Sökning: "bemötande vård HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden bemötande vård HIV.

 1. 1. Personer med HIV och/eller AIDS upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonna Cerny; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :AIDS; experiences; health personnel; HIV and treatment.; AIDS; bemötande; HIV; hälso- och sjukvårdspersonal och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett retrovirus och i likhet med många andra retrovirus har HIV ett eget enzym. HIV utvecklas till AIDS om inte antiretrovirala läkemedel sätts in. I dagsläget uppskattas 36,7 miljoner av världens befolkning leva med sjukdomen och den övervägande spridningen sker via oskyddat sexuellt umgänge. LÄS MER

 2. 2. Mina kramar smittar inte : En analys av bloggar om hur det är att leva med HIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Linder; Niklas Nyström; [2018]
  Nyckelord :health; HIV; person-centered care; stigma; suffering; HIV; hälsa; lidande; personcentrerad vård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett virus som i förlängningen skadar immunförsvaret. Utan läkemedelsbehandling orsakar det allvarliga följdsjukdomar. Det finns en stigmatisering i samhället kring HIV, vilket gör att det är psykiskt påfrestande att vara HIV-bärare. Därför är omvårdnadsbehandlingen viktig. LÄS MER

 3. 3. Att leva med HIV – patienters upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Bosenius; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :HIV; HIV infections; professional-patient relation; social stigma; discrimination; HIV; HIV-infektioner; vårdare-patient relationer; socialt stigma; diskriminering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är en kronisk virusinfektion och en global pandemi. Med rätt behandling kan personer med HIV leva ett normallångt liv, men utan behandling övergår infektionen i acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Trots ökad kunskap om HIV blir personer med HIV ofta stigmatiserade och diskriminerade. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med HIV – Sjuksköterskans upplevelse : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Engberg; Sofia Frisk; [2017]
  Nyckelord :Aids; Attityder; Bemötande; Hiv; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården för smittsamma sjukdomar ställs det krav på sjuksköterskan att känna till sina egna kunskaper och fördomar väl för att kunna ge en god vård. Hiv är en sjukdom utan botemedel, detta gör att sjuksköterskan kan uppleva osäkerhet inför vårdandet av denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. HIV- positiva personers uppfattningar och upplevelser av bemötande från sjukvårdspersonal : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Towe Englund Åsbrink; Jonathan Nedeljkovic; [2016]
  Nyckelord :HIV; Bemötande; Upplevelser; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca 30-35 miljoner av världens befolkning med Humant immunbrist virus. I Sverige är ungefär 6500 personer infekterade och varje år rapporteras 400-500 nya fall. När en person drabbas av Humant immunbrist virus medför det ofta en stor förändring i livet. Hos sjukvårdspersonal finns det en bristande kunskap inom ämnet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bemötande vård HIV.

Din email-adress: