Sökning: "bild förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden bild förskoleklass.

 1. 1. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 2. 2. Berättande som metod : Hur lärare använder sig av berättande inslag i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Frida Olsson; [2017]
  Nyckelord :Oral narration; Pedagogical tool; Narrative pedagogy; muntligt berättande; pedagogiskt verktyg; berättande pedagogik;

  Sammanfattning : This essay aims to study the teachers’ view of narratives and how they use narratives in their teaching. To chart this, I have conducted five interviews with active teachers in pre-school class to grade three. My ambition was to find out what teachers are telling, how they use narrative elements and their purpose. LÄS MER

 3. 3. Barns bildskpande i den proximala utvecklingszonen : En interventionsstudie av bildskapande lärandeobjekt i förskoleklass

  Master-uppsats,

  Författare :Barbro Bergfeldt; [2017]
  Nyckelord :Bild; förskoleklass; förskolan; estetisk verksamhet;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord i förskoleklass inom ämnet bild för att generera kunskap om hur riktad bildundervisning kan påverka barns utveckling av färdighet förmåga och förståelse för bildskapande. Studien tar avstamp i Vygotskijs sociokulturella perspektiv och teori om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1998) och syftar till att problematisera en vanlig förekommande bild av att riktad undervisning i estetiska ämnen kan störa barns kreativa inre utveckling. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan pedagoger gällande övergången från förskola till förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Widell; Fanny Szimeister; [2017]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; samverkan; övergång;

  Sammanfattning : I denna studie har vi valt att undersöka hur samverkan mellan förskollärare i förskola och förskoleklass fungerar vid övergången mellan skolformerna. Fokus har varit att beskriva förskollärarnas perspektiv på samverkan. Som datainsamlingsmetod använde vi intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Bokstavsbyrån : En alternativ, kompletterande metod till läs- och skrivutveckling, via estetiska lärprocesser och levande scenkonst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; levande scenkonst; dans; alternativ metod;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här rapporten handlar om produktutvecklingen av en alternativ metod till läs- och skrivutveckling och riktar sig till lärare i förskoleklass och årskurs ett. Metoden är tänkt att fungera som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Dess ryggrad utgörs av estetiska lärprocesser och levande scenkonst. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bild förskoleklass.

Din email-adress: