Sökning: "book acquisition"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden book acquisition.

 1. 1. Gör alla uppgifter i boken! : Språkinlärning eller slöseri med tid - hur avgör läraren det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Katarina Jadinge; [2018]
  Nyckelord :språkläromedel; läromedelsuppgifter; svenska för invandrare; språkinlärningsprinciper; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : I studien undersöktes en metod för analys och utvärdering av språkläromedelsuppgifter med stöd av språkinlärningsprinciper. Forskningsfrågan var om metoden kunde vara till hjälp för lärare i valet av läromedel för vuxna elever på svenska för invandrare kurs D. LÄS MER

 2. 2. Soft Due Diligence to Improve Integration in Business Acquisitions: Midroc Electro in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emma Sundberg; Robert Svensson; [2017]
  Nyckelord :acquisitions; due diligence; soft due diligence; integration;

  Sammanfattning : Title: Soft Due Diligence to Improve Integration in Business Acquisitions Level: Master thesis in Business Administration Authors: Emma Sundberg & Robert Svensson Supervisor: Daniella Fjellström Examiner: Maria Fregidou-Malama Date: June 1st, 2017 Aim: The aim of this study is to create a deeper understanding of soft due diligence and its role in the integration process of acquisitions. Methodology: This research applies a qualitative research approach. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av IFRS under högkonjunktur : En undersökning av icke noterade K3-fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anders Dahnér; [2017]
  Nyckelord :IAS 40; IFRS; Voluntary; incentives; K3-companies; Real estate companies; IAS 40; IFRS; Frivillig; incitament; K3-företag; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Uppsatsens fokus var att undersöka i vilken utsträckning icke noterade K3-fastighetsbolag i Stockholm, Sverige frivilligt tillämpar verkligt värde genom användandet av International Financial Reporting Standards, IFRS som redovisningsstandard. Ämnet är aktuellt med tanke på de höga marknadsvärdena på fastighetsmarknaden i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Johan Gadolins bidrag till det Gadolinska biblioteket. En samlingshistorisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Eva Costiander-Huldén; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; Johan Gadolin; Kungliga Akademien i Åbo; Åbo Akademis bibliotek; bokband; bokförvärv; samlingshistoria; professorsbibliotek; book history; bookbindings; book acquisition; professors libraries; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en samlingshistorisk analys av en del av det Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek i Finland. Biblioteket omfattar över 3000 verk, både monografier och tidskrifter. Tre professorsgenerationer vid den Kungliga Akademien i Åbo byggde upp biblioteket från början av 1700-talet till mitten av 1800-talet. LÄS MER

 5. 5. Från trassliga kassettband till egna nedladdare : Talboksverksamhet vid folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maja Olsson; [2016]
  Nyckelord :Talking books; Public libraries; Sweden; Internet; Applications; Talböcker; Folkbibliotek; Sverige; Internet; Applikationer;

  Sammanfattning : This thesis examines talking books at public libraries. The thesis focuses on what the digital evolution has cometo mean in terms of Internet-based access to talking books. The survey is based on interviews with library staff and a socio-cultural theoretical perspective. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet book acquisition.

Din email-adress: