Sökning: "barnfilmer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet barnfilmer.

 1. 1. Rollspråk i dubbning och undertextning : En analys av rollspråket i den japanska undertextningen och dubbningen av en svensk barnfilm

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Jorunn Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Role language yakuwarigo ; Japanese; Swedish; dubbing; subtitling; norms; women’s language; Rollspråk; japanska; svenska; dubbning; undertextning; normer; kvinnospråk; 役割語、日本語、スウェーデン語、吹替え、字幕;

  Sammanfattning : I Japan är s.k. rollspråk, dvs. stereotypt språk kopplat till en viss typ av karaktär, vanligt i material riktat till barn, såsom barnfilmer. LÄS MER

 2. 2. Förebilden i TV-rutan : en studie om 5-åriga pojkars &flickors syn på barnfilm &barnprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefina Bergkvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån barns perspektiv ge en bild av 5-åriga pojkars ochflickors uppfattningar och tankar om barnfilm och barnprogram, samt deras val av program,film och favoritkaraktär beroende på kön. För att undersöka detta ställde jag mig dessa frågor:Vilka barnfilmer och barnprogram fascineras 5-åriga pojkar/flickor av? Vilka skillnader ochlikheter finns mellan 5-åriga pojkars/flickors uppfattningar om barnfilm och barnprogram?Vem eller vilka karaktärer identifierar sig pojkar/flickor med och varför? Vem eller vilkakaraktärer tar pojkar/flickor avstånd ifrån och varför? För att på bästa sätt söka svar på minafrågeställningar valde jag som metod att genomföra barnintervjuer, även om det kan varautmanande att skapa en trygg samtalsmiljö i en intervjusituation. LÄS MER

 3. 3. När naturen leker : hur barnets relation till naturen framställs i filmen ”Granne med Totoro”

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Malm; [2013]
  Nyckelord :Barn; film; Hayao Miyazaki; Japan; landskap; landskapsanalys; Shinto; natur; Totoro;

  Sammanfattning : The landscape architect is similar to the moviemaker in that they both want to mediate an experience with their creations. The landscape architect designs playgrounds and the moviemaker makes movies for children, but how does the relationship between children and nature look like in the landscape formed by the movie maker’s fantasy? The purpose with this thesis is to study how the relationship between child and nature is depicted in a movie as a medium, by analysing ”My neighbour Totoro”, a Japanese animated movie from 1988 by Hayao Miyazaki. LÄS MER

 4. 4. Produktplacering i barnfilmer : en explorativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johanna Andersson; Hanna Erlandsson; Martina Johansson; [2013]
  Nyckelord :product placement; children movies; marketing to children; merchandise; conceald commercial messages; produktplacering; barnfilmer; marknadsföring till barn; merchandise; dold reklam;

  Sammanfattning : Marknadsföring till barn är ett mycket fascinerande ämne och som det skrivs i motionen 2011/12: C385 (Sveriges riksdag, 2011), är det samhällets ansvar att öka medvetenheten inom dessa frågor. I Sverige är det olagligt med marknadsföring som riktar sig till barn under tolv år. LÄS MER

 5. 5. Shrek - Normbärare eller normbrytare?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christina Bergendahl; Mariana Berlin; [2009]
  Nyckelord :Genus; norm; heterosexuell norm; manligt och kvinn;

  Sammanfattning : Normgränserna förändras och det som idag anses ”normalt” tänjs och det barn känner igen sig i förändras såledesmed. Barn växer upp i en samhällskultur som inbegriper både internet, TV, bio och tidningar som riktar sig motdem som målgrupp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnfilmer.

Din email-adress: