Sökning: "avkodning"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet avkodning.

 1. 1. Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2017-12-07]
  Nyckelord :Early Childhood Literacy; litteracitet; högläsning; kommunikation; samspel; multimodal; upprepning; förskola; bilderbok;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka det språkliga, multimodala samspel som uppstod under upprepad enskild högläsning på en förskola. Studiedesignen var en videoobservationsstudie av enskild högläsning i förskolan, där 3 lärare och 6 barn medverkade vid sammanlagt 32 lästillfällen. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar idrott och hälsa elever arbete i klassrummet? En kvalitativ undersökning för att studera personer inom skolverksamhetens uppfattning om idrott och hälsas påverkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Larsson Hei; [2017-11-08]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; uppfattning; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Att fysisk aktivitet påverkar elevers skolprestationer, koncentrationsförmåga och grupptillhörighet har forskning till viss del bevisat. Genom ett utökande av idrottsundervisning förbättras elevers resultat i teoretiska ämnen. LÄS MER

 3. 3. Intensivträning i avkodning : En interventionsstudie i åk 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ingela Landin Larsson; [2017]
  Nyckelord :fonemisk medvetenhet; dyslexi; strukturerad läsning; Lukimat Spel Ett- Läsning; Läsinlärning i 7 steg;

  Sammanfattning : This study analyses the effects of a reading intervention using part of “Läsinlärning i 7 steg” and the computer game “Lukimat Spel Ett-Läsning” for phonemic and decoding training. Its focus was to investigate the effects on phonological awareness, letter-sound connection and decoding. LÄS MER

 4. 4. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
  Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

 5. 5. Lärares föreställningar om och erfarenheter av läsinlärning med IKT i grundskolans tidiga år : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ellinor Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Literacy learning; ICT Information and Communication Technologies ; fiction books; reading strategies – decoding; vocabulary and ITL Information Technology Literacy .; Läsinlärning; ASL; IKT informations- och kommunikationsteknologi ; skönlitterära böcker; avkodning och ordförråd.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate four teachers’ ideas and experiences of Information and Computer Technologies (ICT) in the early years of learning to read in the lower grades of school. This is done with the aid of qualitative interviews. The results of the interviews are then discussed on the basis of Vygotsky’s sociocultural theory. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet avkodning.

Din email-adress: