Sökning: "biverkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 556 uppsatser innehållade ordet biverkningar.

 1. 1. ATT NÄRA SIN RELATION TILL HOPPET. Uttryck för hopp hos bloggande ungdomar med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Hedin; Oskar Nyman; [2018-01-25]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; ungdomar; hopp; blogg; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare har bidragit till förståelsen av hopp, men fenomenet skulle kunnabreddas genom studier på ungdomars egna texter. Kronisk sjukdoms påverkan på tillvaronsamt transitioner ungdomar genomgår gör ungdomar med kronisk sjukdom till en viktigpatientgrupp att forska på. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka till ett aktivt liv i samband med cancerbehandling En intervjustudie om upplevelsen av fysioterapeutisk grupprehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Moa Tholén; Agnes Weijland Carlsson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Cancerrehabilitering; Fysisk aktivitet; Tidigt insatt; Upplevelse; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns forskning vars resultat visar att fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling har goda effekter avseende biverkningar och välmående. Tidigt insatt rehabilitering efter en cancerdiagnos är en relativt ny företeelse i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Andra Andningen : Patienters upplevelser efter lungtransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Bylock; Ann-Christine Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :lungtransplantation; livskvalité; känslor; upplevelser; dagliga livet; träning; livsförändringar;

  Sammanfattning : De första lungtransplantationerna i Sverige utfördes 1990 i Lund och Göteborg med bra resultat. Dessa två transplantationscentra har Socialstyrelsens tillstånd att utföra operationerna och har stor erfarenhet av omvårdnaden både före och efteråt. Det har utförts cirka 1000 lungtransplantationer hittills i Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Därför blev jag otroligt glad när Natural Cycles kontaktade just MIG" : En kvalitativ textanalys om konstruktionen av sponsrade blogginlägg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Agnes Hägg; Ida Jutebring; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; opinionsbildning; blogginlägg; Natural Cycles; high-involvement; emotional appeals; fear appeals;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på influencer marketing och opinionsbildning. Den valda empirin för studien är sex blogginlägg sponsrade av företaget Natural Cycles. Studiens syfte är att få ökad kunskap om hur influencers konstruerar sponsrade blogginlägg. För att uppnå syftet har en kvalitativ textanalys utförts. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av cytostatikainducerad alopeci : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Martinsson; Malin Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Cytostatikainducerad alopeci; Erfarenheter; Håravfall; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alopeci är en vanlig biverkan till följd av cytostatikabehandling. Kroppsliga förändringar i samband med sjukdom kan leda till sämre kroppsbild. Patienter upplever ofta de biverkningar som påverkar utseendet som svårare att hantera än symtom såsom illamående, trötthet och aptitlöshet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet biverkningar.

Din email-adress: