Sökning: "behovshierarki"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet behovshierarki.

 1. 1. Varför söka till traineeprogram? : en kvantitativ studie kring motivation inför att söka traineeprogram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Louise Eriksson; Kathinka Evers; [2017]
  Nyckelord :Traineeprogram; trainee; motivation; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om vilka motivationsfaktorer som får individer att söka till traineeprogram. Studien riktade sig till respondenter inom fem olika traineeprogram som sammantaget representerar IT- och banksektorn, samt konsultbranschen. LÄS MER

 2. 2. Det är lönen som räknas, eller? : En uppföljning av Ludvika kommuns lönesatsning påsocialsekreterare 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Emanuelz; Emma Nordh; [2017]
  Nyckelord :pay; social security; workload; job embeddedness; psychological contract; motivational factors; lönesatsning; socialsekreterare; arbetsbelastning; job embeddedness; arbetslivsförankring; psykologiska kontrakt; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under de senaste åren. Denna fråga är relevant för alla parter på arbetsmarknaden och således ett centralt ämne för personal- och arbetslivsprogrammets slutliga examinationsuppsats. LÄS MER

 3. 3. eHälsa som stöd till bättre kost- och träningsvanor vid hjärtkärlsjukdom : En fallstudie om vårdens stöd till hjärtkärlpatienter idag och patientupplevelser av att använda ett digitalt hälsoverktyg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Provender; [2017]
  Nyckelord :eHealth; motivation; lifestyle changes; cardiovascular disease; eHälsa; motivation; livsstilsförändringar; hjärtkärlsjukdom;

  Sammanfattning : I detta arbete bearbetas forskning om eHälsa, dess användande inom vården och motivationsteorierna Transteoretiska modellen, Maslows behovshierarki och självbestämmandeteorin. Vidare presenteras egna observationer på hur vården i dagsläget kan stötta patienter med hjärtkärlsjukdom till bättre levnadsvanor, samt intervju med uppföljning på hur en PCI-patient upplever att ta emot kost- och träningsrekommendationer via ett digitalt hälsoverktyg. LÄS MER

 4. 4. "Jag saknar dem mer än vad de saknar mig." : En kvalitativ intervjustudie om äldre människors upplevelser av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Hultkvist; Albin Hamberg; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnadsboende; ensamhet; gerontologi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka upplevelser av ensamhet hos äldre personer som bor på omvårdnadsboende. I tio kvalitativa intervjuer frågade vi personer boende på omvårdnadsboende i åldern 80 till 100 år om deras upplevelser av ensamhet. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande ungdomars behov : En kvalitativ intervjustudie som kartlägger ensamkommande ungdomarnas fysiska och psykiska mående utifrån boendepersonalens uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Wallström; [2017]
  Nyckelord :unaccompanied refugee youths; home for care and accommodation; hierarchy of needs.; ensamkommande flyktingungdomar; HVB-hem; behovstrappa; behovshierarki;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to identify how the work is conducted in five municipal homes for care and accommodation for unaccompanied refugee youths. Five qualitative semi-structured interviews were conducted with six respondents who work as staff in the youth accommodation for unaccompanied refugee youths. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet behovshierarki.

Din email-adress: