Sökning: "bildanalys frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden bildanalys frågor.

 1. 1. För Systembolaget - I tiden. : En studie om den visuella marknadsföringen under åren 2004-2013

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karoline Esbjörnsson; Kristian Lafta; [2017]
  Nyckelord :Systembolaget; alkoholdebatten; alkoholpolitik; marknadsföring; propaganda;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att jämföra budskapet i tio stycken av Systembolagets temaaffischer med respektive års rådande alkoholdebatt. I studien kommer det behandlas hur alkoholdebatten utvecklats under år 2004 till och med år 2013 samt om Systembolagets temaaffischer har förändrats med rådande års alkoholdebatt. LÄS MER

 2. 2. Förloraren, den beundransvärda och den fallna : en text- och bildanalys av två idrottsstjärnor på nyhetssidan MMAnytt.se

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Carlo Santino Falk; Isabel Maria Aguilar; [2017]
  Nyckelord :bildanalys; innehållsanalys; dikotomi; genus; MMA; kampsportsjournalistik; journalistik; General Works;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur två MMA-fighters, Conor McGregor och Ronda Rousey, och deras förlustmatcher porträtteras på nyhetssidan MMAnytt.se. Syftet är att ur ett genusperspektiv undersöka och jämföra vilka gestaltningar av de respektive idrottarna som framhävs i de utvalda artiklarna. LÄS MER

 3. 3. Den älskade hatade kroppen : En netnografisk studie om unga tjejers iscensättning av heteronormativ femininitet på hälso- och träningsbloggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Zalewska; [2016]
  Nyckelord :performance; heteronormative femininity; ideal body images; netnography; young girls; blogs.; performativitet; heteronormativ femininitet; netnografi; unga tjejer; bloggar.;

  Sammanfattning : Kroppen, i termer av kroppsliga vardagserfarenheter och unga tjejers kroppsliga gestaltning av lik- eller olikartade erfarenheter, som uppvisas inom en nätkultur på bloggar om hälsa och träning har använts som empirisk och analytisk grund. Syftet med studien är att undersöka hur heteronormativ femininitet iscensätts, förhandlas och görs normerande i populära bloggar inom träning och hälsa samt varför de konsumeras av unga tjejer. LÄS MER

 4. 4. "Ska vi boka?" : En kvalitativ undersökning av TUI:s kommunikation och interaktion på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Daniella Oldeskog; Caroline Olaisen; [2016]
  Nyckelord :Rotation Curation; Interaction; Word of Mouth; Social Media; Strategic Communication; TUI; rotationskuratering; interaktion; word of mouth; sociala medier; strategisk kommunikation; TUI;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka den interaktion som följer två kommunikationsstrategier på resebolaget TUI:s Instagramkonto och faller inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. För att uppfylla studiens syfte utformas en huvudfråga och två stödfrågor, som utgör utgångspunkten för uppsatsens resultat- och analysdel. LÄS MER

 5. 5. Att låta sig konstrueras? : En kvalitativ undersökning om politikers egen framställning av sig själva bidrar till könsstereotyper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Esma Muhic; [2016]
  Nyckelord :könsnormer; politiker; Instagram;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker politikers profilering av sig själva utifrån vad som anses vara ”manligt” respektive ”kvinnligt” i ett samhälle. Uppsatsen tar avstamp från ett feministiskt perspektiv, vars syfte är att studera politikers egen framställning av sig själva i relation till medias konstruktion av kön. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bildanalys frågor.

Din email-adress: