Sökning: "autentiskt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden autentiskt ledarskap.

 1. 1. Styrningsmetod & Ledarskap : Inom budgetstyrda och budgetlösa banker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Jenny Nguyen; Jennifer Simonsson; [2017]
  Nyckelord :Budget; Traditional budget; Beyond Budgeting; Transformational leadership; Servant leadership; Authentic leadership; Budget; Traditionell budget; Beyond Budgeting; Transformativt ledarskap; det ”Tjänande” ledarskapet; Autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att studera banker som utövar traditionell budgetstyrning och banker som har frångått budgetering. Studien undersöker alternativa styrningsmetoder som kan tillämpas vid en budgetlös styrning och hur det kommer sig att traditionell budget utövas trots deras kritik. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i den kreativa processen : En studie om små dataspelsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Aukar Abdi Mohamed; Gabriel Ramsey; [2017]
  Nyckelord :Computer game companies; the creative process; shared leadership; authoritarian leadership; democratic leadership; authentic leadership; Dataspelsföretag; den kreativa processen; delat ledarskap; auktoritärt ledarskap; demokratiskt ledarskap; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Ledarskap i den kreativa processen: En studie om dataspelsföretag Problem: I dagsläget finns det brister på studier som fokuserar på olika ledarskapsperspektivs påverkan på kreativitet inom arbetsgrupper. Hur ledarskap formas och ledarskapets roll i den kreativa processen saknas det information om, speciellt inom kreativt intensiva industrier. LÄS MER

 3. 3. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 4. 4. Det autentiska transformativa ledarskapets effekter inom revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Vozila Uhlin; Jessica Hermansson; [2015]
  Nyckelord :Autentisk transformativt ledarskap; etisk kultur; RAQ acts; objektivitet;

  Sammanfattning : Titel: Det autentiska transformativa ledarskapets effekter inom revisionsbyråerNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Hanna Vozila Uhlin & Jessica HermanssonHandledare: Jan SvanbergDatum: Juni - 2015Syfte: Själva funktionen hos en revisor bygger på en oberoende och objektiv granskning. Då det förekommit en del revisionsskandaler på senare år, finns det anledning att tro att så inte alltid är fallet. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrikt ledarskap : En kvalitativ studie av ledarskap inom sjukvård

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sara Andersson; [2015]
  Nyckelord :Ledarskap; framgångsrikt ledarskap; effektivt ledarskap autentiskt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; transformativt ledarskap; utvecklingsinriktat ledarskap; förändringsledarskap; hälso- och sjukvård; avdelningschefer;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie om framgångsrikt ledarskap inom sjukvård. Syftet med studien är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för chefer i en organisation som fått en prestigefylld utmärkelse. Tre frågeställningar utarbetades för att kunna besvara studiens övergripande syfte. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet autentiskt ledarskap.

Din email-adress: