Sökning: "barns anknytning och förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden barns anknytning och förskolan.

 1. 1. Att skapa möjlighet till anknytning - En studie i hur pedagoger tolkar och bemöter barn utifrån anknytningsteorin.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Hald; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Förskola; Trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie belyser och analyserar utifrån ett anknytningsperspektiv hur pedagoger uppmärksammar och stödjer barn att bli trygga på förskolan. Den utgår från ett relationellt perspektiv kopplat till Bowlbys anknytningsteori. Studien tar upp vilka barn pedagogerna tolkar som otrygga, respektive trygga, utifrån deras beteende. LÄS MER

 2. 2. Trygghet och anknytning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jenny Alexander; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; nära relationer; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är barns trygghet i förskolan. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse för tryggheten och har anknytningsteori som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Anknytning och trygghet i förskolan : sex pedagogers kunskap och tankar kring barns första möte med förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Ekery; [2018]
  Nyckelord :förskolan; anknytning; trygghet; pedagoger; inskolningsperiod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger säger sig arbeta med barnets första möte med förskolan. Jag vill se på hur dessa pedagoger säger sig arbeta med att barnen ska få en god anknytning till pedagogerna och hur de gör för att barnet ska få en trygg inskolningsperiod och vistelse i förskolan. LÄS MER

 4. 4. ”En del barn behöver mer för att få lika mycket” - om inskolning, anknytning och omsorgsetik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Holmström; Jeanette Rönngard; [2018]
  Nyckelord :anknytning; anknytningsmönster; förhållningssätt; inskolning; omsorg; tryggbas;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att söka svar på hur pedagoger i förskolan organiserar inskolningen för de yngsta barnen, så att barnet ska få en så trygg anknytning som möjligt till pedagogerna på förskolan. Vi vill även öka medvetenheten kring vilka faktorer som kan påverka inskolningsprocessen och hur detta kan påverka barnets möjlighet till att knyta nära känslomässiga relationer. LÄS MER

 5. 5. Nattens betydelse för barns anknytning : en kvalitativ studie om barns anknytningsmönster på dygnet-runt-förskola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lovisa Hansson; [2018]
  Nyckelord :Dygnet-runt-förskola; nattis; nattförskola; anknytning; 0-3 åriga barn;

  Sammanfattning : Inledning Sedan 2005 har antalet kommuner som erbjuder dygnet-runt-förskola fördubblats och antalet barn som behöver omsorg på obekväma tider på dygnet ökar (Skolverket 2017). Många barn som är inskrivna på dygnet-runt-förskolor tillbringar långa dagar och ibland flera dygn utan att komma hem emellan och frågan är om de påverkas av så långa vistelsetider på förskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barns anknytning och förskolan.

Din email-adress: