Sökning: "belastning"

Visar resultat 1 - 5 av 596 uppsatser innehållade ordet belastning.

 1. 1. Hållbar stadsutveckling : En fallstudie av nya stadsdelen Rosendal i södra Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Westberg; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; ekologisk hållbarhet; stadsplanering; planering;

  Sammanfattning : Världens städer expanderar kraftigt och det ökade invånarantalet leder till en stor efterfråga på bostäder och en större belastning på miljön. Det ställer i sin tur allt högre krav på att den globala stadsutvecklingen sker på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Numerisk simulering av sättningar och portryck för en provbank på sulfidjord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ibrahim Al-Zubaidi; [2017]
  Nyckelord :Technology; Finita elementmetoden; geoteknik; portryck; provbank; PLAXIS 2D; soft soil; soft soil creep; sulfidjord; sättningar;

  Sammanfattning : Den finkorniga sulfidjorden som finns längs Norrlandskusten är känd för sin stora sättningsbenägenhet och utgör en potentiell miljörisk genom försurning och urlakning av metaller om den inte hanteras rätt. För att förebygga miljörisker och utveckla jordförstärknings- och grundläggningsmetoder måste en ökad kunskap om sulfidjordar tas fram. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända - En belastning eller resurs : Den ekonomiserande diskursen kring nyanländas etablering i Sverige efter flyktingkrisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aylin Blom; Josefin Brunn; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; kritisk diskursanalys; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Media brukar kallas den tredje största maktcentrat i Sverige och är både upplysningscentral och påverkar allmänheten att se på det som händer i samhället på ett visst sätt. Under de två senaste åren har antalet asylsökande till Sverige fördubblats. LÄS MER

 4. 4. Att vara anhörig till yngre personer som drabbas av demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kassandra Jansson Åkerberg; Grace Calanas Lund; [2017]
  Nyckelord :Sjukvård; anhörig; yngre; demenssjukdom;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med yngre personer med demenssjukdom. När en yngre person drabbas av demenssjukdom påverkas hela familjen. Personen som drabbas blir helt beroende av sin familj och det begränsar livsutrymmet för de anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Att bara vara människa : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Ruuska; Sandra Svensson; [2017]
  Nyckelord :Copingstrategier; erfarenhet; kollegor; palliativ vård; sjuksköterskors hälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård utsätts för emotionell påverkan. Det kan finnas svårigheter att balansera mellan närhet och distans, sympati och empati. Arbetet med patienter i palliativt skede utmanar sjuksköterskan professionellt och personligt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet belastning.

Din email-adress: