Sökning: "beräkningsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet beräkningsverktyg.

 1. 1. Beräkningsverktyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur : Utveckling av modell för LCC- och LCA-analyser av ledningsbunden infrastruktur

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Filip Bergman; Niklas Olsson; [2017]
  Nyckelord :LCA; LCC; Subsurface infrastructure; Culvert; Modeling; Monte-carlo; Urban planning; Ledningsbunden infrastruktur; Kulvert; Livscykelanalys; Modellering;

  Sammanfattning : En ny lag kring hållbarhetsredovisning för företag med samhällsbärande verksamhet innebär att företagen behöver rikta ett större fokus på hållbarhet och därmed minska miljöpåverkan. För att öka hållbarheten och medvetenheten kring vilka kostnader och vilken miljöpåverkan företagets aktiviteter leder till kan ett livscykelperspektiv leda till ökad kunskap och förståelse. LÄS MER

 2. 2. Bygglogistik på Arlanda flygplats - Leveranshantering då byggnationer utförs innanför säkerhetskontrollerna

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :LOVISA BAUER; EMMA DAHLÉN; [2017]
  Nyckelord :bygglogistik; tredjepartslogistik; just-in-time; materialflöde; samlastning; slöseri;

  Sammanfattning : Omfattande byggnationer är planerade på Arlanda flygplats. Dessa kommer delvisutföras innanför säkerhetskontrollerna, på airsideområdet. Vid produktionstopparnablir leveransantalet högt och då noggranna kontroller görs vid transporter av materialtill airside krävs effektiv materialhantering för att klara av topparna. LÄS MER

 3. 3. Miljöklassning av en idrottshall i Hjorthagen : En granskning av miljökraven för Miljöbyggnad, BBR 22 och Passivhus

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sara Breding; Edona Dinaku; [2017]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Passivhus; BBR 22; Environmental requirements; Hjorthagshallen; Sports; Miljöbyggnad; Passivhus; BBR 22; Miljökrav; Hjorthagshallen; Idrottshall; Indikator;

  Sammanfattning : Företag inom byggsektorn strävar efter att minimera byggnaders energianvändning och att minska miljöpåverkan genom hela byggprocessen. Byggherrar ställer ofta krav på att ett byggprojekt ska uppnå vissa miljökrav eller att byggnaden ska miljöcertifieras. LÄS MER

 4. 4. Analys av kondensatorbatteriers tillkopplingsfenomen : Undersökning av de kopplingsfenomen som uppstår vid tillkoppling av kondensatorbatterier och deras påverkan på närliggande komponenter

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Kassem Ezzeddine; Robert Oskarsson; [2017]
  Nyckelord :Transient; overvoltage; overcurrent; switching phenomenon; capacitor bank; vacuum circuit breaker; medium voltage level; power quality; Transient; överspänning; överström; tillkopplingsfenomen; kondensatorbatteri; vakuumbrytare; mellanspänningsområde; elkvalitet;

  Sammanfattning : Många elektriska apparater är i behov av reaktiv effekt för att kunna fungera. Transport av reaktiv effekt tar onödig plats av den tillgängliga kapaciteten i elnätet, därför används kondensatorbatterier nära slutanvändaren för att generera reaktiv effekt. Därmed genereras och förbrukas den reaktiva effekten i en avskild del av nätet. LÄS MER

 5. 5. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet beräkningsverktyg.

Din email-adress: