Sökning: "book value"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden book value.

 1. 1. "Nowadays people know the price of everything and the value of nothing." A Study of the Structural Changes in the Swedish Bookstore Industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Jacqueline Kraft; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; E-commerce; Industrial organization; Book industry; SCP;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how a growing share of e-commerce affects the Swedish bookstore industry. The focus lies on determining the changes in market structure and market conduct and the interrelatedness of the two constructs. LÄS MER

 2. 2. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Isak Abrahamsson; Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :The efficient market hypothesis; value investing; value stocks; book-to- market ratio; fundamental analysis; anomaly; behavior finance; risk; F_SCORE; Effektiva marknadshypotesen; värdeportfölj; värdeaktie; book-to-market; fundamental analys; anomalier; beteendefinans; risk; F_SCORE;

  Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER

 3. 3. Undervisning med hjälp av skönlitteratur : En studie om hur ett skönlitterärt verk kan användas praktiskt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Fredrik Weinmark; [2018]
  Nyckelord :Value base; book discussion; reading; literature teaching; Värdegrund; boksamtal; läsning; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Anledningen till valet av undersökningsområdet i denna studie grundar sig i mitt intresse för litteratur och betydelsen av läsning hos elever. Mitt syfte var att söka reda på hur en specifik slags skönlitterär form av bok kunde användas i undervisningen för att skapa läsintresse och behandla läroplanens värdegrundsdel. LÄS MER

 4. 4. The Value of Books: : The York Minster Library as a social arena for commodity exchange

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Luke Kelly; [2018]
  Nyckelord :Early Modern History; Gift Theory; Gift Culture; Gift Exchange; Commodity; York; Library; Book Culture; Book History; Religious History; Social History;

  Sammanfattning : To the present-day reader texts are widely available. However, to the early modern reader this access was limited. While book ownership increased in the seventeenth and eighteenth centuries, it was not universal – even libraries were both limited in their collections and exclusive to the communities they served. LÄS MER

 5. 5. HBTQI-personer och asylprocessen : En queerteoretisk granskning av Migrationsverkets ställningstaganden gällande bedömningen av HBTQI-personers rätt till asyl

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Molly Edlundh; [2018]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; HBTQI; queerteori; Migrationsverket; asylutredning; trovärdighet; tillförlitlighet; rättsligt ställningstagande.
;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to do a qualitative content analysis, with queer theory as a starting point, of the Swedish Migration Agency’s judicial stance regarding the procedure of assessing reliability and credibility as well as judicial stance regarding the investigation and examination of the forthcoming risk of persons claiming protection due to sexual orientation, gender identity or gender expressions. To conduct this analysis one research question were formulated: How can one from a theoretical perspective analyze the Swedish Migration Agency's method of assessing whether a person is likely to belong to the LGBTQI group? The study’s theoretical theorems are cumulated from Fanny Ambjörnsson’s book ”What is queer?” and six categories and themes were chosen to use as tools during the content analysis of the selected judicial stances. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet book value.

Din email-adress: