Sökning: "barn stress förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden barn stress förskolan.

 1. 1. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER

 2. 2. Yoga i förskolan : En studie av förskolebarns upplevelse av yoga i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sonja Österlund; [2017]
  Nyckelord :Children; preschool; preschool children; yoga; child yoga; stress; physical activity; Barn; förskola; förskolebarn; yoga; barnyoga; stress; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to gain an insight into preschool children´s experience of yoga at the preschool. To investigate this semistructured interviews with seven children in one and the same preschool have been conducted. LÄS MER

 3. 3. ”Man vill prata med dom, men ibland så ger sig inte alltid tiden till det” : En studie om sex förskollärares uppfattningar om konflikthantering och lärande på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ingela Hjalmarsson; Therese Nilsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; värdegrund; konflikthantering; ramfaktorer; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra sex förskollärares uppfattningar om förskolans värdegrundsarbete vad gäller konflikthantering. Specifikt fokus riktas mot ramfaktorers påverkan på den pedagogiska praktiken och barns lärande i samband med dessa. LÄS MER

 4. 4. Mindfulness i förskolan – Ett normkritiskt utvecklingsarbete med syfte att skapa bättre balans mellan aktivitet och vila i barns kravfyllda vardag

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Jansson; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Balans; Det kompetenta barnet; Implementering; Krav; Mindfulness; Modern barndom; Normer; Normkritik; Normkritisk pedagogik; Performativitet; Stress;

  Sammanfattning : I dagens samhälle råder det en stark norm kring att barn ska vara aktiva. Aktivitet tillsammans med krav på prestation eller brist på vila och återhämtning kan leda till stress. Jag har själv upplevt den aktiva normen i förskolan och sett ett behov av att skapa balans mellan aktivitet och vila. LÄS MER

 5. 5. En rolig och meningsfull tambursituation : En fallstudie om kommunikativa strategier i samspel mellan pedagoger och barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Torstensson; [2017]
  Nyckelord :förskola; kommunikation; meningsskapande; pedagoger; rutinsituationer; samspel; sociokulturellt perspektiv; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka kommunikativa strategier pedagoger använder sig utav för att skapa en meningsfull tambursituation i förskolan. För att undersöka detta syfte har två frågeställningar använts. 1. Hur beskriver pedagogerna en meningsfull tambursituation i förskolan? 2. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barn stress förskolan.

Din email-adress: