Sökning: "blogg"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade ordet blogg.

 1. 1. Utmattningssyndrom : En bloggstudie om att leva med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Unn Henriksson; Carolina Stein; [2017]
  Nyckelord :blogg; leva med; ohälsa; upplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom är ett växande problem som kommer av långvarig stress och är en bidragande orsak till sjukskrivningar. Sjukdomen innefattar en bred symtombild med somatiska och psykiska symtom, och riskerar att förbises på grund av somatiska symtom. Utmattningssyndrom har en stor påverkan på de drabbades liv och identitet. LÄS MER

 2. 2. Lustans lakejer: En kritisk diskursanalys av lärares bloggar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Lars Björk; Marcus Haglund; [2016-07-01]
  Nyckelord :lärarblogg; policyanalys; lärande; diskurs; frihet; lust;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur bloggen som arena används av lärare, dels för att uttrycka sin syn på rådande ideal och tillgängliga utrymmen för elevsubjektivitet i skolan, och dels för att agera kritiskt, uttrycka motstånd och ställa alternativa frågor. Teori: Studien tar sin utgångspunkt i en poststrukturalistisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Blivande förstagångsföräldrars beskrivningar av förväntningar på föräldraskapet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Berndtsson; Emmy Löwstedt; [2016-02-11]
  Nyckelord :föräldraskap; förväntningar; stöd; information; transition; blogg; oro; parenthood; expectations; support; information transition; blog; worry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli förälder för första gången är en utmaning och innebär ofta en stor förändring i livet för föräldrarna. I processen har förväntningar betydelse då det kan påverka upplevelsen. LÄS MER

 4. 4. Hur personer med ALS upplever och hanterar att talet försämras - ur ett bloggperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Palm; Rikard Salomonsson; [2016-01-11]
  Nyckelord :ALS; kommunikation; blogg; upplevelse; hantering; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS är en obotlig motorneuronsjukdom som gör att muskler i kroppen förtvinar. Det medför bland annat att talet gradvis försämras. Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter och barriärer att bemöta drabbade personer med ALS på grund av det verbala bortfallet. LÄS MER

 5. 5. Att leva med en traumatiserad hjärna : Unga kvinnors upplevelser av livet efter stroke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Keskinen; Jenny Laagen; [2016]
  Nyckelord :Blog; care; experience; stroke; women; Blogg; kvinnor; omvårdnad; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av stroke i unga år innebär en stor livsförändring. Försämrad livskvalitét, nedsatt välbefinnande och påverkade relationer är några konsekvenser av att insjukna. Många får dessutom bestående funktionsnedsättningar som påverkar vardagen, såväl i hemmet som på arbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet blogg.

Din email-adress: