Sökning: "avkodning"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet avkodning.

 1. 1. "Sociala medier har blivit som en person" : En kvalitativ intervjustudie om socialt kommunikativa ungdomars användning av sociala medier vid umgänge med vänner.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mirjam Lewin; [2018]
  Nyckelord :Social media; adolescents; social identity theory; uses and gratification theory; fear of missing out; identity.; Sociala medier; ungdomar; social identity theory; uses and gratification theory; fear of missing out; identitet.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur användningen av sociala medier ser ut, när socialt kommunikativa gymnasieungdomar med stor social tillhörighet, umgås. Studien ämnar ta reda på hur användningen ser ut, av vilka anledningar socialt kommunikativa ungdomar med social tillhörighet använder sociala medier och hur umgängesklimatet påverkas när sociala medier används under fysiskt pågående umgänge. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2017-12-07]
  Nyckelord :Early Childhood Literacy; litteracitet; högläsning; kommunikation; samspel; multimodal; upprepning; förskola; bilderbok;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka det språkliga, multimodala samspel som uppstod under upprepad enskild högläsning på en förskola. Studiedesignen var en videoobservationsstudie av enskild högläsning i förskolan, där 3 lärare och 6 barn medverkade vid sammanlagt 32 lästillfällen. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar idrott och hälsa elever arbete i klassrummet? En kvalitativ undersökning för att studera personer inom skolverksamhetens uppfattning om idrott och hälsas påverkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Larsson Hei; [2017-11-08]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; uppfattning; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Att fysisk aktivitet påverkar elevers skolprestationer, koncentrationsförmåga och grupptillhörighet har forskning till viss del bevisat. Genom ett utökande av idrottsundervisning förbättras elevers resultat i teoretiska ämnen. LÄS MER

 4. 4. Intensivträning i avkodning : En interventionsstudie i åk 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ingela Landin Larsson; [2017]
  Nyckelord :fonemisk medvetenhet; dyslexi; strukturerad läsning; Lukimat Spel Ett- Läsning; Läsinlärning i 7 steg;

  Sammanfattning : This study analyses the effects of a reading intervention using part of “Läsinlärning i 7 steg” and the computer game “Lukimat Spel Ett-Läsning” for phonemic and decoding training. Its focus was to investigate the effects on phonological awareness, letter-sound connection and decoding. LÄS MER

 5. 5. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
  Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet avkodning.

Din email-adress: