Sökning: "bemanningsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet bemanningsbranschen.

 1. 1. Attraktiva arbetsplatser : Ur ledarens och medarbetarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Roos; Linda Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Attraktiva arbetsplatser; organisationskultur; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få förståelse för vilka aspekter medarbetare och ledare uppfattar utgör en attraktiv arbetsplats i bemanningsbranschen. Uppsatsen består av relevant litteratur, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom området. Metoden för studien är kvalitativ genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Där killräckligt aldrig kommer vara tillräckligt : En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av den nyliberala arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Karlsson; Rosanna Lindersson; [2017]
  Nyckelord :Good girl; internalisation; neoliberalism; exploitation; self-fulfilment; Duktig flicka; internalisering; nyliberalism; exploatering; självförverkligande;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that aims to understand how young women experience the neoliberal labor market through a structural perspective. The study is concerning how women relate to the demands and expectations in work life. The empirics is composed by interviews with young women who’s working within the staffing and recruitment industry. LÄS MER

 3. 3. En studie av kandidaters syn på servicekvalitet och känslor i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Sofie Nordström; Felicia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :SERVPERF; perceived service quality; recruitment process; emotional intelligence; emotions; SERVPERF; upplevd tjänstekvalitet; rekryteringsprocess; känslor;

  Sammanfattning : En bransch som vuxit kraftigt de senaste 20 åren är rekrytering-och bemanningsbranschen. Inom rekryteringsprocessen är det viktigt att behålla kandidaters intresse och vilja att arbeta via rekrytering-och bemanningsföretaget. LÄS MER

 4. 4. Hybridisering i statligt ägda bolag : En fallstudie av Lernia AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elina van Huizen; Sara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hybridisering; statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Sedan bolagiseringen av statliga affärsverk och myndigheter har staten börjat äga aktiebolag. Dessa bolag har två styrlogiker, affärsmässighet och demokrati, vilket innebär att de både har ett vinstintresse och ett samhällsintresse. Bolag som har båda dessa egenskaper kallas för hybridorganisationer. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt arbetsmiljöarbete och delat arbetsmiljöansvar i bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Elin Evertsson; Amanda Andersson; [2017]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; Bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på ett bemanningsföretag inklusive det med kundföretaget delade arbetsmiljöansvaret samt chefernas uppfattning av utmaningar och förbättringsmöjligheter med SAM. Det genomfördes sju intervjuer med anställda på ett bemanningsföretag och en intervju med en anställd på ett kundföretag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bemanningsbranschen.

Din email-adress: