Sökning: "barnavårdscentral"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet barnavårdscentral.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. BVC-sjuksköterskors reflektioner kring sitt arbete med övervikt och fetma hos barn mellan 2 och 5 år inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Brungs; Anna Granevåg; [2017]
  Nyckelord :Barnavårdscentral; Sjuksköterska; Primärvård; Övervikt; Fetma; Barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fyrtioen miljoner barn runt om i världen under 5 års ålder lider idag av övervikt eller fetma. Detta ställer högre krav på BVC-sjuksköterskans arbete med prevention av övervikt och fetma. LÄS MER

 3. 3. BVC sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara illa : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristin Persson; Kristina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Child abuse; child health care nurse; experiences; notification; Barn som far illa; barnavårdcentralsjuksköterska; erfarenheter; orosanälan;

  Sammanfattning : Bakgrund:​ Barnhälsovården har ett stort ansvar att upptäcka och stödja barn som misstänks fara illa. Barnavårdscentral (BVC) sjuksköterskans främsta uppgift är att främja barns hälsa och utveckling, tidigt identifiera problem, förebygga ohälsa hos barn samt ge föräldrastöd. LÄS MER

 4. 4. ”Man vill ha bekräftelse på att allt rullar åt rätt håll” - En intervjustudie om föräldrars upplevelse av 3-års teambesöket på BVC i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jannette Grahn Vera Gajardo; [2017]
  Nyckelord :Föräldrar; barnavårdscentral; hälsofrämjande arbete; levnadsvanor; empowerment.;

  Sammanfattning : Föräldrarnas levnadsvanor kan vara avgörande för hur barnets framtida levnadsvanor kommer att se ut och är därför väsentliga ur ett folkhälsoperspektiv.   Syftet med denna studie var att undersöka de värmländska föräldrarnas upplevelse av 3-års teambesök på barnavårdscentralerna (BVC) i Värmland. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda kvinnor professionellt stöd vid amning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Eklöf; Sofia Edman; [2017]
  Nyckelord :district nurse; child health care centre; support; breastfeeding; education; distriktssköterska; barnavårdscentral; stöd; amning; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningen i dagens samhälle har minskat. Ett bra stöd från barnmorskor och distriktssköterskor kan främja amningen. Stöd behövs även till de mammor som inte kan eller som inte vill amma. Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda professionellt stöd vid amning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnavårdscentral.

Din email-adress: