Sökning: "bemanningsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet bemanningsbranschen.

 1. 1. En studie av kandidaters syn på servicekvalitet och känslor i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Sofie Nordström; Felicia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :SERVPERF; perceived service quality; recruitment process; emotional intelligence; emotions; SERVPERF; upplevd tjänstekvalitet; rekryteringsprocess; känslor;

  Sammanfattning : En bransch som vuxit kraftigt de senaste 20 åren är rekrytering-och bemanningsbranschen. Inom rekryteringsprocessen är det viktigt att behålla kandidaters intresse och vilja att arbeta via rekrytering-och bemanningsföretaget. LÄS MER

 2. 2. Hybridisering i statligt ägda bolag : En fallstudie av Lernia AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elina van Huizen; Sara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hybridisering; statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Sedan bolagiseringen av statliga affärsverk och myndigheter har staten börjat äga aktiebolag. Dessa bolag har två styrlogiker, affärsmässighet och demokrati, vilket innebär att de både har ett vinstintresse och ett samhällsintresse. Bolag som har båda dessa egenskaper kallas för hybridorganisationer. LÄS MER

 3. 3. Systematiskt arbetsmiljöarbete och delat arbetsmiljöansvar i bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Elin Evertsson; Amanda Andersson; [2017]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; Bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på ett bemanningsföretag inklusive det med kundföretaget delade arbetsmiljöansvaret samt chefernas uppfattning av utmaningar och förbättringsmöjligheter med SAM. Det genomfördes sju intervjuer med anställda på ett bemanningsföretag och en intervju med en anställd på ett kundföretag. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap och kommunikation på distans : En studie inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanuel Mebrahtu; Joseph Hanosh; [2017]
  Nyckelord :Leadership; distance work; communication; commitment; working relationship.; Ledarskap; distans arbete; kommunikation; engagemang; arbetsrelation.;

  Sammanfattning : This paper examines how distance work can be done in the staffing industry. The study concentrates mostly on communication between the supervisor and his employees working somewhere else, and also how the geographical distance can affect the working relationship between them. LÄS MER

 5. 5. Flexibilitet, ett ömsesidigt förhållande? - En explorativ studie om studenter inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Åsa Jansson; Maja Kojic; [2017]
  Nyckelord :Annan huvudsaklig sysselsättning; Anställningsotrygghet; Bemanningsbranschen; Flexibilitet; Gränslöst arbete; Prekariat; Psykologiskt kontrakt; Studentanställning; Studenter;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en explorativ studie vilken undersöker bemanningsbranschens anställningskrav på annan huvudsaklig sysselsättning, med studenter i fokus. Studien behandlar hur studenter upplever bemanningsbranschens flexibilitetskrav samt hur förhållandet dem emellan ser ut för att ge en inblick i denna anställningsform. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bemanningsbranschen.

Din email-adress: