Sökning: "bodil andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bodil andersson.

 1. 1. Specialistsjuksköterskors upplevelser av omhändertagandet av traumatiserade barn

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Stina Andersson; Bodil Sjöblom Strömgren; [2010]
  Nyckelord :analysis of content; child trauma; emergency medical services; akutsjukvård; barntrauma; innehållsanalys; intervju; kunskapsbrist;

  Sammanfattning : Varje år traumatiseras 200 000 barn och trauma anses vara den vanligaste orsaken till att barn söker sjukvård i Sverige. Sjuksköterskor inom akutsjukvården träffar dessa barn i sitt arbete, men de procedurer och rutiner som finns för omhändertagande av vuxna anses inte direkt vara applicerbara på barn. LÄS MER

 2. 2. Användning ac PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Bodil Andersson-Franke; Anna Hansson-Fridén; [2009]
  Nyckelord :utbildning; erfarenhet upplevelse; professionell säkerhet osäkerhet; patient kontrollerad smärtlindring;

  Sammanfattning : ANVÄNDNING AV PCA-PUMP UR ETT SJUKSKÖTERSKE-PERSPEKTIV EN ENKÄTSTUDIE BODIL ANDERSSON-FRANKE ANNA FRIDÉN-HANSSON Andersson-Franke, B & Fridén-Hansson, A. Användning av PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv. En enkätstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högsko-lepoäng. LÄS MER

 3. 3. ”Sänk pensionsåldern och få ut ungdomen istället!” - en kvalitativ studie av äldre arbetslösas upplevelser av och strategier vid arbetslöshet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Bodil Andersson; Anna Thydén; [2008-02-05]
  Nyckelord :arbetslöshet; konsekvenser; coping; stigma;

  Sammanfattning : Arbetet är i många kulturer basen för det ekonomiska systemet. I vår kultur spelar arbete ofta en mycket central roll för meningen med individens liv. Detta kan leda till stora problem vid just arbetslöshet. LÄS MER

 4. 4. Barns matematik i byggrummet : En observationstudie i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Bodil Andersson; Caroline Danielsson; [2008]
  Nyckelord :matematik; miljö; pedagog; bygg och konstruktion; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på om det på förskolan förekommer något matematiskt lärande i byggrummet och i så fall vilket matematiskt lärande som sker. Avsikten var också att undersöka vad miljön, materialet och pedagogen har för betydelse för barns matematiska lärande. LÄS MER

 5. 5. Bokstavskunskap i förskoleklass : En studie om pedagogers arbete med bokstäver i förskoleklassen inför skolstarten

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Bodil Engdahl; Anneli Andersson; [2008]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; förskoleklass; språklig medvetenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bodil andersson.

Din email-adress: