Sökning: "biverkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 565 uppsatser innehållade ordet biverkningar.

 1. 1. ATT NÄRA SIN RELATION TILL HOPPET. Uttryck för hopp hos bloggande ungdomar med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Hedin; Oskar Nyman; [2018-01-25]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; ungdomar; hopp; blogg; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare har bidragit till förståelsen av hopp, men fenomenet skulle kunnabreddas genom studier på ungdomars egna texter. Kronisk sjukdoms påverkan på tillvaronsamt transitioner ungdomar genomgår gör ungdomar med kronisk sjukdom till en viktigpatientgrupp att forska på. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka till ett aktivt liv i samband med cancerbehandling En intervjustudie om upplevelsen av fysioterapeutisk grupprehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Moa Tholén; Agnes Weijland Carlsson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Cancerrehabilitering; Fysisk aktivitet; Tidigt insatt; Upplevelse; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns forskning vars resultat visar att fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling har goda effekter avseende biverkningar och välmående. Tidigt insatt rehabilitering efter en cancerdiagnos är en relativt ny företeelse i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Behandling av HER2-positiv bröstcancer med den monoklonala antikroppen trastuzumab : En undersökning av behandlingens effektivitet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Louise Hommerberg; [2018]
  Nyckelord :Trastuzumab; HER2; breast cancer;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige idag med över 8000 patienter diagnostiserade varje år. Sedan 1960 har den 10-åriga överlevnaden ökat med mer än 30 % och fortfarande ses en stadig ökning. LÄS MER

 4. 4. Andra Andningen : Patienters upplevelser efter lungtransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Bylock; Ann-Christine Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :lungtransplantation; livskvalité; känslor; upplevelser; dagliga livet; träning; livsförändringar;

  Sammanfattning : De första lungtransplantationerna i Sverige utfördes 1990 i Lund och Göteborg med bra resultat. Dessa två transplantationscentra har Socialstyrelsens tillstånd att utföra operationerna och har stor erfarenhet av omvårdnaden både före och efteråt. Det har utförts cirka 1000 lungtransplantationer hittills i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Lukt- och smakförändringar samt påverkad aptit i samband med cytostatikabehandling: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Blomkvist; Molly Caroli; [2018]
  Nyckelord :Cancer Chemotherapy Appetite Smell Taste.; Cancer Cytostatikabehandling Aptit Lukt Smak.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatikabehandling används vid många cancerdiagnoser och kan ge omfattande biverkningar då hela kroppen påverkas. Lukt- och smakförändringar är ett problem i samband med behandling och beskrivs ha en koppling till bland annat påverkad aptit och försämrad livskvalitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet biverkningar.

Din email-adress: