Sökning: "barnmorskans ansvarsområde"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden barnmorskans ansvarsområde.

 1. 1. Barnmorskans erfarenhet av handläggning vid uppkommen grad II-bristning : Kvalitativ intervjustudie med barnmorskor verksamma vid förlossningsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Anna Domeij; Charlotte Lennström; [2018]
  Nyckelord :Interview study; Management; Maternity Ward; Midwife; Second-degree tears; Qualitative; Barnmorska; Förlossning; Grad II-bristning; Handläggning; Intervjustudie; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att kvinnor under en vaginal förlossning drabbas av grad II-bristning. I barnmorskans ansvarsområde ingår att handlägga dessa bristningar. LÄS MER

 2. 2. Ambivalens inför rutinmässigt navelsträngs-pH : Hur barnmorskor inom förlossningsvård resonerar kring det nyfödda barnets nytta av navelsträngs-pH

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helen Bjaaland; [2018]
  Nyckelord :childbirth; individual assessment; qualitative content analysis; ambivalens; förlossning; individuell bedömning; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Navelsträngs-pH tas rutinmässigt på nästan alla nyfödda barn i Sverige, det finns nu olika uppfattningar om navelsträngs-pH:ts nytta. Forskning visar att navelsträngs-pH har klinisk nytta för barn som föds vid högriskförlossningar, barnets nytta ses inte vid lågriskförlossningar. LÄS MER

 3. 3. Vad är normal förlossning? : Barnmorskors uppfattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofie Höier; Madelene Sundberg; [2016]
  Nyckelord :normal childbirth; midwifes; perception; interventions; qualitative content analysis; sexual and reproductive health; normal förlossning; barnmorskor; uppfattning; interventioner; kvalitativ innehållsanalys; sexuell och reproduktiv hälsa;

  Sammanfattning : I barnmorskans ansvarsområde ingår handläggning av normal förlossningen. Studier visar att förlossningsvården blir alltmer medikaliserad och att barnmorskor har svårt att främja den normala förlossningen eftersom tydliga gränser för vad som anses vara normalt saknas. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors erfarenheter av och attityder till hormonella preventivmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Camilla Nyberg; Ninni Liljedahl; [2016]
  Nyckelord :Unga kvinnor; hormonella preventivmedel; erfarenheter; attityder; biverkningar; positiva hälsoeffekter; barnmorskans ansvarsområde; bristande kunskap; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många olika preventivmetoder idag, trots det är det många kvinnor som ändå inte finner en lämplig preventivmetod. Studier visar att rådgivningen vid förskrivning av preventivmedel har stor inverkan på kvinnornas val av preventivmetod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnmorskans ansvarsområde.

Din email-adress: