Sökning: "barnmorskans ansvarsområde"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden barnmorskans ansvarsområde.

 1. 1. Vad är normal förlossning? : Barnmorskors uppfattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofie Höier; Madelene Sundberg; [2016]
  Nyckelord :normal childbirth; midwifes; perception; interventions; qualitative content analysis; sexual and reproductive health; normal förlossning; barnmorskor; uppfattning; interventioner; kvalitativ innehållsanalys; sexuell och reproduktiv hälsa;

  Sammanfattning : I barnmorskans ansvarsområde ingår handläggning av normal förlossningen. Studier visar att förlossningsvården blir alltmer medikaliserad och att barnmorskor har svårt att främja den normala förlossningen eftersom tydliga gränser för vad som anses vara normalt saknas. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors erfarenheter av och attityder till hormonella preventivmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Camilla Nyberg; Ninni Liljedahl; [2016]
  Nyckelord :Unga kvinnor; hormonella preventivmedel; erfarenheter; attityder; biverkningar; positiva hälsoeffekter; barnmorskans ansvarsområde; bristande kunskap; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många olika preventivmetoder idag, trots det är det många kvinnor som ändå inte finner en lämplig preventivmetod. Studier visar att rådgivningen vid förskrivning av preventivmedel har stor inverkan på kvinnornas val av preventivmetod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnmorskans ansvarsområde.

Din email-adress: