Sökning: "bemötande vård HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden bemötande vård HIV.

 1. 1. Att leva med HIV – patienters upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Bosenius; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :HIV; HIV infections; professional-patient relation; social stigma; discrimination; HIV; HIV-infektioner; vårdare-patient relationer; socialt stigma; diskriminering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är en kronisk virusinfektion och en global pandemi. Med rätt behandling kan personer med HIV leva ett normallångt liv, men utan behandling övergår infektionen i acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Trots ökad kunskap om HIV blir personer med HIV ofta stigmatiserade och diskriminerade. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter med HIV – Sjuksköterskans upplevelse : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Engberg; Sofia Frisk; [2017]
  Nyckelord :Aids; Attityder; Bemötande; Hiv; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården för smittsamma sjukdomar ställs det krav på sjuksköterskan att känna till sina egna kunskaper och fördomar väl för att kunna ge en god vård. Hiv är en sjukdom utan botemedel, detta gör att sjuksköterskan kan uppleva osäkerhet inför vårdandet av denna patientgrupp. LÄS MER

 3. 3. HIV- positiva personers uppfattningar och upplevelser av bemötande från sjukvårdspersonal : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Towe Englund Åsbrink; Jonathan Nedeljkovic; [2016]
  Nyckelord :HIV; Bemötande; Upplevelser; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca 30-35 miljoner av världens befolkning med Humant immunbrist virus. I Sverige är ungefär 6500 personer infekterade och varje år rapporteras 400-500 nya fall. När en person drabbas av Humant immunbrist virus medför det ofta en stor förändring i livet. Hos sjukvårdspersonal finns det en bristande kunskap inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. HIV-positiva patienters upplevelse av bemötande i sjukvården. - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Terese Krudtaa; [2016]
  Nyckelord :HIV; Bemötande; Upplevelse; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca 36,9 miljoner människor med HIV. Eftersom sjukdomen är obotbar och kronisk behövs en kontinuerlig kontakt med vården och sjukvårdspersonal. Alla patienter har rätt till en trygg och säker vård där vården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. LÄS MER

 5. 5. "Skammens sjukdom" Att leva med hiv : - En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Petersson; Rebecca Lundmark; [2016]
  Nyckelord :hiv; hälso- och sjukvård; interaktion; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever uppskattningsvis 36,9 miljoner människor världen över med en känd hiv-infektion. Det finns ett stort mörkertal, då cirka hälften av alla de människor som har infektionen fortfarande är ovetandes om det. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bemötande vård HIV.

Din email-adress: