Sökning: "bäring"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet bäring.

 1. 1. En generisk verktygslåda för kvalitetsarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Eleonora Brink; [2018]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Cornerstones; Generic Toolbox; Kanban; Municipality; PDSA; SIQ; TQM; Vision; Balanced Scorecard; delaktighet; generisk verktygslåda; granskningsrapporter; hörnsten; kanban; kommun; kvalitet; mål; PDSA; SIQ; vision;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to identify a generic toolbox for a Swedish municipality's quality work. To do so, the report examines two things. First of all, how a generic toolbox can be designed for a municipality's quality work, and, secondly, how a municipality can strengthen its work with quality. LÄS MER

 2. 2. Urvalets paradox : De bakomliggande faktorerna kring geografilärares val av undervisningsinnehåll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Moussab Benmakhlouf; [2018]
  Nyckelord :Geografilärare; undervisningsinnehåll; friutrymme; praktisk teori; den didaktiska triangeln.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att studera hur geografilärare i grundskolans årskurser 7-9 motiverar sina val av undervisningsmoment och utifrån den praktiska teorin studera de bakomliggande faktorerna kring dessa val. Metoden för att undersöka syftet var utav kvalitativ karaktär. LÄS MER

 3. 3. PIPETT 1

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Richard Krantz; [2017]
  Nyckelord :Öken; Humor; Text; Språk; Komedi;

  Sammanfattning : PIPPET 1 tar avstamp i 10 olika spår eller riktningar som är tongivande för mitt konstnärsskap. Av 10 spår valdes 3 slumpmässigt ut; Öknen, Humorn och Språket. De övriga finns nämnda i uppsatsens appendix. LÄS MER

 4. 4. Handlingskrav trots handelskrav? - Interaktion mellan energihushållningsvillkor i verksamhetstillstånd och EU:s system för handel med utsläppsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Reutervik; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; EU-rätt; rättsvetenskap; EU ETS; Styrmedel; Energi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeiska Unionens system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt reducera mängden växthusgaser som släpps ut av industriella verksamheter runt om i unionen. Interaktioner med andra styrmedel befaras kunna minska systemets effektivitet, därför har unionen försökt undvika sådana. LÄS MER

 5. 5. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bäring.

Din email-adress: