Sökning: "barns anknytning och förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden barns anknytning och förskolan.

 1. 1. Att skapa möjlighet till anknytning - En studie i hur pedagoger tolkar och bemöter barn utifrån anknytningsteorin.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Hald; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Förskola; Trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie belyser och analyserar utifrån ett anknytningsperspektiv hur pedagoger uppmärksammar och stödjer barn att bli trygga på förskolan. Den utgår från ett relationellt perspektiv kopplat till Bowlbys anknytningsteori. Studien tar upp vilka barn pedagogerna tolkar som otrygga, respektive trygga, utifrån deras beteende. LÄS MER

 2. 2. Barns första möte med förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar för att skapa relationer till barnet vid introduktionen till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Larsson Samoladas; Emma Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :anknytning; förskola; introduktion; relationsskapande; trygghet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa hur förskollärare beskriver och arbetar för att skapa trygghet för barnen under introduktionen till förskolan. Förskollärares syn på vad som är viktigt för att barnet ska bli trygg i verksamheten påverkar val av introduktionsmodell samt hur introduktionen läggs upp. LÄS MER

 3. 3. Trygghet och anknytning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jenny Alexander; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; nära relationer; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är barns trygghet i förskolan. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse för tryggheten och har anknytningsteori som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Anknytning och trygghet i förskolan : sex pedagogers kunskap och tankar kring barns första möte med förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Ekery; [2018]
  Nyckelord :förskolan; anknytning; trygghet; pedagoger; inskolningsperiod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger säger sig arbeta med barnets första möte med förskolan. Jag vill se på hur dessa pedagoger säger sig arbeta med att barnen ska få en god anknytning till pedagogerna och hur de gör för att barnet ska få en trygg inskolningsperiod och vistelse i förskolan. LÄS MER

 5. 5. En föräldraaktiv inskolning som metod i förskolan : En kvalitativ intervjustudie av tre olika förskolors arbete medföräldraaktiv inskolning, med fokus på barns trygghet och anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nadine Legander; Rebecca Lodge; [2018]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; föräldraaktiv inskolning; trygghet och anknytning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barns anknytning och förskolan.

Din email-adress: