Sökning: "bokförlag"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet bokförlag.

 1. 1. VEM SOM HELST KAN BLI FÖRFATTARE En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andrea Roemple; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: VT 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 37Antal ord: 15135Nyckelord:Självpublicering, författare, symboliskt kapital, gatekeeping, publicering, bokförlag, arbetsprocess, bokutgivningSyfte: Studiens syfte är att undersöka hur författare upplever processen och utgivningen avsjälvpublicerade böcker.Teori: Symboliskt kapital, litterärt produktionsfällt, gatekeeping, puplishing chain, value chain, supply chain, Customer relationship managementMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Kvalitativa samtalsintervjuer med sex författareResultat: Studien visar att bokpublicering värderas högre än nätpublicering. LÄS MER

 2. 2. Kategorisering av övningsfrågor med Blooms reviderade Taxonomi utifrån läromedel i ämnet Historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kai Manninen; [2017]
  Nyckelord :kunskapstyper; kognitiva process kategorier; taxonomitabell; tvådimensionell;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utifrån olika tryckta läromedel för elever i årskurs 7 skapa kunskap om vilka frågor, frågetyper, i läromedlen som beaktas. Läromedlen var från två olika bokförlag. LÄS MER

 3. 3. Förläggaren som medskapare : Om Harry Martinson, Moa Martinson och samarbetet med förläggarna på Albert Bonniers förlag 1928–1939

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Sanna Broborg; [2017]
  Nyckelord :litteratursociologi; bokförlag; bokhistoria; Albert Bonniers förlag; Harry Martinson; Moa Martinson; Karl Otto Bonnier; Tor Bonnier; Kaj Bonnier; förläggare; författare;

  Sammanfattning : Författare beskrivs ofta som ensamma skapare till sina verk. I många fall finns det dock betydligt fler som medverkar i produktionen av ett litterärt verk, däribland förlaget. LÄS MER

 4. 4. Formgivares arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Nora Bohlin; [2017]
  Nyckelord :formgivare; bokomslag; arbetsprocess; design; bild; färg; typografi;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks formgivares arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk. Frågeställningarna behandlar följande områden; information och riktlinjer från bokförlaget för formgivaren att förhålla sig till, formgivarens idé- och inspirationsprocess, formgivarens olika faser i arbetsprocessen, formgivarens beslut angående bokomslagets visuella element samt betydelsen av originalomslag och tidsepok då det klassiska litterära verket gavs ut. LÄS MER

 5. 5. KONSUMENTERS UPPFATTNING OM BÖCKERS MILJÖPÅVERKAN - En studie över hur bokförlaget Olikas kunder uppfattar böckers påverkan på miljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Rebecca Holm; [2016-08-25]
  Nyckelord :böcker; bokförlag; miljöpåverkan; konsumentbeteende; frikoppling; bokinköp; miljömärkning;

  Sammanfattning : Böckers miljöpåverkan är något som sällan lyfts upp medialt. Det ger intrycket av att det är något som konsumenter sällan tar i anspråk när de köper böcker. Det skulle kunna bero på att konsumenterna inte känner någon förankring till det, eftersom de inte ser eventuell miljöpåverkan i det sammanhang som de lever i. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bokförlag.

Din email-adress: