Sökning: "basel"

Visar resultat 11 - 15 av 286 uppsatser innehållade ordet basel.

 1. 11. The implications of the introduction of Basel II in terms of risk-weighted assets andinternationalization exposure for European banks

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :RICCARDO BERTOZZI; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Considering a sample of sixty-two European banks, I investigate the implications of theintroduction of Basel II in terms of risk-weighted assets and internationalization exposure. Ichallenge the Market Risk and Portfolio Diversification theories jointly with regulative factors ofprobability of default and asset correlation. LÄS MER

 2. 12. Kreditbedömningsprocessen till mindre företag : en jämförande studie mellan två svenska banker

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Stephanie Karp; Cecilia Persson; [2018]
  Nyckelord :Basel III; Financial crisis 2008; Credit risk; Marginalen bank; Handelsbanken; Risk profile.; Basel III; Finanskrisen 2008; Kreditrisk; Marginalen bank; Handelsbanken; Riskprofil.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vilka likheter och skillnader det finns i kreditbedömningsprocessen för en stor respektive liten bank på den svenska marknaden. Detta finner vi intressant då det ständigt tillkommer nya aktörer på marknaden samt att ämnet alltid förblir aktuellt. LÄS MER

 3. 13. Costs and benefits of increased regulation : Empirical evidence on effects of Basel III capital ratios on Scandinavian banks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Stattin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ever since the financial crisis, there have been calls for increased regulation of the banking industry. The Basel Accord took immediate action and introduced the third version of their Basel framework shortly after the crisis hit, increasing demands on bank capital and liquidity. LÄS MER

 4. 14. Finansieringsalternativ för digitala start-ups : En jämförande studie mellan bankernas och riskkapitalbolagens riskanalysprocess och riskbenägenhet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sebastian Månsson; Anton Rubertsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this essay is to make a comparative study between two common forms of financing, namely venture capital and bank loans, with a focus on digital start-ups and its unique problems. A problem lies in the hardship of accurately evaluating intangible assets of start-ups active in the digital sector, therefore leading to a lack of collateral. LÄS MER

 5. 15. Systemic risk, countercyclical capital, and stress tests: Macroprudential policy in a macroeconomic model

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Julien Weber; [2018]
  Nyckelord :Countercylical capital requirements; DSGE modelling; Macroprudential policy; Stress tests; Systemic risk;

  Sammanfattning : The financial crisis has shown that better macroprudential regulation is needed to counteract systemic risk in the financial system. In addition to the Basel III requirements, macroprudential stress tests are being developed to address system-wide imbalances. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet basel.

Din email-adress: