Sökning: "autonoma fordon"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden autonoma fordon.

 1. 1. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
  Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

  Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

 2. 2. Inte bara att släppa ratten. Autonoma fordons sociala effekter på Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hasselberg; Philip Lindén; [2018-06-26]
  Nyckelord :Autonoma fordon; geografisk tillgänglighet; sociala effekter; transportrelaterad social exkludering; Göteborgs stad;

  Sammanfattning : Autonoma fordon (AF) kan komma att innebära stora förändringar för hur människor reser. Tekniken finns snart på våra gator, men trots detta är det många aspekter av den som fortfarande är oklara. LÄS MER

 3. 3. Den Förarlösa Staden : gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elias Allouche; David Einarsson; [2018]
  Nyckelord :autonoma fordon; självkörande fordon; förarlösa fordon; automatiserade fordon; eldrivna fordon; automatisering; autonom mobilitet; fysisk planering; proaktiv planering; stadsplanering; trafikplanering; urban miljö; stadsmiljö; gestaltningsprinciper; gestaltningsförslag; mobility management;

  Sammanfattning : ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. LÄS MER

 4. 4. Åksjuka i autonoma fordon : Analys av förslag på tekniska lösningar till problemet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ingela Råberg; Elin Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagsläget sker mycket forskning kring hur fordon kan göras självkörande. Stort fokusläggs på att få tekniken och säkerheten att fungera, och i dagsläget innebär detta attkomforten för passagerare fallit efter. Studier visar på att ungefär 25 % av samtligabrukare av självkörande bilar skulle drabbas av åksjuka. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet gällande autonoma fordon i trafiken - En kvalitativ studie om säkerhet inom IoV, Vehicle Cloud och AI

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Susanna Nirvald; Fanny Tapper; [2018]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Säkerhet; Internet of Vehicles; Vehicle Cloud; Artificiell Intelligens; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens samhälle blir mer och mer automatiserat, allt från smarta kök till autonoma bilar.Olyckor med autonoma fordon har inträffat den senaste tiden och skapat orosmoment gällande dess säkerhet. Då dessa fordon kommer spela en stor roll i vår vardag, ställer det stora krav på deras säkerhetsnivå. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet autonoma fordon.

Din email-adress: