Sökning: "belastning"

Visar resultat 1 - 5 av 609 uppsatser innehållade ordet belastning.

 1. 1. Faktorer som kan leda till att sjuksköterskan utvecklar utbrändhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Hägglund; Johnsson Veronica; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Sjuksköterskan kan utveckla utbrändhet under långvarig stress. Stress uppkommer när det sker en obalans mellan de krav som ställs och individens egen förmåga vilket kan leda till utvecklandet av utbrändhet. Utbrändhet påverkar ofta relationen till patienten och sjuksköterskans förmåga att utföra god vård. LÄS MER

 2. 2. Hållbar stadsutveckling : En fallstudie av nya stadsdelen Rosendal i södra Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Westberg; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; ekologisk hållbarhet; stadsplanering; planering;

  Sammanfattning : Världens städer expanderar kraftigt och det ökade invånarantalet leder till en stor efterfråga på bostäder och en större belastning på miljön. Det ställer i sin tur allt högre krav på att den globala stadsutvecklingen sker på ett hållbart sätt. LÄS MER

 3. 3. Prioritetsskillnad mellan SOS och ambulanssjukvård vid uppdrag beställda av vårdcentral

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :William Doss; Tobias Fritze; [2017]
  Nyckelord :Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning; Ambulanssjukvård; Prioritering; Primärvård; RETTS; Övertriagering; Undertriagering; Triage; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning har svårt att prediktera vilka patienter som är akut sjuka respektive icke akut sjuka. Det kan innebära att ambulanssjukvården får köra ett onödigt stort antal uppdrag med hög prioritet vilket i sin tur leder till ökad belastning samt ökade risker, framförallt i trafiken. LÄS MER

 4. 4. Laborativ matematik : en möjlighet eller en belastning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Björn Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Konkret material; laborativ matematik; undervisning.;

  Sammanfattning : The past years there has been a big media circus, that states that the Swedish schoolsystem is broken and with dropping results in PISA as a proof of this statement. Voices have been heard that teachers rely on textbooks in a voluminous way and some suggest that this is the main problem as Swedish students dropping in mathematics results. LÄS MER

 5. 5. Numerisk simulering av sättningar och portryck för en provbank på sulfidjord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ibrahim Al-Zubaidi; [2017]
  Nyckelord :Technology; Finita elementmetoden; geoteknik; portryck; provbank; PLAXIS 2D; soft soil; soft soil creep; sulfidjord; sättningar;

  Sammanfattning : Den finkorniga sulfidjorden som finns längs Norrlandskusten är känd för sin stora sättningsbenägenhet och utgör en potentiell miljörisk genom försurning och urlakning av metaller om den inte hanteras rätt. För att förebygga miljörisker och utveckla jordförstärknings- och grundläggningsmetoder måste en ökad kunskap om sulfidjordar tas fram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet belastning.

Din email-adress: