Sökning: "bild förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden bild förskoleklass.

 1. 1. Mellan fri aktivitet och undervisning : En studie av sex pedagogers uppfattningar om barns rörelseaktiviteter utomhus i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Albin Imland; Hanna Brandt; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; rörelseaktivitet; fysisk aktivitet; utomhus; variationsteori; undervisning; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Aktuell statistik visar att stillasittandet ökar bland barn och unga i Sverige. I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen skrivs att barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling ska främjas, och verksamheterna har således ett viktigt uppdrag i att vända trenden. LÄS MER

 2. 2. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 3. 3. Berättande som metod : Hur lärare använder sig av berättande inslag i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Frida Olsson; [2017]
  Nyckelord :Oral narration; Pedagogical tool; Narrative pedagogy; muntligt berättande; pedagogiskt verktyg; berättande pedagogik;

  Sammanfattning : This essay aims to study the teachers’ view of narratives and how they use narratives in their teaching. To chart this, I have conducted five interviews with active teachers in pre-school class to grade three. My ambition was to find out what teachers are telling, how they use narrative elements and their purpose. LÄS MER

 4. 4. Barns bildskpande i den proximala utvecklingszonen : En interventionsstudie av bildskapande lärandeobjekt i förskoleklass

  Master-uppsats,

  Författare :Barbro Bergfeldt; [2017]
  Nyckelord :Bild; förskoleklass; förskolan; estetisk verksamhet;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord i förskoleklass inom ämnet bild för att generera kunskap om hur riktad bildundervisning kan påverka barns utveckling av färdighet förmåga och förståelse för bildskapande. Studien tar avstamp i Vygotskijs sociokulturella perspektiv och teori om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1998) och syftar till att problematisera en vanlig förekommande bild av att riktad undervisning i estetiska ämnen kan störa barns kreativa inre utveckling. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan pedagoger gällande övergången från förskola till förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Widell; Fanny Szimeister; [2017]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; samverkan; övergång;

  Sammanfattning : I denna studie har vi valt att undersöka hur samverkan mellan förskollärare i förskola och förskoleklass fungerar vid övergången mellan skolformerna. Fokus har varit att beskriva förskollärarnas perspektiv på samverkan. Som datainsamlingsmetod använde vi intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bild förskoleklass.

Din email-adress: