Sökning: "barnarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet barnarbete.

 1. 1. Etik inom klädindustrin : En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Lundgren; Mimmi Milocco; [2018]
  Nyckelord :ethical consumption; ethical fashion; knowledge; concern; beliefs; etisk konsumtion; etiskt mode; kunskap; oro; åsikter;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg Det har identifierats att konsumenter saknar kunskap och information för att göra etiska köpbeslut. En följd av detta är att konsumenters bristande kunskap om etiskt mode hindrar dem från att förändra deras oro till faktiska köp. LÄS MER

 2. 2. Aktiebolagets samhällsansvar - lag eller moral? - En diskussion om vinstkriteriet i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pernilla Bergvad; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility Företags samhällsansvar 3 kap. 3 § ABL Vinstsyfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Problematik med global fattigdom och social orättvisa till följdeffekt av obalans i nuvarande rättsystem. Inom svensk aktiebolagsrätt råder en konflikt mellan aktieägares ekonomiska vinstmaximeringsintresse och människors skydd för mänskliga rättigheter i lågprisländer. LÄS MER

 3. 3. Förtroendeingivande CSR-kommunikation : Konsumenternas syn på klädföretags CSR-engagemang som förmedlas via hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnéa Sanborn; Pontus Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Apparel industry; Trust; Communication; Websites; Corporate Social Responsibility; CSR; Klädbranschen; Förtroende; Kommunikation; Hemsidor;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) är företagens ansvar för den sociala-, miljömässigaochekonomiska påverkan de har på samhället. Begreppet inkluderar även företagens förmågaatt självmant engagera sig mer än vad lagen kräver. LÄS MER

 4. 4. Vilket är modeföretagens motiv till att implementera CSR i verksamheten? : En branschstudie av samtliga börsnoterade modeföretag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Thomasson; Amanda Lindström; Amelia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Value Chain; Effective purpose; Symbolic purpose; Fashion Industry; Sustainability Reporting; Corporate Social Responsibility; Värdekedja; Effektiva motiv; Symboliska motiv; Modebranschen; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion:Corporate social responsibility är ett ansvarsåtagande som expanderat i samhället de senaste årtiondena. Samhället präglas idag av en större medvetenhet och ställer allt högre krav på att företag ska agera hållbart i sin verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Barnarbete för barnets bästa? En analys av klädindustrin i Bangladesh utifrån Travis Hirschis teori om sociala band

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Michelle Vernier; [2016]
  Nyckelord :brottsprevention; sociala band; klädindustrin; barnarbete; Bangladesh; Travis Hirschi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar på Bangladesh, ett land vars välfärd bygger på klädindustrins import och export. Uppsatsen önskar belysa hur barnarbete påverkar barnen, både deras vardag och framtid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnarbete.

Din email-adress: