Sökning: "begreppet livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden begreppet livsvärld.

 1. 1. Patienten upplevelse av bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Mlakar; Agnes Bark; [2017]
  Nyckelord :caregiver; emergency department; encounter; patients; perception; akutmottagning; bemötande; patienter; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många människor som söker sig till akutmottagningen av olika orsaker. På grund av den stora mängden patienter kan arbetsbelastningen bli hög för vårdpersonalen, och de kan därför tvingas prioritera medicinska aspekter före de psykologiska behoven. LÄS MER

 2. 2. Att uppleva hälsa vid livets slut : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linn Hansson; Lena Lorensson; [2016]
  Nyckelord :patient perspective; health promotion; palliative care; nursing;

  Sammanfattning : I mötet med patienter i livets slut övergår sjuksköterskans handlingar från botande till lindrande. Bakgrunden beskriver begreppet hälsa som ett flerdefinierbart begrepp och sjuksköterskans roll i vården. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners upplevelser av vårdpersonalens bemötande inom den öppna hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Transgender people; Experience; Attitudes; Stigma; Life world; Transperson; Upplevelse; Bemötande; Stigmatisering; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transperson är ett paraplybegrepp vilket inkluderar alla personersom upplever att deras könsidentitet och/eller könsuttryck inte är kongruentmed det kön de blev tilldelade vid födseln. Prevalensen av transpersoner ivärlden är svår att uppskatta och på grund av den stigmatisering somgruppen utsätts för finns förmodligen ett mörkertal. LÄS MER

 4. 4. Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Arlasjö Malin; Isabelle Södling; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Knowledge; Mental illness; Nurse; Stigma; Kunskap; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska; Stigma; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat bland personer som söker sjukvård. Personer med psykisk ohälsa känner sig diskriminerade och stigmatiserade i mötet med vården. De upplever att de inte blir behandlade med samma respekt som personer utan psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering : En studie med fokus kring barns konflikter och förskollärarens kvalitéer ur ett barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jessica Ingvarsson; [2016]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Barns perspektiv; Förskollärarens kvalitéer; Förskolans verksamhet;

  Sammanfattning : Studien inriktar sig på att undersöka förskollärarens kvalitéer i en konfliktsituation utifrån ett barns perspektiv. Förskollärarens kvalitéer syftar i denna studie till roller, egenskaper samt uppgifter. Barns perspektiv innebär enligt Trondman (2011) att barnen ska ha rätt att ha det bra i nuet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet begreppet livsvärld.

Din email-adress: