Sökning: "body image"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade orden body image.

 1. 1. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med en ileostomi : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Hallberg; Rebecka Nyhlen; [2018]
  Nyckelord :ileostomy; experiences; patient; nursing; ileostomi; upplevelser; patient; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi från tunntarmen benämns ileostomi och är ett resultat av ett kirurgiskt ingrepp där hela eller delar av tjocktarmen tagits bort. Att leva med en ileostomi kan både leda till fysisk och psykisk påverkan på patienter. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med en ileostomi. LÄS MER

 3. 3. ”Hade de sagt första dagen jag kom hit att jag skulle gå två mil, hade jag bara sagt att de var dumma i huvudet.” : En kvalitativ studie om hur fysisk aktivitet kan vara en del i missbruksbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Hellström; Ellen Ihd; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; substance users; treatment; ideal body; society; encouragement; discipline; Social Sciences;

  Sammanfattning : “If they would have told me on my first day that I was supposed to walk 20 K, I would have told them that they were completely out of their minds” - A study about how physical activity can be a part of the treatment at an institution for substance users. (Translated title) The aim of this study was to examine physical activity as a part of the treatment at an institution for substance users. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorna som inte tröstas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sarah Camejo Hurt; Linnéa Varvne; [2018]
  Nyckelord :Perineal tear; pelvic floor dysfunction; perineal pain; vaginal delivery; sexual health; body image; empathy; mentalization theory; thematic analysis; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore women’s experience regarding perineal tear caused by vaginal delivery by means of a psychological framework to immerse the understanding of the injury. In addition to experiences concerning physical changes, pain and body images, individual and environmental understanding regarding perineal tears was studied. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnor och sociala medier – ur ett psykiskt hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sahar Alikhani; Nilofar Sheikhi; [2017-07-04]
  Nyckelord :Sociala medier; kroppsbild; självkänsla; psykisk hälsa; omvårdnad; Social media; body image; self-concept; mental health; nursing;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is considered as one of the largest public health problems in Sweden. Statistics shows that 20-40 percent of the population have some kind of mental illness. Mental illness has increased annually among young people, and in particular in young women. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet body image.

Din email-adress: