Sökning: "book history"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden book history.

 1. 1. Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900-2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History; Reading research ; Information – History – Sweden;

  Sammanfattning : Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används. LÄS MER

 2. 2. Studiecirkeln som medium : normerande föreställningar om studiecirkelns form inom Godtemplarorden vid 1900-talets inledning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Klara Müller; [2018]
  Nyckelord :study circle; studiecirklar; Oscar Olsson; Godtemplarorden; folkbildning; media history; mediehistoria; Bokstugan; Studiecirklarna; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The study circle is a cultural and educational phenomenon that has fundamentally affected Sweden and continues to do so even today. The present study investigates the Swedish study circle as a medium. LÄS MER

 3. 3. Rösträtt : Olika perspektiv på rösträttshistorien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Magnus Gärdebrand; [2018]
  Nyckelord :Voting rights; Sweden; reform; voting right history; Rösträtt; Sverige; reform; rösträttshistoria;

  Sammanfattning : When history is written is often concluded to most people that the version that is being told is the only frame that’s exist, but not only that most readers don´t reflect that the story they reading could have more than one cause and effect. This paper is trying to answer if and if so why seven different authors have different conclusions when they are describing the right to vote reform in Sweden during the period between 1880 and 1918. LÄS MER

 4. 4. Ironi – ett vapen att framföra kritik : Allvarsam kritik levereras med humor i Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Miriam Huovinen; [2018]
  Nyckelord :Ironi; kritik; humor; makt; Hallonbåtsflyktingen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt vad ironi är och hur den uppstår i Hallonbåtsflyktingen, en roman utgiven på finska av Miika Nousiainen (2007) och översatt till svenska av Mårten Westö (2009). Jag har utgått från Linda Hutcheons och Katharina Barbes teorier om ironi i min analys. LÄS MER

 5. 5. The Value of Books: : The York Minster Library as a social arena for commodity exchange

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Luke Kelly; [2018]
  Nyckelord :Early Modern History; Gift Theory; Gift Culture; Gift Exchange; Commodity; York; Library; Book Culture; Book History; Religious History; Social History;

  Sammanfattning : To the present-day reader texts are widely available. However, to the early modern reader this access was limited. While book ownership increased in the seventeenth and eighteenth centuries, it was not universal – even libraries were both limited in their collections and exclusive to the communities they served. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet book history.

Din email-adress: