Sökning: "biotite"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet biotite.

 1. 1. Genetic relationships and origin of the Ädelfors gold deposits in Southeastern Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tobias Wiberg Steen; [2018]
  Nyckelord :Ädelfors; sulfur isotope ratio; pyrite chemistry; orogenic gold; gold; gold quartz vein; trace elements; gold mine; banded iron formation; SEM-EDS analysis; gold silver ratio; Ädelfors; svavelisotoper; pyritkemi; orogent guld; guldrik kvartsåder; guld; guldfyndighet; spårelement; bandad järnmalm; SEM-EDS analys; guld silver förhållande;

  Sammanfattning : Ädelfors is situated ca 17 km east of Vetlanda, Jönköping County, in the N-S striking Trans-scandinavian igneous belt and is a part of the NE-SW striking 1.83-1.82 Ga Oskarshamn-Jönköping belt emplaced during a continental subduction towards the Svecofennian continental margin. The continental arc hosts the 1. LÄS MER

 2. 2. Submarine Alteration of Seamount Rocks in the Canary Islands: Insights from Mineralogy, Trace Elements, and Stable Isotopes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Aduragbemi Oluwatobi Sofade; [2018]
  Nyckelord :Canary Islands; seamounts; submarine alteration; trace elements; nannofossils; Kanarieöarna; djuphavsberg; undervattensomvandling; spårämnen; nanofossiler;

  Sammanfattning : Seamounts play an important role in facilitating the exchange of elements between the oceanic lithosphere and the overlying seawater. This water-rock interaction is caused by circulating seawater and controls the chemical exchange in submarine and sub-seafloor rocks. LÄS MER

 3. 3. A Petrological Investigation of the Host Rocks for the Kuj-Kiirunavaara Ore

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Holger Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Kiirunavaara; optical mineralogy; hydrothermal alteration; electron microprobe; Kiirunavaara; optisk mineralogi; hydrotermal omvandling; elektron-mikrosond;

  Sammanfattning : The Kiirunavaara mine hosts one of the world’s largest apatite-iron ore mineralisations. This ore body has been subject to large amounts of research as well as extensive mining. The ore body is situated between the syenitic foot wall and the rhyodacitic hanging wall, of which consists of differing mineralogy and characteristics. LÄS MER

 4. 4. Characterization of the Hydrothermal Alteration around the Björkdal Au Deposit, Skellefte District, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Madeleine Erneholm; [2017]
  Nyckelord :Gold Ore; Mine; Skellefte District; Sweden; Quartz Lode; Hydrothermal Alteration; Petrography; Lithogeochemistry; Intrusion-related Gold;

  Sammanfattning : Sixteen samples from 8 locations within and surrounding the Björkdal mine area in northern Sweden were chosen in order to reevaluate and characterize previous interpretations of the lithology and hydrothermal alteration. Geochemical analysis by ICP-MS was made in order to chemically classify the lithology of the area and petrological studies were made by study of thin sections and core logging. LÄS MER

 5. 5. Potential för produktion av surt lakvattten och kvantifiering av kvävelakning från restprodukter från gruvindustrin: En fallstudie från Kiirunavaara-gruvan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Eva Smedborn Paulsson; [2016]
  Nyckelord :Acid mine drainage; nitrogen leakage; mining waste rocks; Kiirunavaara; mine drainage; shake flask experiment; Surt lakvatten; kväveutlakning; restprodukter gruvor; Kiirunavaara; lakvatten; skakförsök;

  Sammanfattning : Gruvavfall, i form av gråberg, från Kiirunavaara-gruvan i Kiruna, norra Sverige undersöktes för att se om surt lakvatten kan bildas från gråberget och om detta kan ha en påverkan på hur mycket kväve som kan lakas ut från gråberget. För detta ändamål gjordes dels en mineralogisk undersökning av gråberget, med siktning, röntgendiffraktion (XRD) och grundämnesanalys och dels laborativa skakförsök. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet biotite.

Din email-adress: