Sökning: "body image"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade orden body image.

 1. 1. "Same, same but different" - En kvalitativ text- och bildanalys av Anna Kinberg Batra och Fredrik Reinfeldts framställning i media under deras första år som partiledare för Moderaterna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Henriksdotter; Lovisa Vitus; [2018-09-07]
  Nyckelord :Anna Kinberg Batra; Fredrik Reinfeldt; Partiledare; Moderaterna Kroppens semiotik; Genus; Stereotyper; Framing; Visuell och Verbal retorik; Bildavstånd; Medial framställning; Dagstidning; Kvällstidning;

  Sammanfattning : In 2015, something extraordinary happens that has never happened before. The Swedish political party Moderaterna elect a female party leader for the first time in their political history. Anna Kinberg Batra becomes the new party leader who has to take over after the previous party leader Fredrik Reinfeldt. LÄS MER

 2. 2. Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Kaminska; [2018-04-26]
  Nyckelord :Polen; abort; abortdebatt; samhällsdebatt; rättigheter; pro-choice; pro-life; Poland; abortion; abortion debate; pro-choice; pro-life; societal debate; rights;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a deeper understanding of how abortion is represented in Polish opinions magazines during 2016, whichwas a turbulent year concerning the debate. The method that will be usedis a discourse analysis strongly inspired by Carol Bacchi’s method ”What’s The Problem Represented To Be?”, modified to fit the purpose. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande mode ger plats åt nya maskuliniteter: en studie av modehuset Guccis iscensättning av maskuliniteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Maria Jivung; [2018]
  Nyckelord :Gender; masculinities; feminity; representation; fashion advertising; Gucci; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation aims to illustrate how masculinity is represented in fashion advertising by Gucci, and investigates in how far gender norms affect the representation of the male ideal. Throughout the past century fashion has gained an increasingly more important psychological function among western societies. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser före och efter mastektomi relaterat till bröstcancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Molavi; Emma Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Breast neoplasms; experience; mastectomy; women; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerdiagnosen hos kvinnor. Förstahandsbehandlingen av bröstcancer är kirurgi, antingen som enskild behandling eller i kombination med strålning, cytostatika eller hormonbehandling. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Jakobsson; Märtha Jansson; [2018]
  Nyckelord :Coping; quality of life; sexuality; urinary incontinence; women’s experience;

  Sammanfattning : Background: The definition of urinary incontinence is involuntary loss of urine that is objectively detectable and results in a social and hygienic inconvenience for the individual. There are different types and causes of urinary incontinence and the symptoms often occur more frequently with higher age. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet body image.

Din email-adress: