Sökning: "belastning"

Visar resultat 1 - 5 av 602 uppsatser innehållade ordet belastning.

 1. 1. Social hållbarhet i äldreomsorgen utifrån förutsättningar och belastning bland chefer - Samband mellan chefers förutsättningar och deras arbete för att stärka medarbetares arbetsmiljö och brukares självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Michaela Annerstedt Hamberg; [2017-07-07]
  Nyckelord :Organizational conditions; Shortcomings in governance; Overload; Systematic occupational health and safety management; User-involvement; Psychosocial safety climate;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to identify the significance of managers’ or-ganizational conditions for their own workload, and their assessment of the ability to com-plete managerial responsibilities regarding systematic occupational health and safety man-agement (SOHSM), as well as meeting user-involvement within the elderly care.Theoretical framework: The results are analyzed based on theories of job demands and resources, as well as psychosocial safety climate. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan Arbetskaraktäristik och Arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Annelie Danielsson Bergström; Tanja Maracic; [2017]
  Nyckelord :control; workload; complexity; digitization; job satisfaction; kontroll; arbetsbelastning; komplexitet; digitalisering; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Abstract Positive experiences of job characteristics has been found to associate with job satisfaction. The aim was to investigate the relationships between four dimensions of job characteristics (control, workload, complexity and digitization) and job satisfaction. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan leda till att sjuksköterskan utvecklar utbrändhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Hägglund; Johnsson Veronica; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Sjuksköterskan kan utveckla utbrändhet under långvarig stress. Stress uppkommer när det sker en obalans mellan de krav som ställs och individens egen förmåga vilket kan leda till utvecklandet av utbrändhet. Utbrändhet påverkar ofta relationen till patienten och sjuksköterskans förmåga att utföra god vård. LÄS MER

 4. 4. Effekten av träning på ledbroskets sammansättning av makromolekyler hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2017]
  Nyckelord :häst; ledbrosk; träning;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanlig orsak till hälta hos atletiska hästar och visar sig som broskdegeneration tillsammans med subchondrala förändringar och inflammation. Träning kan vara en bidragande orsak då mekanisk belastning av för hög intensitet orsakar mikrotrauman och försvagning av det kollagena nätverket. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblematik : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Forsman; Sofia Forsell; [2017]
  Nyckelord :Healthcare professionals; Experiences; Substance users; Substance abuse; Addiction; Joyce Travelbee; Stigmatization; Hälso- och sjukvårdspersonal; Upplevelser; Brukare; Missbruk; Beroende; Joyce Travelbee; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är ordet missbruk ofta stigmatiserat och har en negativ klang. Användandet av olagliga droger ökar i samhället vilket innebär en större belastning på hälso- och sjukvården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet belastning.

Din email-adress: