukvård; kompetensutveckling; nyutexaminerade sjuksköterskor; transition;

  Sammanfattning : Bristande kompetens och för höga krav har lyfts från nyutexaminerade sjuksköterskor de senaste åren. Det har talats om sjuksköterskeutbildningar som inte fullt ut förbereder studenterna för yrkesvärlden de är på väg in i och att många lämnar yrket inom en treårsperiod. LÄS MER

 2. 2. Styrningsmetod & Ledarskap : Inom budgetstyrda och budgetlösa banker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Jenny Nguyen; Jennifer Simonsson; [2017]
  Nyckelord :Budget; Traditional budget; Beyond Budgeting; Transformational leadership; Servant leadership; Authentic leadership; Budget; Traditionell budget; Beyond Budgeting; Transformativt ledarskap; det ”Tjänande” ledarskapet; Autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att studera banker som utövar traditionell budgetstyrning och banker som har frångått budgetering. Studien undersöker alternativa styrningsmetoder som kan tillämpas vid en budgetlös styrning och hur det kommer sig att traditionell budget utövas trots deras kritik. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i den kreativa processen : En studie om små dataspelsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Aukar Abdi Mohamed; Gabriel Ramsey; [2017]
  Nyckelord :Computer game companies; the creative process; shared leadership; authoritarian leadership; democratic leadership; authentic leadership; Dataspelsföretag; den kreativa processen; delat ledarskap; auktoritärt ledarskap; demokratiskt ledarskap; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Ledarskap i den kreativa processen: En studie om dataspelsföretag Problem: I dagsläget finns det brister på studier som fokuserar på olika ledarskapsperspektivs påverkan på kreativitet inom arbetsgrupper. Hur ledarskap formas och ledarskapets roll i den kreativa processen saknas det information om, speciellt inom kreativt intensiva industrier. LÄS MER

 4. 4. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 5. 5. Att vara sig själv i rollen som militär ledare : En kvalitativ studie om specialistofficerares upplevelser av tillämpningen avautenticitet i militära kontexter

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Kristoffer Walterström; Louise Prytz; [2017]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; transformational leadership; authenticity; authentic leadership; Försvarsmakten; utvecklande ledarskap; autenticitet; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Since 2003 the Swedish Armed Forces uses Developmental Leadership as their formal leadership model. The model is characterised by the leader acting as a role model and providing inspiration, motivation and personal consideration. The model stresses the importance authenticity plays in achieving the motivational aspects of leadership. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet autentiskt ledarskap.

Din email-adress: