Sökning: "avkodning"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet avkodning.

 1. 1. Språklig komplexitet och narrativ struktur i skriven text : En jämförelse mellan elever med och utan lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Nääs; Emma Thurfjell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattnin Bakgrund I årskurs 3 i svenska grundskolan skrivs Nationella proven i svenska och ett av delproven är att skriva en berättande (narrativ) text. När berättande texter analyseras i forskning kan språklig komplexitet och narrativ struktur undersökas. LÄS MER

 2. 2. Fonologisk medvetenhet som redskap för läsinlärning : Didaktiska implikationer och lärares kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andrae Ester; Caroline Wenström; [2018]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; läsinlärning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Fonologisk medvetenhet är grundläggande för avkodning och därmed för läsinlärning. Lärare behöver kunskaper inom fonologisk medvetenhet samt hur undervisning ska utformas för att främja elevers fonologiska medvetenhet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning : En interventionsstudie med elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Eriksson; Caroline Rehnberg; [2018]
  Nyckelord :avkodning; behaviorism; läsmotivation; Repeterad läsning; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka elevers upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning hos några elever på grundskolan. Läsmetoden innebär att eleven läser en kortare text flera gånger tills ett bra läsflyt har uppnåtts. När läsaren repeterar samma text automatiseras avkodningen. LÄS MER

 4. 4. Study of bitwise operations on non-scarce attribute based data structures in PostgreSQL

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcel Eschmann; [2018]
  Nyckelord :matching engine; scaling; binary encoding; bitwise; attribute data; PostgreSQL; population count; matchningsmotor; skalning; binär kodning; bitwise; attributdata; PostgreSQL; population count;

  Sammanfattning : This report investigates the viability of bitwise operations on non-scarce attribute based data structures in PostgreSQL. For applications where computation can’t be avoided, it most probably can be optimized. LÄS MER

 5. 5. "Det är bra att det är lika för alla" : -En intervjustudie om lärares uppfattningar om Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läsutveckling för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Susanne Andersson; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogiska perspektiv; bedömning; fonologisk medvetenhet; avkodning; läsförståelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet avkodning.

Din email-adress: