Sökning: "bilingual students"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden bilingual students.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Matematiksvårigheter för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Ralevska; [2018]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; andraspråkselever; tvåspråkiga elever; Mångkulturellt klassrum; Mathematics; mathematical difficulties; bilingual students;

  Sammanfattning : Detta arbete ska undersöka om det går att hitta matematiksvårigheter hos elever som har svenska som andraspråk. Efter en sökningsprocess har skribenten kommit fram till att det finns en del matematiksvårigheter som är kopplade till språket. LÄS MER

 3. 3. Svenska för utanförskap? : En intervjustudie med åtta före detta SVA-elever om rollen "andraspråkselev" i behov av särskild undervisning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Miriam Yazidi Svedlund; [2017]
  Nyckelord :Multilingualism; Swedish as a second language; identity; categorizing; ethnicity; Flerspråkighet; svenska som andraspråk; identitet; kategorisering; etnicitet;

  Sammanfattning : In 1995, Swedish as a secondary language was formally established as an independent subject within the Swedish schooling system. The subject is meant to promote the progression of multilinguals within the Swedish language, but it is shown that there is some insecurity on how to organize and carry out the task. LÄS MER

 4. 4. Do Bilinguals have More Cognitive Flexibility than Monolinguals?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Andreas Fajerson; [2017]
  Nyckelord :Bilingualism; Monolingualism; Cognitive flexibility; Task switch; Switch cost; Perseverative errors; Alternating Runs Task Switch Paradigm; Wisconsin Card Sorting Task.; Tvåspråkighet; Enspråkighet; Kognitiv flexibilitet; Skiften mellan uppgifter; Switch kostnad; Fasthållande fel; Alternating Runs Task Switch Paradigm; Wisconsin Card Sorting Task.;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to compare between bilingual and monolingual university students to examine if there was any difference regarding two aspects of cognitive flexibility: the switch cost and perseverative errors. It was hypothesized that bilinguals should have significantly reduced switch cost and perseverative errors than monolinguals. LÄS MER

 5. 5. Språkinlärningsmiljöer och Tvåspråkighet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Maria Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :bilingual; motivation; language; learning; environment; Diamond Ranking; Tvåspråkighet; motivation; språkinlärningsmiljöer; Diamond Ranking;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how some Swedish secondary school students, with a mother tongue other than Swedish, perceive different language learning environments such as the teaching environment, the classroom environment and the environment outside the classroom. This study was conducted using the Diamond Ranking method, in this study called Diamant, which is a method based on a socio-cultural perspective. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bilingual students.

Din email-adress: