Sökning: "bosnien ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bosnien ekonomi.

 1. 1. Turismaktörers varugörande av platser genom nutida krigshistoria i Bosnien & Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Charlotte Bromar; [2013-04-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur politiska konflikter varugörs till turism via texter på Internet. Uppsatsen syftar till att undersöka hur en plats som präglats av en politisk konflikt i modern tid använder sitt historiearv i turistisk marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Bosnien och Hercegovina - De ekonomiska reformernas påverkan på korruptionen efter Daytonavtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aron Segerström; Anja Ferhatovic; [2012]
  Nyckelord :Bosnien-Hercegovina; ekonomiska reformer; liberalt fredsbyggande; korruption; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract Alla samhällen som nyligen upplevt konflikt upplever politiska och ekonomiska utmaningar. Bosnien-Hercegovina är inget undantag utan utgör snarare ett utmärkt exempel på hur en komplicerad fredsprocess fört med sig svårigheter på många plan. LÄS MER

 3. 3. Mellan staten, organisationen och den goda viljan. Om socialarbetares upplevelser av arbetsförhållanden inom missbruksvården i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anja Ferhatovic; [2012]
  Nyckelord :Social workers; organization; politics; economy; society; power Socialarbetare; organisation; politik; ekonomi; samhälle; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how social workers, who work with drug abuse treatment in Sarajevo in Bosnia and Herzegovina, experience that organizational, political, economic, societal and power aspects, affect them in their daily work. The study is formed on a basis of qualitative interviews, applying organizational theory as a tool for analysis. LÄS MER

 4. 4. Lika barn leka bäst? : Affärskulturella upplevelser från Bosnien & Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johanna Axen; Julia Dahlin; Aida Muhic; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har i syfte att undersöka och framföra svenska affärsmäns upplevelser av den bosniska affärskulturen. Det vi ville ta reda på var hur svenskar upplevde affärskulturen i landet men även undersöka hur svenskar som är födda i Bosnien och Hercegovina (B&H) upplevde affärskulturen. LÄS MER

 5. 5. Bosnien-Hercegovina, i skuggan av utvecklingen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marija Sunnliden; Cecilia Forsberg Liljedahl; [2008]
  Nyckelord : informell ekonomi ; ekonomisk utveckling ; IBL; Bosnien-Hercegovina; skuggekonomi; Daytonavtalet; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna teorianvändande uppsats handlar om konsekvenserna av skuggekonomins utbredning i post-konfliktuella samhällen och hur dessa påverkar utvecklingen i Bosnien-Hercegovina. Vi har använt oss av Roland Paris IBL-teori på statsnivå och Carolyn Nordstroms hypoteser på individnivå för att bättre belysa problemen som ett post-konfliktuellt samhälle ställs inför när det gäller skuggekonomins utbredning och konsekvenser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bosnien ekonomi.

Din email-adress: