Sökning: "betydelsen av samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden betydelsen av samarbete.

 1. 1. FYSIOTERAPEUTERS PERSPEKTIV PÅ YRKETS ROLL I ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET UNDER GRAVIDITET En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jennie Larsson; Jill Larsson; [2017-06-27]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; graviditet; fysioterapi; fysioterapeutens roll; fysioterapeutiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte:Det har påvisats att gravida kvinnor inte uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet under graviditet. Det råder tveksamhet kring vems ansvar det är att informera kvinnorna om fysisk aktivitet samt vägleda dem så att rekommendationerna uppnås. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 3. 3. ”LADDA OCH INFORMERA” En kvalitativ studie om Försvarsmaktens samarbete med reklambyrån Volt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Axel Erikson; Johanna Rasmusson; [2017-02-14]
  Nyckelord :recognition; auto-communication; public sector organization; brand building; reliance; generalized other; campaign; identity; advertising agency; organization;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 36Antal ord: 14 757Nyckelord: recognition, auto-communication, public sector organization, brand building, reliance, generalized other, campaign, identity, advertising agency, organizationSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur betydelsen och bakgrunden av varumärkeskampanjen “Du nya, du fria” skiljersig för beställaren Försvarsmakten och utföraren Volt i fråga om omvärldsaktörers erkännande.Teori: Erkännande, generaliserade andre, varumärkesbyggande organisationsidentitet & autokommunikationMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Fyra respondentintervjuer och en gruppintervju á två personer, genomförda i Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors upplevelser av kommunikationen med operationsteamet under operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Kalles; [2017]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Kommunikation; Operationssal; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsavdelningen klassas som en högriskmiljö, fel eller kommunikationsmisstag kan få allvarliga konsekvenser för patienten. Teamarbete, effektiv och frekvent kommunikation mellan personalen leder till minskade risker för patienten. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av överflyttningsprocessen av patienter från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Gunnarsson; Alexandra Ek; [2017]
  Nyckelord :Överflyttningsprocessen; IVA-sjuksköterska; Avdelningssjuksköterska; Kommunikation; Erfarenheter; Personcentrerad vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att sjuksköterskor upplever oklarheter i sin roll när en patient ska flyttas från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. Svårigheter i processen kan vara samarbetsproblem och tidsbrist. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet betydelsen av samarbete.

Din email-adress: