Sökning: "beräkningsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet beräkningsverktyg.

 1. 1. Beräkningsverktyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur : Utveckling av modell för LCC- och LCA-analyser av ledningsbunden infrastruktur

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Filip Bergman; Niklas Olsson; [2017]
  Nyckelord :LCA; LCC; Subsurface infrastructure; Culvert; Modeling; Monte-carlo; Urban planning; Ledningsbunden infrastruktur; Kulvert; Livscykelanalys; Modellering;

  Sammanfattning : En ny lag kring hållbarhetsredovisning för företag med samhällsbärande verksamhet innebär att företagen behöver rikta ett större fokus på hållbarhet och därmed minska miljöpåverkan. För att öka hållbarheten och medvetenheten kring vilka kostnader och vilken miljöpåverkan företagets aktiviteter leder till kan ett livscykelperspektiv leda till ökad kunskap och förståelse. LÄS MER

 2. 2. Analys av kondensatorbatteriers tillkopplingsfenomen : Undersökning av de kopplingsfenomen som uppstår vid tillkoppling av kondensatorbatterier och deras påverkan på närliggande komponenter

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Kassem Ezzeddine; Robert Oskarsson; [2017]
  Nyckelord :Transient; overvoltage; overcurrent; switching phenomenon; capacitor bank; vacuum circuit breaker; medium voltage level; power quality; Transient; överspänning; överström; tillkopplingsfenomen; kondensatorbatteri; vakuumbrytare; mellanspänningsområde; elkvalitet;

  Sammanfattning : Många elektriska apparater är i behov av reaktiv effekt för att kunna fungera. Transport av reaktiv effekt tar onödig plats av den tillgängliga kapaciteten i elnätet, därför används kondensatorbatterier nära slutanvändaren för att generera reaktiv effekt. Därmed genereras och förbrukas den reaktiva effekten i en avskild del av nätet. LÄS MER

 3. 3. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

 4. 4. The impact of horizontal projections on external fire spread - A numerical comparative study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Markus Nilsson; [2016]
  Nyckelord :fönsterbröstning; bröstning; balkongplatta; balkong; horisontell projektion; SP Fire 105; numerical study; comparative analysis; validation study; adiabatic surface temperature; vertical fire spread; external fire spread; FDS 6.2.0; FDS; balcony; spandrel; horizontal projection; extern brandspridning; vertikal brandspridning; adiabatisk yttemperatur; valideringsstudie; jämförande analys; numerisk studie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of the report was to investigate and compare the effect of horizontal projections along with different spandrel heights between the unprotected openings in the building facade. The effect was more specifically the effect on the risk level in regards to the external vertical fire spread. LÄS MER

 5. 5. Formulation of the power flow problem in human readable form for translation into an efficient solver

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Muhammad Talal Khan; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Power systems are complex systems that need supervision and control to operatereliably and safely. Energy Management Systems (EMS)/SCADA provides the necessary aids formonitoring and control of power systems. Since power ow forms the basis of power system analysis,power ow solvers (PFS) are an integral part of EMS/SCADA systems. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet beräkningsverktyg.

Din email-adress: