Sökning: "avvänjning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet avvänjning.

 1. 1. Brunalger till smågrisar och dess bioaktiva effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Alma Eriksson; [2017]
  Nyckelord :avvänjning; laminarin; fucoidan; avvänjningsdiarré; bioaktiva substanser; fodertillskott;

  Sammanfattning : I denna litteratursammanställning är syftet att redogöra för vilka bioaktiva substanser i brunalger som blivit mest utforskade och deras effekter när det ges som fodertillskott till smågrisar vid avvänjning. Samt att utreda om brunalger kan vara ett alternativ till antibiotika för att minska eventuella problem vid avvänjning. LÄS MER

 2. 2. Hälsa hos mjölkraskalvar som flyttas till uppfödande gård innan avvänjning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Kalvhälsa; ; antibiotika; ; lunginflammation; ; diarré; ; nötköttsproduktion;

  Sammanfattning : Det har blivit vanligare i Sverige att gårdar tar emot två till fyra veckor gamla mjölkraskalvar för att föda upp dem till slakt. Kalvhälsa har setts som ett problem på vissa av dessa gårdar, medan andra lyckas bättre. Kalvar är mer känsliga för stress och har inte ett fullt utvecklat immunförsvar jämfört med äldre djur. LÄS MER

 3. 3. Antibody Testing for use in Immunohistochemistry and the Investigation of Precociously Induced Maturation of the Gastrointestinal Tract in Young Nude Rats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Catherine Gidlund; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Background: Rat pups are born with an immature intestine adapted for the effective uptake of milk nutrients and with high permeability for bioactive molecules from the maternal milk until weaning. During weaning the immune system is activated after stimulation with e.g. dietary antigens, leading to an inflammatory response in the gut. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av bakteriefloran i magtarmkanalen hos kalvar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Augustsson; [2016]
  Nyckelord :tarmflora; kalvar; T-RFLP; Faecalibacterium prausnitzii; Lactobacillus; segmenterade filamentösa bakterier; gut flora; calves; Faecalibacterium prausnitzii; segmented filamentous bacteria;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur tarmfloran hos kalvar varierar med ålder och segment i magtarmkanalen samt att undersöka förekomsten av Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus spp. och segmenterade filamentösa bakterier (SFB). LÄS MER

 5. 5. Djurskyddsstandard för suggor, smågrisar och slaktsvin i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emmy Lönnman; [2016]
  Nyckelord :gris; djurskydd; Sverige; Danmark; strö; svanskupering; golvyta; fixering; kastrering; pigs; animal protection; Sweden; Denmark; tail docking; floor area; fixation; castration;

  Sammanfattning : Danmark är den näst största källan till importerat griskött i Sverige. Det är ifrågasatt huruvida Danmark har samma djurskyddsnivå som Sverige när det kommer till grishållningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet avvänjning.

Din email-adress: