Sökning: "biverkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 522 uppsatser innehållade ordet biverkningar.

 1. 1. Faktorer som påverkar mäns upplevelser av att leva med prostatacancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Engerström; Henric Steifeldt; [2017-06-30]
  Nyckelord :Prostatacancer; prostata; upplevelser; biverkningar; faktorer;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den cancerform som strax efter basalcellscancer drabbar flest människor i Sverige idag. Att bli diagnostiserad med prostatacancer innebär att män har en sjukdom vars konsekvenser de kommer få leva med resten av sina liv. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av biverkningar av elektrokonvulsiv terapi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rickard Andreasson Soleby; Josefin Olsson; [2017-03-22]
  Nyckelord :Elektrokonvulsiv terapi; ECT; Biverkningar; Kognitiva biverkningar; Patienternas upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 40 000 ECT:er utförs varje år i Sverige. ECT är en vanlig och beprövadmetod inom modern psykiatri och anses ha god effekt. ECT förknippas dock med starktstigma av allmänheten. Den vanligaste bieffekten av ECT är kognitiv störning, främst medminnesproblematik. LÄS MER

 3. 3. Naturlig eller förgiftad kropp. En innehållsanalys av vad bloggar skriver om hormonella preventivmedel

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Grenthe; Hanna Semelin; [2017-01-26]
  Nyckelord :Hormonella preventivmedel; preventivmetod; bloggar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor i åldersgruppen 20 till 24 år är de som använder hormonbaseradepreventivmedel i störst utsträckning. Kvinnor slutade med p-piller på grund avrädsla, mentala biverkningar och viktökning. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas upplevelser av att leva med obotlig cancer : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erica Johansson; Ellen Jonasson; [2017]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; livsvärld; obotlig cancer; palliativ vård; patografi; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och årligen dör det ungefär 23 500 personer av obotlig cancer. Av de personer som dör årligen av cancer så är det ungefär 80 personer som är unga vuxna i åldrarna 16-29 år. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av Komplementär ochAlternativ Medicin (KAM) vid cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mikael Källman; Marie Nordfeldt; [2017]
  Nyckelord :Cancer; CAM; Experience and Patient; Cancer; Erfarenheter; KAM och Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som väcker rädslor och behandlingen kan ge svåra symtom och vara slitsam för patienten. Under den medicinska behandlingen av cancer kan patienter söka sig till komplementära och alternativa behandlingar vilket kan öka risken för interaktioner med mediciner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet biverkningar.

Din email-adress: