Sökning: "bokförlag"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet bokförlag.

 1. 1. VEM SOM HELST KAN BLI FÖRFATTARE En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andrea Roemple; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: VT 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 37Antal ord: 15135Nyckelord:Självpublicering, författare, symboliskt kapital, gatekeeping, publicering, bokförlag, arbetsprocess, bokutgivningSyfte: Studiens syfte är att undersöka hur författare upplever processen och utgivningen avsjälvpublicerade böcker.Teori: Symboliskt kapital, litterärt produktionsfällt, gatekeeping, puplishing chain, value chain, supply chain, Customer relationship managementMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Kvalitativa samtalsintervjuer med sex författareResultat: Studien visar att bokpublicering värderas högre än nätpublicering. LÄS MER

 2. 2. Förläggaren som medskapare : Om Harry Martinson, Moa Martinson och samarbetet med förläggarna på Albert Bonniers förlag 1928–1939

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Sanna Broborg; [2017]
  Nyckelord :litteratursociologi; bokförlag; bokhistoria; Albert Bonniers förlag; Harry Martinson; Moa Martinson; Karl Otto Bonnier; Tor Bonnier; Kaj Bonnier; förläggare; författare;

  Sammanfattning : Författare beskrivs ofta som ensamma skapare till sina verk. I många fall finns det dock betydligt fler som medverkar i produktionen av ett litterärt verk, däribland förlaget. LÄS MER

 3. 3. Formgivares arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Nora Bohlin; [2017]
  Nyckelord :formgivare; bokomslag; arbetsprocess; design; bild; färg; typografi;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks formgivares arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk. Frågeställningarna behandlar följande områden; information och riktlinjer från bokförlaget för formgivaren att förhålla sig till, formgivarens idé- och inspirationsprocess, formgivarens olika faser i arbetsprocessen, formgivarens beslut angående bokomslagets visuella element samt betydelsen av originalomslag och tidsepok då det klassiska litterära verket gavs ut. LÄS MER

 4. 4. KONSUMENTERS UPPFATTNING OM BÖCKERS MILJÖPÅVERKAN - En studie över hur bokförlaget Olikas kunder uppfattar böckers påverkan på miljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Rebecca Holm; [2016-08-25]
  Nyckelord :böcker; bokförlag; miljöpåverkan; konsumentbeteende; frikoppling; bokinköp; miljömärkning;

  Sammanfattning : Böckers miljöpåverkan är något som sällan lyfts upp medialt. Det ger intrycket av att det är något som konsumenter sällan tar i anspråk när de köper böcker. Det skulle kunna bero på att konsumenterna inte känner någon förankring till det, eftersom de inte ser eventuell miljöpåverkan i det sammanhang som de lever i. LÄS MER

 5. 5. En studie om små förlags uppkomst och utveckling år 2002-2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Åkesson; [2015]
  Nyckelord :bokförlag; förlag; småförlag; förläggare; bokmarknad; den långa svansen; digitalisering;

  Sammanfattning : The essay is about small publishing houses and their position onthe Swedish book market 2002-2015. Focus is on the Internetand digitization, and the study would examine what commonconditions that exist for publishers to start publishing, as well asthe forces that affect the development of the Publishingbusiness. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bokförlag.

Din email-adress: