Sökning: "bäring"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet bäring.

 1. 1. PIPETT 1

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Richard Krantz; [2017]
  Nyckelord :Öken; Humor; Text; Språk; Komedi;

  Sammanfattning : PIPPET 1 tar avstamp i 10 olika spår eller riktningar som är tongivande för mitt konstnärsskap. Av 10 spår valdes 3 slumpmässigt ut; Öknen, Humorn och Språket. De övriga finns nämnda i uppsatsens appendix. LÄS MER

 2. 2. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

 3. 3. Employer branding-konceptet i små företag : Bära eller brista?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Cecilia Nagy; Beatrice Westlund; [2016]
  Nyckelord :employer branding; små företag; the employer brand mix; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I dagens samhälle konkurrerar företag inte längre enbart om kunder, utan konkurrensen har allt mer kommit att handla om arbetskraft. Företag har insett att humankapitalet är en stor framgångsfaktor och kan leda till konkurrensfördelar. LÄS MER

 4. 4. Implementation av binary messages i AIS och användargränssnitt för egendefinierade meddelanden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jimmy Makkonen; Matthias Segelström; [2016]
  Nyckelord :transponder; binary message; ais; automatic identification system; nmea; saab; airplane; gps; binärmeddelande; transponder; ais; automatiskt identifikationssystem; nmea; saab; flygplan; gps;

  Sammanfattning : I Nyköping utövar försvaret telekrigsövning för målflyg vilket Saab i Arboga är en del av. Telekrig är ett “digitalt krig” där syftet är att störa ut elektrisk utrustning, exempelvis störa ut radarfunktionen så att en eventuell fiende inte ska dyka upp på densamma. LÄS MER

 5. 5. Barnet, våldet och rätten : En diskursanalys om barns åsikter i tingsrättsdomar där det förekommit uppgifter om våld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Opgenoorth; Anton Sundin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barnets bästa ska alltid vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Särskild vikt ska läggas vid barnets rätt till skydd från vidare övergrepp, samt en nära och god kontakt med båda föräldrar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bäring.

Din email-adress: