Sökning: "beräkningsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet beräkningsverktyg.

 1. 1. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

 2. 2. Produktionsoptimering av Örtoftaverket med hjälp av en termodynamisk beräkningsmodell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Daniel Öhlund; [2016]
  Nyckelord :temperatur; entalpi; förlust; tryck; effekt; reglersteg; verkningsgrad; fjärrvärme; pump; ventil; panna; turbin; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts för att besvara ett antal frågeställningar från Kraftringen angående produktionsoptimeringen för deras kraftvärmeverk, Örtoftaverket. Två av frågorna som kraftringen ville få svar på var (1) vilken admissionsdata (tryck och temperatur på ångan ut från pannan) är optimal för att få ut maximal eleffekt för ett givet ångflöde? (2) Vilken eleffektökning fås vid stängning av avtappningarna till högtrycksförvärmarna? För att kunna besvara dessa frågor byggdes en termodynamisk beräkningsmodell i Microsoft Excel. LÄS MER

 3. 3. Effektivare dimensionering av en pålplatta : Ett fördtydligande av beräkningsgången enligt Eurokod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Björn Larsson; [2016]
  Nyckelord :pålplatta; beräkningsverktyg; Eurokod;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avser att undersöka om det går att effektivisera dimensionering av pålplattor då detta är ett tidsödande arbete. Inom ramen av arbetet utvecklas även ett beräkningsverktyg som effektiviserar dimensionering av nya, samt kontroll av befintliga pålplattor. LÄS MER

 4. 4. The impact of horizontal projections on external fire spread - A numerical comparative study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Markus Nilsson; [2016]
  Nyckelord :bröstning; fönsterbröstning; balkongplatta; balkong; horisontell projektion; SP Fire 105; numerical study; comparative analysis; validation study; adiabatic surface temperature; vertical fire spread; external fire spread; FDS 6.2.0; FDS; balcony; spandrel; horizontal projection; extern brandspridning; vertikal brandspridning; adiabatisk yttemperatur; valideringsstudie; jämförande analys; numerisk studie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of the report was to investigate and compare the effect of horizontal projections along with different spandrel heights between the unprotected openings in the building facade. The effect was more specifically the effect on the risk level in regards to the external vertical fire spread. LÄS MER

 5. 5. Solcellsanläggningars kostnadseffektivitet för elkrävande verksamhet : Lönsamhet, miljöavtryck och självförsörjningsgrad för solcellssystem med olika orientering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Energivetenskap

  Författare :Henrik Jensen; [2016]
  Nyckelord :PV-system; self-sufficiency; self-consumption; orientation; Life Cycle Assessment; simulation; solar calculation tool; solar cells; cost efficiency; solcellssystem; simulering; orientering optimering; självförsörjning; självkonsumtion; solberäkningsverktyg; solceller;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis was to use the calculation instrument for the solar energy potential map of Landskrona to simulate several PV systems to a sanitation company. The calculation tool is designed to calculate the profitability and environmental benefits of installing solar panels. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet beräkningsverktyg.

Din email-adress: