Sökning: "bokhistoria"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade ordet bokhistoria.

 1. 6. Kokboken - utgivning, inriktning och uttryck under 40 år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Maria Bonde; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; kokböcker; matlagning; Vår kokbok; bokmarknad; textsociologi; deskriptiv bibliografi; analytisk bibliografi; bookhistory; cookbooks; cooking; bookmarket; text sociology; descriptive bibliography; analytical bibliography; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har antalet kokböcker ökat markant på den svenska bokmarknaden. Undersökningen tittar närmare på hur kokboken förändrats i fråga om utgivning, inriktning och uttryck under perioden 1976-2015. Detta innefattar också en strävan efter att söka förstå vad som kan ha föranlett den kraftiga expansionen. LÄS MER

 2. 7. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER

 3. 8. Bibeln materialiserad : utformning, format och plattformar i historisk och nutida utgivning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :My Björling; Sara Fredin; [2013]
  Nyckelord :Bibeln; Vasabibel; Karl XII:s Bibel; Bibel 2000; bibelapp; e-bok; Förlags- och bokmarknadskunskap; Bokhistoria; Cultural Sciences; Languages and Literatures; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I Bibeln materialiserad har åtta bibelutgåvor jämförts med varandra i syfte att försöka förstå hur den fysiska boken förändras, materiellt och funktionsmässigt, genom historien och på dagens digitaliserade bokmarknad. Den fysiska bokens förändring är av intresse då den samtida bokmarknaden präglas av ett förändrat medielandskap där den tryckta codexen bara är ett medium bland andra. LÄS MER

 4. 9. Idunas äpplen. Fredrika Bremers bokdonation till Högre lärarinneseminariet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Linda Örtenblad; [2011]
  Nyckelord :Fredrika Bremer; Högre lärarinneseminariet; Books; history; Private Book Collection; Emancipation; Education; Women s history; 19th century; Årsta slott; Fredrika Bremer; Högre lärarinneseminariet; bokhistoria; boksamling; emancipation; utbildning; kvinnohistoria; 1800-talet; Årsta slott;

  Sammanfattning : In the early 1860´s, the author and opinion former Fredrika Bremer made a large donation of books to Högre lärarinneseminariet, which is the first governmental institute for higher education of women in Sweden. The aim of this thesis is to describe the collection of donated books as well as to extract information regarding Bremer's international network of contacts, her views on women's education and her relation to Högre lärarinneseminariet. LÄS MER

 5. 10. Lantbrukets maskinkataloger : en reklamanalys under tidsperioden 1920-1965

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Kristina Alsvold; [2006]
  Nyckelord :archivistics; library science; information; Documentation; postorderkataloger; kataloger; reklam; reklamanalys; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kataloger för lantbruksmaskiner för att undersöka hur och vad som gör dessa till reklam genom reklamkännetecknande variabler som bild, text och argument. Dessutom jämförs katalogerna med postorderkataloger... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bokhistoria.

Din email-adress: