Sökning: "belastning"

Visar resultat 1 - 5 av 629 uppsatser innehållade ordet belastning.

 1. 1. Relationen mellan Arbetskaraktäristik och Arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Annelie Danielsson Bergström; Tanja Maracic; [2017]
  Nyckelord :control; workload; complexity; digitization; job satisfaction; kontroll; arbetsbelastning; komplexitet; digitalisering; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Abstract Positive experiences of job characteristics has been found to associate with job satisfaction. The aim was to investigate the relationships between four dimensions of job characteristics (control, workload, complexity and digitization) and job satisfaction. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan leda till att sjuksköterskan utvecklar utbrändhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Hägglund; Johnsson Veronica; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Sjuksköterskan kan utveckla utbrändhet under långvarig stress. Stress uppkommer när det sker en obalans mellan de krav som ställs och individens egen förmåga vilket kan leda till utvecklandet av utbrändhet. Utbrändhet påverkar ofta relationen till patienten och sjuksköterskans förmåga att utföra god vård. LÄS MER

 3. 3. Hållbar stadsutveckling : En fallstudie av nya stadsdelen Rosendal i södra Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Westberg; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; ekologisk hållbarhet; stadsplanering; planering;

  Sammanfattning : Världens städer expanderar kraftigt och det ökade invånarantalet leder till en stor efterfråga på bostäder och en större belastning på miljön. Det ställer i sin tur allt högre krav på att den globala stadsutvecklingen sker på ett hållbart sätt. LÄS MER

 4. 4. Prioritetsskillnad mellan SOS och ambulanssjukvård vid uppdrag beställda av vårdcentral

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :William Doss; Tobias Fritze; [2017]
  Nyckelord :Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning; Ambulanssjukvård; Prioritering; Primärvård; RETTS; Övertriagering; Undertriagering; Triage; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning har svårt att prediktera vilka patienter som är akut sjuka respektive icke akut sjuka. Det kan innebära att ambulanssjukvården får köra ett onödigt stort antal uppdrag med hög prioritet vilket i sin tur leder till ökad belastning samt ökade risker, framförallt i trafiken. LÄS MER

 5. 5. Underhåll av privat förvaltade vägbroar i Y och Z -län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Patrik Wikström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns i Västernorrland och Jämtland 392 olika privat förvaltade vägbroar som är berättigade till stadsbidrag. Det ligger ett mycket stort anskaffningsvärde i dessa vägbroar och det är väghållarnas ansvar att förvalta dem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet belastning.

Din email-adress: