Sökning: "book history"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden book history.

 1. 1. Att packa in historien - Beslutandeprocesser, etik och praktik applicerade på ompackning av historiska samlingar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Magdalena L Midtgaard; [2017-09-26]
  Nyckelord :Historic library collections; values of relative humidity RH inside boxes and capsules; conservation ethics; collection management;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2017, 60 hp Avancerad nivå 27.... LÄS MER

 2. 2. IDENTIFYING PIGMENTS A Multi-Instrumental Study of Ivar Arosenius’ Use of Pigments

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Victoria Skalleberg; [2017-06-27]
  Nyckelord :conservation science; XRF; UV-VIS FORS; MSI; The Arosenius Project; sketch book;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motkonservering2017, 15 hpGrundnivå2017/14.... LÄS MER

 3. 3. Bilder av teknik i läroboken : En undersökning om hur tekniken skildras i bilderna i en tekniklärobok

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2017]
  Nyckelord :technology; interest; image analysis; lower secondary school; image of technology; teknik; intresse; bildanalys; högstadiet; bild av teknik;

  Sammanfattning : Teknik är betydelsefullt och är en välintegrerad del av varje individs liv. Det moderna samhället begär tekniska kunskaper för att individen ska kunna delta och agera i samhället. Kompetens inom området är starkt efterfrågat och teknik i Sverige har länge varit en avgörande faktor för en god ekonomi. LÄS MER

 4. 4. What Is a River? : A report about a picture book on rivers

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Monika Vaicenaviciene; [2017]
  Nyckelord :Picture book; Rivers; Narrative; Non-fiction; Interconnectedness; Nature;

  Sammanfattning : The thesis consist of two parts - a creative part and a written report.The creative part is a picture book about rivers and the plentiful connections they have with The creative part is a picture book about rivers and the plentiful connections they have with us humans. LÄS MER

 5. 5. Folk säger köngen. Vi säger kungen : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av dialektmomentet i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linnea Blidstam; [2017]
  Nyckelord :Dialect; textbooks; language history; sociolinguistic; content analysis; Dialekter; läromedel; språkhistoria; språksociologi; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att genom en innehållsanalys analysera dialektmomentet i läromedel. Det som undersöks är vilket urval författarna har valt att göra och om man kan se någon språksociologiskt eller språkhistoriskt perspektiv och vilket omfång dialektmomentet har av läromedlens totala stofftext. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet book history.

Din email-adress: