Sökning: "authenticity and leadership."

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden authenticity and leadership..

 1. 1. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 2. 2. Att vara sig själv i rollen som militär ledare : En kvalitativ studie om specialistofficerares upplevelser av tillämpningen avautenticitet i militära kontexter

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Kristoffer Walterström; Louise Prytz; [2017]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; transformational leadership; authenticity; authentic leadership; Försvarsmakten; utvecklande ledarskap; autenticitet; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Since 2003 the Swedish Armed Forces uses Developmental Leadership as their formal leadership model. The model is characterised by the leader acting as a role model and providing inspiration, motivation and personal consideration. The model stresses the importance authenticity plays in achieving the motivational aspects of leadership. LÄS MER

 3. 3. The stage is ours. From leader self-leadership to follower self-leadership as illustrated in the Marketing sector.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Maria Niederwieser; [2016]
  Nyckelord :self-leadership; leadership; marekting sector; business environment; creative talent; authenticity; shared leadership; meaning; followers;

  Sammanfattning : The aim of this study is to broaden existing theories on self-leadership in response to unprecedented challenges and job demands in the emerging economy of the 21st century. The Austrian marketing sector is used as an illustrative example for gaining a more nuanced conception of leaders’ understanding and enactment of self-leadership within a creative environment. LÄS MER

 4. 4. Balancing the self and the relationship : Coping strategies of leaders when core values on which their authenticity is based are challenged

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Clémence Court; Mariska de Rooij; [2016]
  Nyckelord :Authenticity; authentic leadership; authentic behaviour; relational authenticity; coping strategies; leaders-followers relationship;

  Sammanfattning : This thesis aimed to explore the coping strategies of leaders in situations in which their authenticity is put out of balance. Specifically, this means that this thesis describes the different actions shown by the leaders in order to deal with these particular situations. LÄS MER

 5. 5. Hållbara städer ur ett systemperspektiv – en komplex verklighet i en svensk kontext

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Therese Thörn; Susanne Carlberg; [2015]
  Nyckelord :Agenter; Hållbara Städer; Four Sphere Framework of Sustainability; Komplexa Adaptiva System; Malmö; Svenska Städer; Triple Bottom Line.; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I och med de utmaningar som mänskligheten idag står inför, med stora klimatförändringar, ökad urbanisering och en global ekonomi kan städer komma att spela en central roll i hållbarhetsarbetet. Det är av vikt att beslutsfattare i städer kan förstå, hantera och styra på ett sätt att städerna utvecklas till hållbara samhällen med hållbara processer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet authenticity and leadership..

Din email-adress: