Sökning: "avlopp"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet avlopp.

 1. 1. Enskilda avlopp : problematik ur miljösynpunkt samt kommunens roll och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Isabell Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :Små avlopp; Miljölagstiftning; Kommun; Tillsyn; Utmaningar;

  Sammanfattning : Enskilda avlopp, det vill säga avloppsanläggningar som ligger utanför kommunalt VA-område och som behandlar avlopp från ett eller en grupp av hushåll, är ett aktuellt ämne som uppmärksammats mer och mer på senare år. Många avlopp klarar inte de krav på rening som finns idag vilket innebär att de kan bidra till miljö- och hälsoproblem som övergödning, smittspridning och spridning av miljöfarliga ämnen. LÄS MER

 2. 2. Fett i de kommunala avloppssystemen – matavfall på fel plats

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Lundgren; Hultqvist William; [2018]
  Nyckelord :fat; sewer; food waste; grease trap; biotechnology; food waste disposer; water and wastewater; fett; avlopp; matavfall; fettavskiljare; bioteknik; matavfallskvarn; VA;

  Sammanfattning : Tidigare undersökningar visar att fettproblematiken i de kommunala ledningsnäten är ökande. Fettet som hamnar i avloppen leder till drift- och underhållskostnader, men leder även till problem för att nå de lagar och regler som ställs på VA-huvudmännen. LÄS MER

 3. 3. VA-bolags kommunikationsstrategier för att reducera oönskade utsläpp i avloppsnätet från hushåll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nikolina Ström; [2018]
  Nyckelord :Communications strategies; Wastewater treatment plants; Environmental communication; Sewer; Best practice; Miljökommunikation; Kommunikationsstrategier; VA-bolag; Avlopp; Best practice;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER

 4. 4. Suitable treatment of source separated greywater for discharge into an Urban Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Evalyne Cathy Arinaitwe; [2018]
  Nyckelord :water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It can no longer be refuted that greywater reuse is paramount to curbing the persistent global water crisis. Of the domestic wastewaters, greywater is less polluted than blackwater, but treatment is still necessary to make it safe for reuse. The most common greywater reuse application is toilet flushing. LÄS MER

 5. 5. Grundvattenmodellering och föroreningstransport från en rullstensås med artificiell grundvattenbildning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Amanda Hedenborg; [2018]
  Nyckelord :MODFLOW; MT3DMS; MODPATH; artificiell grundvattenbildning; föroreningsspridning; grundvattenmodellering; zink; koppar; bly; dricksvatten; grundvatten; rullstensås;

  Sammanfattning : Groundwater is an important natural resource in Sweden due to almost 50 % of the produced drinking water origins from groundwater, 50 % of the groundwater is artificially made. Artificial recharge is necessary in some areas in Sweden to enable enough groundwater extraction for the drinking water supply. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet avlopp.

Din email-adress: