Sökning: "barnhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet barnhälsovård.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. What are reasons that refugee children seek for emergency health care in Lesbos island, Greece:a cross-sectional study; Primary data collection.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Christina Krikigianni; [2016]
  Nyckelord :refugee children; health; diagnoses; symptoms; Lesbos; Greece; migration 2015; Syria; Iraq; Afghanistan;

  Sammanfattning :  BACKGROUND: Millions of people have fled from their countries, due to war or conflict, in order to find a safer environment for themselves and their children. One common destination is Europe, which people can reach only through the sea from the Turkish coast to the Greek coast after walking hundreds of kilometers through the mountains. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med kontakt med barnavårdscentralen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Dalstam; Catrin Kudo; [2016]
  Nyckelord :District nurse; Father; Involvement; Child health services; Child health centre; Experience; Distriktssköterska; Pappa; Delaktighet; Barnhälsovård; Barnavårdscentral; Upplevelse;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att pappor upplever att de känner sig utanför i kontakten med barnavårdscentralen. En av barnhälsovårdens uppgifter är att ge stöd och råd till föräldrar, för att främja barns utveckling. LÄS MER

 4. 4. Costs-effectiveness Analysis of Elective Cesarean Section Compared with Vaginal Delivery: a prospective cohort study in a hospital in León, Nicaragua

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Weimiao Wang; [2016]
  Nyckelord :cesarean section; cost-effectiveness analysis; Nicaragua;

  Sammanfattning : BackgroundThere is an increasing rate of cesarean section globally. Both low and high cesarean section rates are associated with maternal and neonatal mortality and morbidities. In Nicaragua, the rate of cesarean section is beyond the WHO recommendation of 10% to 15%. LÄS MER

 5. 5. Att möta asylsökande barn och deras familjer : Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Modin; Liza Almroth; [2016]
  Nyckelord :familjefokus; asylsökande familjer; barnhälsovård; kommunicera; kulturell påverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige idag är ett mångkulturellt land och många familjer kommer hit för att söka asyl. På barnhälsovården arbetar distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som möter de asylsökande barnen och deras familjer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnhälsovård.

Din email-adress: