Sökning: "body image"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden body image.

 1. 1. Upplevelser av att leva med en ileostomi : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Hallberg; Rebecka Nyhlen; [2018]
  Nyckelord :ileostomy; experiences; patient; nursing; ileostomi; upplevelser; patient; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi från tunntarmen benämns ileostomi och är ett resultat av ett kirurgiskt ingrepp där hela eller delar av tjocktarmen tagits bort. Att leva med en ileostomi kan både leda till fysisk och psykisk påverkan på patienter. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med en ileostomi. LÄS MER

 2. 2. Insulära loben - spindeln i nätet vid anorexia nervosa : En litteraturstudie med fokus på individer tillfrisknade från anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Janina Friman; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; hjärnan; insula; tillfrisknad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera faktorer samverkar vid utvecklingen av anorexia nervosa och bidrar till sjukdomens komplexitet. Anorexia nervosa karakteriseras av bristande sjukdomsinsikt och låg kroppsvikt på grund av den starka strävan efter en smal kropp. Tillfrisknandet är en lång och svår process. LÄS MER

 3. 3. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Image analysis tool for geometric variations of the jugular veins in ultrasonic sequences : Development and evaluation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Arvid Westlund; [2018]
  Nyckelord :active contour; ultra sound; ultrasonic; image analysis; internal jugular veins; snake;

  Sammanfattning : The aim of this project is to develop and perform a first evaluation of a software, based on the active contour, which automatically computes the cross-section area of the internal jugular veins through a sequence of 90 ultrasound images. The software is intended to be useful in future research in the field of intra cranial pressure and its associated diseases. LÄS MER

 5. 5. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Ahl; Linnea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Crohns sjukdom; dagligt liv; IBD; inflammatoriska tarmsjukdomar; påverkan; ulcerös kolit; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste förekommande inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD), vilka är kroniska och går i skov. Sjukdomarna är mest utbredda i västvärlden, drabbar främst yngre människor samt har en ökande incidens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet body image.

Din email-adress: