Sökning: "bildanalys frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden bildanalys frågor.

 1. 1. Vår tids miljöhjältar : Att undervisa om hållbar utveckling i skolan med hjälp av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Angelica Nilsson; Maria Rudolfsson; Annie Ventlinger; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; antropocentrism; ekocentrism; hållbar utveckling; undervisning; barnlitteratur; miljö; sociokulturellt perspektiv; textanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka elevers kunskaper och relation till frågor om ekologisk hållbarhet, med utgångspunkt i arbete med en skönlitterär text. Vår studie utgick från forskning kopplat till barnlitteratur och dess värden, undervisning inom hållbar utveckling samt ekokritisk läsning. LÄS MER

 2. 2. Småkakor, äggröra, uppror och tålamod. En kvalitativ studie om hur världar framställs i populära bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Guzmán; [2018]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Bilder; Socialkonstruktionism; Books; Children; Literacy; Picture Books;

  Sammanfattning : Abstract Studiens syfte var att undersöka vilka världar som konstrueras i tre stycken populära bilderböcker för barn. Ämnet valdes med grund i reflektioner om böcker för barn. I förskolan finns en uppsjö av bilderböcker presenterade för barn. LÄS MER

 3. 3. För Systembolaget - I tiden. : En studie om den visuella marknadsföringen under åren 2004-2013

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karoline Esbjörnsson; Kristian Lafta; [2017]
  Nyckelord :Systembolaget; alkoholdebatten; alkoholpolitik; marknadsföring; propaganda;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att jämföra budskapet i tio stycken av Systembolagets temaaffischer med respektive års rådande alkoholdebatt. I studien kommer det behandlas hur alkoholdebatten utvecklats under år 2004 till och med år 2013 samt om Systembolagets temaaffischer har förändrats med rådande års alkoholdebatt. LÄS MER

 4. 4. Förloraren, den beundransvärda och den fallna : en text- och bildanalys av två idrottsstjärnor på nyhetssidan MMAnytt.se

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Carlo Santino Falk; Isabel Maria Aguilar; [2017]
  Nyckelord :bildanalys; innehållsanalys; dikotomi; genus; MMA; kampsportsjournalistik; journalistik; General Works;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur två MMA-fighters, Conor McGregor och Ronda Rousey, och deras förlustmatcher porträtteras på nyhetssidan MMAnytt.se. Syftet är att ur ett genusperspektiv undersöka och jämföra vilka gestaltningar av de respektive idrottarna som framhävs i de utvalda artiklarna. LÄS MER

 5. 5. Den älskade hatade kroppen : En netnografisk studie om unga tjejers iscensättning av heteronormativ femininitet på hälso- och träningsbloggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Zalewska; [2016]
  Nyckelord :performance; heteronormative femininity; ideal body images; netnography; young girls; blogs.; performativitet; heteronormativ femininitet; netnografi; unga tjejer; bloggar.;

  Sammanfattning : Kroppen, i termer av kroppsliga vardagserfarenheter och unga tjejers kroppsliga gestaltning av lik- eller olikartade erfarenheter, som uppvisas inom en nätkultur på bloggar om hälsa och träning har använts som empirisk och analytisk grund. Syftet med studien är att undersöka hur heteronormativ femininitet iscensätts, förhandlas och görs normerande i populära bloggar inom träning och hälsa samt varför de konsumeras av unga tjejer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bildanalys frågor.

Din email-adress: