Sökning: "begreppet livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden begreppet livsvärld.

 1. 1. Patienten upplevelse av bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Mlakar; Agnes Bark; [2017]
  Nyckelord :caregiver; emergency department; encounter; patients; perception; akutmottagning; bemötande; patienter; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många människor som söker sig till akutmottagningen av olika orsaker. På grund av den stora mängden patienter kan arbetsbelastningen bli hög för vårdpersonalen, och de kan därför tvingas prioritera medicinska aspekter före de psykologiska behoven. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarperspektiv på barns skrivande i förskolan : -      Utifrån ett förstärkt uppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susann Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Pre-school children writing; cognitive development; interplay; experiencing; meaning making; lifeworld; Förskolebarns skrivande; kognitiv utveckling; samspel; erfarande; meningsskapande; livsvärldar;

  Sammanfattning : Studien har fokus på hur ett antal förskollärare tolkar sitt uppdrag när det gäller barns skriftspråkande i förskolan. De två problemformuleringen är följande; Hur tolkar ett antal förskollärare sitt uppdrag när det gäller barns lärande och villkor av skriftspråket? Hur ser ett antal förskollärare på sina förutsättningar att stödja barns skrivande med utgångspunkt i att barn är meningsskapande i sitt sätt att använda skriftspråket? Det teoretiska ramverket utgörs av tre förekommande perspektiv eller synsätt på barns skriftspråksutveckling. LÄS MER

 3. 3. På tal om kvalitet : Pedagogiska diskurser i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Gunilla Herrlin; [2017]
  Nyckelord :Planering; utvärdering; kvalitet; systematiskt kvaalitetsarbete; diskursanalys; livsvärd; system;

  Sammanfattning : Abstrakt Författarens namn: Gunilla Herrlin   Titel: På tal om kvalitet-pedagogiska diskurser i förskolan   Engelsk titel: Talk about quality-pedagogical discourses in preschool.                         Studien belyser vilken innebörd personal lägger i begreppet systematiskt kvalitetsarbete och vilka diskursiva perspektiv som kommer till uttryck när arbetsgrupper träffas och diskuterar kvalitetsarbete och hur de ska organisera sitt lokala systematiska kvalitetsarbete inom respektive förskoleområde. LÄS MER

 4. 4. Att sälja sitt jag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Falkenberg; Agnes Östberg; [2017]
  Nyckelord :digital naturals; sociala medier; personligt varumärkesbyggande; intrycksstyrning; självpresentation; digital identitet; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1997, the concept of personal branding was popularized. Since then our world has changed, and is still changing, with the use of technology, digitization and so-cial media. Constructing and managing one's personal brand is something that to-day largely occurs in the online environment. LÄS MER

 5. 5. Att uppleva hälsa vid livets slut : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linn Hansson; Lena Lorensson; [2016]
  Nyckelord :patient perspective; health promotion; palliative care; nursing;

  Sammanfattning : I mötet med patienter i livets slut övergår sjuksköterskans handlingar från botande till lindrande. Bakgrunden beskriver begreppet hälsa som ett flerdefinierbart begrepp och sjuksköterskans roll i vården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet begreppet livsvärld.

Din email-adress: