Sökning: "barnarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet barnarbete.

 1. 1. Förtroendeingivande CSR-kommunikation : Konsumenternas syn på klädföretags CSR-engagemang som förmedlas via hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnéa Sanborn; Pontus Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Apparel industry; Trust; Communication; Websites; Corporate Social Responsibility; CSR; Klädbranschen; Förtroende; Kommunikation; Hemsidor;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) är företagens ansvar för den sociala-, miljömässigaochekonomiska påverkan de har på samhället. Begreppet inkluderar även företagens förmågaatt självmant engagera sig mer än vad lagen kräver. LÄS MER

 2. 2. Vilket är modeföretagens motiv till att implementera CSR i verksamheten? : En branschstudie av samtliga börsnoterade modeföretag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Thomasson; Amanda Lindström; Amelia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Value Chain; Effective purpose; Symbolic purpose; Fashion Industry; Sustainability Reporting; Corporate Social Responsibility; Värdekedja; Effektiva motiv; Symboliska motiv; Modebranschen; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion:Corporate social responsibility är ett ansvarsåtagande som expanderat i samhället de senaste årtiondena. Samhället präglas idag av en större medvetenhet och ställer allt högre krav på att företag ska agera hållbart i sin verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Barnarbete för barnets bästa? En analys av klädindustrin i Bangladesh utifrån Travis Hirschis teori om sociala band

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Michelle Vernier; [2016]
  Nyckelord :brottsprevention; sociala band; klädindustrin; barnarbete; Bangladesh; Travis Hirschi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar på Bangladesh, ett land vars välfärd bygger på klädindustrins import och export. Uppsatsen önskar belysa hur barnarbete påverkar barnen, både deras vardag och framtid. LÄS MER

 4. 4. CSR, Konsument - Kommunikation : Konsumenters informationsbehov samt valet av rätta kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Sandra Nyblom; Sladjana Vakaricic; [2016]
  Nyckelord :Socialt ansvar; CSR; Konsument; Barnarbete; Kommunikationskanaler; Köpbeslut;

  Sammanfattning : På grund av globaliseringen har många företag valt att flytta sin produktion till så kallade utvecklingsländer. I dessa länder, som exempelvis Kina, är tillverkningskostnaderna betydligt lägre än i Sverige, de har inte heller samma höga krav på mänskliga rättigheter som i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Även barn behövdes. En studie av hushållsekonomin i det tidiga1830-talets Storbritannien utifrån dåtida parlaments utredningar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Johan Ericsson; [2016]
  Nyckelord :Storbritannien; familjeekonomi; hushållsekonomi; ömsesidiga fördelarna; kritiska livssituationer; 1830-tal; industrialisering; fattigdom; barnarbete; History and Archaeology;

  Sammanfattning : During the early 1800 century it was common for several family members to work at the same workplace. Child labour was nothing unusual in the early British factories. This bachelor study focuses on the part of the world that underwent industrialization first; the British Isles. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnarbete.

Din email-adress: