Sökning: "body image"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade orden body image.

 1. 1. Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Kaminska; [2018-04-26]
  Nyckelord :Polen; abort; abortdebatt; samhällsdebatt; rättigheter; pro-choice; pro-life; Poland; abortion; abortion debate; pro-choice; pro-life; societal debate; rights;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a deeper understanding of how abortion is represented in Polish opinions magazines during 2016, whichwas a turbulent year concerning the debate. The method that will be usedis a discourse analysis strongly inspired by Carol Bacchi’s method ”What’s The Problem Represented To Be?”, modified to fit the purpose. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser före och efter mastektomi relaterat till bröstcancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Molavi; Emma Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Breast neoplasms; experience; mastectomy; women; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerdiagnosen hos kvinnor. Förstahandsbehandlingen av bröstcancer är kirurgi, antingen som enskild behandling eller i kombination med strålning, cytostatika eller hormonbehandling. LÄS MER

 3. 3. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Image analysis tool for geometric variations of the jugular veins in ultrasonic sequences : Development and evaluation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Arvid Westlund; [2018]
  Nyckelord :active contour; ultra sound; ultrasonic; image analysis; internal jugular veins; snake;

  Sammanfattning : The aim of this project is to develop and perform a first evaluation of a software, based on the active contour, which automatically computes the cross-section area of the internal jugular veins through a sequence of 90 ultrasound images. The software is intended to be useful in future research in the field of intra cranial pressure and its associated diseases. LÄS MER

 5. 5. Statistical and machine learning methods for classification of episodic memory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Damir Basic Knezevic; Albin Heimerson; [2018]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Multiple modern methods of statistical feature extraction and machine learning are applied to classification of encoding and retrieval of episodic memories us- ing electroencephalogram (EEG) recordings. Raw data, different time-frequency methods, and multiclass common spatial patterns are used for statistical feature ex- traction. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet body image.

Din email-adress: