Sökning: "barndomssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet barndomssociologi.

 1. 1. "Jag skulle vilja bestämma allt!" : En kvalitativ studie om barns uppfattningar av deras inflytande och delaktighet på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ian Mack; [2018]
  Nyckelord :Leisure time center; participation; influence; childhood sociology; child’s perspective ; Fritidshem; delaktighet; inflytande; barndomssociologi; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur eleverna på ett fritidshem uppfattar sina egna möjligheter till delaktighet och inflytande på fritidshemmet. Med en fenomenografisk forskningsansats har empirin samlats in och bearbetats för att visa på elevernas olika uppfattningar om deras delaktighet och inflytande. LÄS MER

 2. 2. Barn enligt barn : Barn som fenomen, undersökande av dess väsen och essens.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Evelina Andersson; [2017]
  Nyckelord :Children; childs perspective; children perspective; Phenomen; phenomenology childhood sociology; essence; Barn; barns perspektiv; barnperspektiv; fenomen; fenomenologi; barndomssociologi; essens;

  Sammanfattning : Abstract  Children according to children  From a phenomenological perspective of childhood sociological approach I have had interviews with eight children made a qualitative survey. The purpose of which was to seek knowledge about children's views on children, and to explore the essence of the phenomenon of children. LÄS MER

 3. 3. Fröknarna ska vara med så att dom kan säga om man gör rätt eller fel : En kvalitativ jämförande studie om hur barns- och förskollärares perspektiv interagerar i planerad fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karlsson Frida; Emma Enghamre; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: Barn; Delaktighet; Perspektiv; Förskola; Rörelse; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta del av barns syn på planerad fysisk aktivitet i förskolan samt synliggöra hur nära eller långt ifrån varandra barns- och förskollärares perspektiv ligger. Vidare avser studien belysa om förskolans verksamhet utgår från barns intressen och förväntningar så som styrdokumenten för förskolan förespråkar. LÄS MER

 4. 4. Stämning, styrka och status : En skildring av barns inställning till och utförande av styrketräning ur ett barndomssociologiskt perspektiv 

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Andersson; Max Andersson; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; styrketräning; gym; genusaspekter; barndomssociologi; kultur; kvalitativ; observation; fokusgrupp; etnografi;

  Sammanfattning : Med denna kvalitativa forskningsstudie vill vi bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin egen och andras styrketräning, samt vad som uppstår elever emellan när styrketräning genomförs.Vi vill också bidra med kunskap om vilka genusaspekter som gör sig gällande vid styrketräning bland mellanstadieelever. LÄS MER

 5. 5. Barnet i den långvariga vårdnadstvisten En kvalitativ aktstudie om den rättsliga processen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Tove Asplund; Matilda Wolmerud; [2017]
  Nyckelord :vårdnadstvist; barnets bästa; familjerätt; aktstudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftar till att utifrån en flerteoretisk ansats förstå hur barnet positioneras i förhållande till föräldrakonflikten i långvariga vårdnadstvister. En kvalitativ aktstudie har genomförts, där akter i vårdnad-, boende- eller umgängesmål från tingsrätten har behandlats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barndomssociologi.

Din email-adress: