Sökning: "barns anknytning och förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden barns anknytning och förskolan.

 1. 1. Att skapa möjlighet till anknytning - En studie i hur pedagoger tolkar och bemöter barn utifrån anknytningsteorin.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Hald; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Förskola; Trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie belyser och analyserar utifrån ett anknytningsperspektiv hur pedagoger uppmärksammar och stödjer barn att bli trygga på förskolan. Den utgår från ett relationellt perspektiv kopplat till Bowlbys anknytningsteori. Studien tar upp vilka barn pedagogerna tolkar som otrygga, respektive trygga, utifrån deras beteende. LÄS MER

 2. 2. Trygghet och anknytning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jenny Alexander; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; nära relationer; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är barns trygghet i förskolan. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse för tryggheten och har anknytningsteori som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. ”En del barn behöver mer för att få lika mycket” - om inskolning, anknytning och omsorgsetik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Holmström; Jeanette Rönngard; [2018]
  Nyckelord :anknytning; anknytningsmönster; förhållningssätt; inskolning; omsorg; tryggbas;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att söka svar på hur pedagoger i förskolan organiserar inskolningen för de yngsta barnen, så att barnet ska få en så trygg anknytning som möjligt till pedagogerna på förskolan. Vi vill även öka medvetenheten kring vilka faktorer som kan påverka inskolningsprocessen och hur detta kan påverka barnets möjlighet till att knyta nära känslomässiga relationer. LÄS MER

 4. 4. Introduktion av yngre barn i förskolan : En studie om förskollärares syn och erfarenheter av introduktion av yngre barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Julia Eidem; Ulrika Vestin; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsperson; anknytningsperspektiv; anknytningsteori; ansvarspedagog; barns behov; barns bästa; förskola; förskollärare; introduktion; inskolning; pedagog; trygghet; yngre barn.;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan (Lpfö 98 2016) står det att barnen ska få en god introduktion i förskolan. Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om introduktion av yngre barn i förskolan. Metoden som använts i datainsamlingen är kvalitativa intervjuer av fem förskollärare som arbetar med olika introduktionsvarianter. LÄS MER

 5. 5. Anknytningen är A och O i förskolan : hur förskollärare och barnskötare beskriver betydelsen av små barns inskolning i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Johanson; Magdalena Kjellsson; [2017]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsperson; anknytningsmönster;

  Sammanfattning : InledningStudien behandlar förskollärares och barnskötares reflektioner kring de yngsta barnens anknytning i förskolan. I studien riktar vi främst in oss på inskolningsperioden, eftersom grunden läggs där, för anknytning mellan barn och pedagog. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barns anknytning och förskolan.

Din email-adress: