Sökning: "born"

Visar resultat 1 - 5 av 1101 uppsatser innehållade ordet born.

 1. 1. Kostnaden av att heta Ali på svensk bostadsmarknad - Ett fältexperiment om etnisk diskriminering vid andrahandsuthyrning på Blocket.se

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hemrin Molla; Caroline Rhawi; [2018-02-14]
  Nyckelord :Taste-based discrimination; Statistical discrimination; Experimental design; Sublet; Ethnicity; Discrimination on the Swedish housing market;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate if discrimination occurs at the Swedish housing market for sublet at Blocket.se. The study applied an experimental design and thereby created four fictional men who signal four different ethnicities; Swedish, Arabic, Serbian and Chinese ethnicity. LÄS MER

 2. 2. GENERATIONSANPASSAT LEDARSKAP - En studie om olika generationers behov ochförväntningar på ledarskap i en privat organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karin Andersén; Daniellla Ravan; [2018-01-18]
  Nyckelord :Generational leadership; Transformative Leadership; LMX; Servant Leadership; Generation X; Generation Y; Millennials;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase knowledge on whether there is adifference in needs and expectations regarding leadership and differentleadership theories between younger and older generations in the workplace.Active on today’s labor market are three large groups from different generations- Baby Boomers (born 1943-1960), Generation X (born 1961-1981) andGeneration Y/Millennials (born 1982-2002). LÄS MER

 3. 3. A Virtual Road to the Global Market - A new paradigm for Born Globals' organizational structures?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Tobias Paulsson; Stephanie Hornevall; [2018]
  Nyckelord :Born Globals; Virtual Teams; Virtual Born Globals; Internationalization; Dynamic Capabilities;

  Sammanfattning : This thesis builds on the argumentation by business advisors and academic scholars, that quick and extensive internationalization is a key competitive advantage in today's fast-paced economy. By reviewing literature, it can be established that very little is discussed regarding the strategic options to increase international scope for Born Globals. LÄS MER

 4. 4. Factors influencing variation in birth weight and its impact on later performance in Swedish Yorkshire pigs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Paulina Wahlgren; [2018]
  Nyckelord :Piglets; birth weight; field performance test; backfat thickness; growth performance;

  Sammanfattning : The phenotypic variation in piglet birth weight caused by gender, birth parity number and litter size, and later how this variation in birth weight influenced growth rate until 100 kg and backfat thickness at 100 kg live weight were analysed in this study. Data on purebred Swedish Yorkshire pigs from 13 nucleus herds was the base for the analyses. LÄS MER

 5. 5. Born this way - En kvalitativ studie av begreppet sexuell läggning i Migrationsverkets asylbedömningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Engström; [2018]
  Nyckelord :asyl; egenskap; intersektionalitet; samhällsgrupp; sexualitet; sexuell läggning; queer;

  Sammanfattning : Det är en mänsklig rättighet att ha rätt till sin sexualitet och sin sexuella läggning samt inte bli diskriminerad på grund av den. Trots det är homo- och bisexuella handlingar förbjudna i över 70 länder i världen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet born.

Din email-adress: