Sökning: "book acquisition"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden book acquisition.

 1. 1. Soft Due Diligence to Improve Integration in Business Acquisitions: Midroc Electro in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emma Sundberg; Robert Svensson; [2017]
  Nyckelord :acquisitions; due diligence; soft due diligence; integration;

  Sammanfattning : Title: Soft Due Diligence to Improve Integration in Business Acquisitions Level: Master thesis in Business Administration Authors: Emma Sundberg & Robert Svensson Supervisor: Daniella Fjellström Examiner: Maria Fregidou-Malama Date: June 1st, 2017 Aim: The aim of this study is to create a deeper understanding of soft due diligence and its role in the integration process of acquisitions. Methodology: This research applies a qualitative research approach. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av IFRS under högkonjunktur : En undersökning av icke noterade K3-fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anders Dahnér; [2017]
  Nyckelord :IAS 40; IFRS; Voluntary; incentives; K3-companies; Real estate companies; IAS 40; IFRS; Frivillig; incitament; K3-företag; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Uppsatsens fokus var att undersöka i vilken utsträckning icke noterade K3-fastighetsbolag i Stockholm, Sverige frivilligt tillämpar verkligt värde genom användandet av International Financial Reporting Standards, IFRS som redovisningsstandard. Ämnet är aktuellt med tanke på de höga marknadsvärdena på fastighetsmarknaden i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Johan Gadolins bidrag till det Gadolinska biblioteket. En samlingshistorisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Eva Costiander-Huldén; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; Johan Gadolin; Kungliga Akademien i Åbo; Åbo Akademis bibliotek; bokband; bokförvärv; samlingshistoria; professorsbibliotek; book history; bookbindings; book acquisition; professors libraries; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en samlingshistorisk analys av en del av det Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek i Finland. Biblioteket omfattar över 3000 verk, både monografier och tidskrifter. Tre professorsgenerationer vid den Kungliga Akademien i Åbo byggde upp biblioteket från början av 1700-talet till mitten av 1800-talet. LÄS MER

 4. 4. Från trassliga kassettband till egna nedladdare : Talboksverksamhet vid folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maja Olsson; [2016]
  Nyckelord :Talking books; Public libraries; Sweden; Internet; Applications; Talböcker; Folkbibliotek; Sverige; Internet; Applikationer;

  Sammanfattning : This thesis examines talking books at public libraries. The thesis focuses on what the digital evolution has cometo mean in terms of Internet-based access to talking books. The survey is based on interviews with library staff and a socio-cultural theoretical perspective. LÄS MER

 5. 5. ¿Neurodidáctica aplicada? : Una investigación sobre las aplicaciones de la neurodidáctica en la enseñanza de español y en concreto en el libro de texto Caminando 3.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Elin Scott; [2016]
  Nyckelord :Neurodidactics; neuroeducation; second language learning; psychology of education;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the teaching material Caminando 3 from a neurodidactic perspective. The discipline of neurodidactics is young and controversial and the aim of this investigation is to present an understanding of the use of practical applications of neurodidactics in written material of education in Spanish as a second language. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet book acquisition.

Din email-adress: