Sökning: "begreppet livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden begreppet livsvärld.

 1. 1. Patienten upplevelse av bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Mlakar; Agnes Bark; [2017]
  Nyckelord :caregiver; emergency department; encounter; patients; perception; akutmottagning; bemötande; patienter; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många människor som söker sig till akutmottagningen av olika orsaker. På grund av den stora mängden patienter kan arbetsbelastningen bli hög för vårdpersonalen, och de kan därför tvingas prioritera medicinska aspekter före de psykologiska behoven. LÄS MER

 2. 2. Att sälja sitt jag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Falkenberg; Agnes Östberg; [2017]
  Nyckelord :digital naturals; sociala medier; personligt varumärkesbyggande; intrycksstyrning; självpresentation; digital identitet; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1997, the concept of personal branding was popularized. Since then our world has changed, and is still changing, with the use of technology, digitization and so-cial media. Constructing and managing one's personal brand is something that to-day largely occurs in the online environment. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarperspektiv på barns skrivande i förskolan : -      Utifrån ett förstärkt uppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susann Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Pre-school children writing; cognitive development; interplay; experiencing; meaning making; lifeworld; Förskolebarns skrivande; kognitiv utveckling; samspel; erfarande; meningsskapande; livsvärldar;

  Sammanfattning : Studien har fokus på hur ett antal förskollärare tolkar sitt uppdrag när det gäller barns skriftspråkande i förskolan. De två problemformuleringen är följande; Hur tolkar ett antal förskollärare sitt uppdrag när det gäller barns lärande och villkor av skriftspråket? Hur ser ett antal förskollärare på sina förutsättningar att stödja barns skrivande med utgångspunkt i att barn är meningsskapande i sitt sätt att använda skriftspråket? Det teoretiska ramverket utgörs av tre förekommande perspektiv eller synsätt på barns skriftspråksutveckling. LÄS MER

 4. 4. Att uppleva hälsa vid livets slut : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linn Hansson; Lena Lorensson; [2016]
  Nyckelord :patient perspective; health promotion; palliative care; nursing;

  Sammanfattning : I mötet med patienter i livets slut övergår sjuksköterskans handlingar från botande till lindrande. Bakgrunden beskriver begreppet hälsa som ett flerdefinierbart begrepp och sjuksköterskans roll i vården. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners upplevelser av vårdpersonalens bemötande inom den öppna hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Transgender people; Experience; Attitudes; Stigma; Life world; Transperson; Upplevelse; Bemötande; Stigmatisering; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transperson är ett paraplybegrepp vilket inkluderar alla personersom upplever att deras könsidentitet och/eller könsuttryck inte är kongruentmed det kön de blev tilldelade vid födseln. Prevalensen av transpersoner ivärlden är svår att uppskatta och på grund av den stigmatisering somgruppen utsätts för finns förmodligen ett mörkertal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet begreppet livsvärld.

Din email-adress: