Sökning: "beskriva en bild svenska c"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden beskriva en bild svenska c.

 1. 1. Finansiella målsättningar i årsredovisningar : En kvantiativ studie av svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Hamrén; Nils Ryngmark; [2016]
  Nyckelord :Financial objectives; goals; voluntary information; forward-looking information; annual reports; asymmetric information; stakeholder theory; signaling theory; Finansiella målsättningar; frivillig information; framåtblickande information; årsredovisningar; asymmetrisk information; intressentteorin; signaleringsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Finansiella målsättningar inom årsredovisningar – En kvantitativ studie av svenska börsbolagNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Andreas Hamrén och Nils RyngmarkHandledare: Arne FagerströmDatum: 2016 – januariSyfte: Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra skillnader angående finansiella målsättningar i årsredovisningar samt hur förutbestämda faktorer påverkar dessa skillnader.  Metod: Studien har en kvantitativ metod som utgår från en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. The introduction of Migration Courts in Sweden - a shift of power in the asylum process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Erixon; [2011]
  Nyckelord :public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2006 genomfördes en reform av den svenska asylprocessen. Det tidigare systemet hade utsatts för stark kritik, och särskilt överklagandeinstansen, Utlänningsnämnden, hade blivit en symbol för en godtycklig, och samtidigt restriktiv asylpolitik. LÄS MER

 3. 3. Ett skepp kommer lastat med PR– en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie-Louise Nilsson; Anna Green; [2011]
  Nyckelord :PR – praktik; Pseudohändelser; Publika relationer PR ; Opinionsbildning; Medielogik; Nyhetsförmedling ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Ett skepp kommer lastat med PR – en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVK201:1, C-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Anna Green. Handledare: Bo Isenberg Innehåll: En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering av Ship to Gaza aktionen mellan 2010-05-30 till 2010-06-30. LÄS MER

 4. 4. IT-revision. En studie av kunskap och förståelse

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Dolck; Niclas Roos; [2009-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att de reviderade bolagens verklighet förändras, i och med ökatinternationellt ekonomiskt utbyte, ställs också krav på revisionsprocessens anpassningtill dessa nya förhållanden. Den ökade internationaliseringen i företagens omvärld harlett till ett behov av effektiviseringar, något som gjorts möjligt med hjälp avinformationsteknologi, men även ett behov av harmoniserad lagstiftning då företagverkar globalt över landsgränserna. LÄS MER

 5. 5. Budgetering av industridesign - En fallstudie på SKF

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Lindhe; Ida Petersson; [2009-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Budget har använts som planerings- och styrverktyg av svenska företag sedan 50-talet. Budgetens effektivitet har de senaste åren varit omdiskuterat. Industridesign är ett begrepp som använts sedan 40-talet, då en uppdelning gjordes mellan konstruktion och design. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet beskriva en bild svenska c.

Din email-adress: