Sökning: "barnhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet barnhälsovård.

 1. 1. Kommunikationsbedömning vid 18-månadersbesöket på BVC : BVC-sjuksköterskors uppfattning och hjälp av föräldraformuläret Infant Toddler Checklist (ITC)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sofia Holmberg; [2018]
  Nyckelord :barnhälsovård; 18-månadersbesök; utvecklingsbedömning; BVC-sjuksköterskor; CSBS-DP ITC;

  Sammanfattning : New evidence based methods are requested within the work of Child Health Care (CHC). The workload for nurses at the CHC centres is high and new interventions needs to be fast and simple to be implemented. The parent checklist CSBS-DP ITC is a screening tool which has been tested during the period 2015–2017 at eleven CHC centres in Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse efter besök inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Evelina Krantz Ahlstrand; Sara Svahn; [2018]
  Nyckelord :child health care; family; focus group; collaboration; language development; barnhälsovård; familj; fokusgrupp; samverkan; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovårdens mål är att främja och följa barnets hälsa, utveckling, välbefinnande och livssituation. I hälsosamtal med föräldrar lägger barnhälsovårdssköterskan grunden för en god språkutveckling. Vikten av bokläsning och det språkliga samspelet inom familjen har betydelse för barnets språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Adoptivfamiljens möjligheter : En intervjustudie om nyblivna adoptivfamiljers handlingsutrymme i samhället

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alejandro Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Adoption; adoptivbarn; adoptivföräldrar; Capability Approach; Amartya Sen;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inriktad på adoptivföräldrars upplevelser av föräldraskapet eller support och stöd från samhälleliga instanser är inte omfattande, speciellt inte i svensk forskning. Syftet med den här studien var att undersöka adoptivföräldrars upplevelse av stödfunktioner och samhällsservice under de första fem åren efter hemkomst med adoptivbarnet eftersom det är viktigt att få ett perspektiv på stödet från samhället under de tidiga åren då det adopterade barnet knyter ann till familjen. LÄS MER

 4. 4. Ibland kan jag känna att vad tusan ska jag göra för att påverka? Vad ska vi göra för att ändra på siffrorna?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Suzanne Jonsson; Sara Strand; [2018]
  Nyckelord :New public management; Hälso- och sjukvård; Kostnadseffektiv; Barnhälsovård; Barnavårdscentral; Sjuksköterska; Amning;

  Sammanfattning : Att amma sitt barn innebär många hälsofördelar för både mamma och barn. Amningsfrekvensen i Sverige ligger trots det lågt och inte många delar av landet når upp till de amningsmål som satts upp för barnhälsovården. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars skattning av 3-åringars sociala, emotionella och språkliga förmåga

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Maria Svensson; Daniela Wikström; [2018]
  Nyckelord :Barnhälsovård; samspel; läsning; föräldraskap; SDQ; hälsa; språkligt engagemang; kön; Fokusenkäten; logoped; enkät; social förmåga; emotionell förmåga; språk; språklig förmåga; 3-åringar; språklig stimulans; utbildningsnivå; födelseland;

  Sammanfattning : ABSTRACT In Sweden parents in general has a high degree of trust in the Child Health Services (CHS) and it is imperative that the child healthcare works efficiently. The CHS offers early interventions to children and parents, through health monitoring, guidance and individual support. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnhälsovård.

Din email-adress: