Sökning: "belastning"

Visar resultat 1 - 5 av 694 uppsatser innehållade ordet belastning.

 1. 1. Visualisera allt med Gestalt Att underlätta avläsning av nätverksdiagram med gestaltprinciper

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :THERES CARLSSON; LOVISA HALLGREN; [2017-09-27]
  Nyckelord :estaltprinciper; diagram; visuell komplexitet; kognitiv belastning; Gestalt principles; chart; visual complexity; cognitive load;

  Sammanfattning : In order to communicate data well, it is important to use effective visualizations. Oneway to visualize data is by means of diagrams. However, the capacity of cognition is notusually taken into account when drawing up charts, which often leads to them notconveying information as efficiently as they could. LÄS MER

 2. 2. Fysisk prestation och matchkrav inom elitfotboll - Samband mellan smålagsspel och de mest intensiva perioder inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mario Chavez; Lotta Larsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Fotboll; fysiska tester; högintensiva perioder; matchkrav inom elitfotboll; smålagsspel;

  Sammanfattning : De fysiska kraven hos elitfotbollsspelare är stora och såväl aerob som anaerob förmåga är viktiga för prestationen. Individuella skillnader i fysisk kapacitet spelare emellan är välkänt men individuell träningsplanering med lämplig belastning för att optimera spelares enskilda behov är inte lika väl studerat. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet i äldreomsorgen utifrån förutsättningar och belastning bland chefer - Samband mellan chefers förutsättningar och deras arbete för att stärka medarbetares arbetsmiljö och brukares självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Michaela Annerstedt Hamberg; [2017-07-07]
  Nyckelord :Organizational conditions; Shortcomings in governance; Overload; Systematic occupational health and safety management; User-involvement; Psychosocial safety climate;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to identify the significance of managers’ or-ganizational conditions for their own workload, and their assessment of the ability to com-plete managerial responsibilities regarding systematic occupational health and safety man-agement (SOHSM), as well as meeting user-involvement within the elderly care.Theoretical framework: The results are analyzed based on theories of job demands and resources, as well as psychosocial safety climate. LÄS MER

 4. 4. The choice of soil improvement at railroad constructions

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emil Johansson; Viktor Johansson; [2017]
  Nyckelord :bankpålning; jordförstärkning; jordförstärkningsmetod; kalkcementpelare;

  Sammanfattning : Vid byggnation av järnväg måste man som projektör ta hänsyn till om marken behöver förstärkas eller ej. Detta gör att man står inför viktiga avväganden vid valet av jordförstärkningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan Arbetskaraktäristik och Arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Annelie Danielsson Bergström; Tanja Maracic; [2017]
  Nyckelord :control; workload; complexity; digitization; job satisfaction; kontroll; arbetsbelastning; komplexitet; digitalisering; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Abstract Positive experiences of job characteristics has been found to associate with job satisfaction. The aim was to investigate the relationships between four dimensions of job characteristics (control, workload, complexity and digitization) and job satisfaction. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet belastning.

Din email-adress: