Sökning: "bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 3410 uppsatser innehållade ordet bemötande.

 1. 1. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av vården i en sjuksköterskeledd mottagning hos män med generaliserad prostatacancer. En fokusgruppintervjustudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Yvonne Keller; Sandra Sjöstrand; [2017-07-13]
  Nyckelord :Prostatacancer; sjuksköterskeledd mottagning; upplevelser; omvårdnad; God vård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Abstract Background: Prostate cancer is the most common cancer among men in Sweden. Today oncology care and treatment often is managed in outpatient care and with telephone follow-up, which means that patients and relatives in a large extent need to handle their situation at home by themselves. LÄS MER

 3. 3. Pappors erfarenheter av att vara delaktiga i sitt barns vård

  Magister-uppsats,

  Författare :David Johansson; Daniel Kjellberg; [2017-07-13]
  Nyckelord :Barnsjukvård; delaktighet; familjefokuserad omvårdnad; pappor; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : AbstractBackground: In today's child care is a given fact that parents are with their children duringhospitalization. Previous research on parents 'experiences of being involved highlights mainlythe mothers' experiences. LÄS MER

 4. 4. När emotioner blir ett arbetsverktyg - En kvalitativ studie om pedagogers känsloarbete vid lågaffektivt bemötande som arbetsmodell i särskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Katarina Wieslander; [2017-07-10]
  Nyckelord :emotionshantering; emotiv dissonans; känsloneutralisering; känsloregler; emotionella processer;

  Sammanfattning : Studien har som sitt övergripande syfte att undersöka pedagogers känsloarbete och känsloneutralisering vid arbetsmodellen lågaffektivt bemötande inom särskolan. Uppsatsen har sitt huvudfokus på personalens subjektiva upplevelser av sitt eget känsloarbete samt effekterna av sin känslohantering vid situationer som innehåller ett utåtagerande beteende. LÄS MER

 5. 5. Trygghet i mötet med vården – Hur vården utifrån ett patientperspektiv kan tillgodose människans behov av trygghet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Ström; Josefine Svensk; [2017-07-03]
  Nyckelord :Trygghet; Trygghetsbehov; Människa; Patient; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att känna trygghet i mötet med vården är väsentligt för god vård och är enligthälso- och sjukvårdslagen en av vårdens viktigaste uppgifter. Trygghet kan ses som ettresultat av många samverkande faktorer i sjuksköterskans arbete och från patientensperspektiv finns det många viktiga faktorer att ta hänsyn till i syfte att förmedla trygghet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bemötande.

Din email-adress: