Sökning: "betydelsen av samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden betydelsen av samarbete.

 1. 1. Att förebygga BPSD-symtom - Betydelsen av ett personcentrerat arbetssätt inom vården av personer med demenssjukdom utifrån ett ledarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Agrér; Ulrika Borgman Magnusson; [2018-02-22]
  Nyckelord :Personcentrerat arbetssätt; teamarbete; helhetssyn; arbetsmiljö; utbildning; utveckling;

  Sammanfattning : Background: Since the late 1990s, working through the concept of person-centered care has beenseen as an improvement in quality of care. Many studies have been conducted on the subject, andperson-centered care has also been introduced as a way of working in some places. Going from taskorientedcare to person-centered care is a paradigm shift. LÄS MER

 2. 2. Komplex och väsentlig kunskap – sjuksköterskans perspektiv på cancersmärta

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emmelina Karlsson; Emilia Zetterström; [2018-02-05]
  Nyckelord :pain; cancer pain; palliative care; nurse perceptions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtbedömning och att hantera smärta kan ses som komplext och hör till en utavsjuksköterskans huvuduppgifter. Smärta hos cancerpatienter är oerhört vanligt och det ärviktigt som sjuksköterska att kunna bemöta och behandla dessa patienter på ett optimalt sätt. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadstvister – jämställt men ändå orättvist? : En kvalitativ studie om betydelsen av föräldrars kön vid vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Danielsson; Daniel Israelsson; [2018]
  Nyckelord :Vårdnadstvist; vårdnad; genus; jämställdhet; makt; föräldraskap;

  Sammanfattning : I det svenska samhället idag är jämställdhet ett omdebatterat ämne och det förs en hel del statistik uppdelad efter kön för att uppmärksamma skillnader mellan könen. Ett område där statistiken visar på en stor skillnad är fördelningen av föräldrar med ensam vårdnad, där mammorna dominerar och papporna står för mindre än tio procent. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans arbetsrelaterande stress på akutmottagning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Somwang Nyberg; Christella Uwitonze; [2018]
  Nyckelord :Stress; omvårdnad; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; akut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har varit ett hälsoproblem bland sjuksköterskor i flera årtionden. Sjuksköterskor på en akutavdelning utsätts ofta för stress på sin arbetsplats, i synnerhet i stressiga situationer och vid oförutsägbara händelser. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans upplevelser och erfarenheter av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa samt deras upplevelser av den ökande psykiska ohälsan hos skolelever. : En intervjustudie med kvalitativ ansats

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Johansson; Lena Wildemo; [2018]
  Nyckelord :experience; mental illness; prevention; qualitative; school nurse; pupils.; elever; förebyggande; kvalitativ; psykisk ohälsa; skolsköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva skolsköterskans upplevelser och erfarenheter av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa samt deras upplevelser av den ökande psykiska ohälsan hos skolelever. Metod: Studien har en kvalitativ ansats med syfte att beskriva skolsköterskans upplevelser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet betydelsen av samarbete.

Din email-adress: